Teknologi og Demokrati, Episode 1

I. Er forretningsmodellene til teknologigigantene forenlig med demokratiske verdier og menneskerettigheter?

 

Dato: 16. februar

 

Både Google og Facebook har gitt verden tjenester som åpenbart har hatt en del fordeler. Informasjon har blitt lettere tilgjengelig og det har blitt enklere å holde kontakt med familie og venner.  

 

Men nedsidene har blitt tydeligere og tydeligere de siste årene. Selskapene anklages for å misbruke sin markedsmakt og har skapt digitale monopoler. Forbrukere godtar urimelige avtalevilkår og manipuleres ved bruk av manipulerende design.

 

Forretningsmodellene handler om å fange folks oppmerksomhet, for å vise de annonser å selge dem produkter og tjenester. For å gjøre dette mest mulig effektivt samles det også enorme mengder data som sammenstilles og analyseres.

 

Skandaler og avsløringer de siste årene har vist hvordan verktøyene bidrar til manipulasjon, diskriminering, spredning av hatefulle ytringer og misinformasjon og i ytterste konsekvens er en trussel mot menneskerettighetene og frie demokratier.

 

Det er også ventet store gjennombrudd innen kvanteteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring i tiden fremover. Samtidig går den politiske debatten om de positive og negative konsekvensene lite i dybden. Hvordan innvirker teknologien på muligheten for en åpen og opplyst offentlig samtale, ytringsfriheten. Og hvordan påvirker det vår rett til et privatliv uten overvåking, personvernet? Det store spørsmålet er hvilket samfunn vi ønsker oss. Hvordan vil vi at verden skal se ut om 10-15 år og hvor passer teknologien og forretningsmodellene inn i et demokrati?

 Ordstyrer: Tobias Dahl, SINTEF Digital & UiO

Tobias Dahl - SINTEF

 

Hovedinnleder: Kari Spjældnes, Høyskolen Kristiania

Kari Spjeldnæs leder Institutt for organisasjon og ledelse, arbeider med en doktorgrad om lesing og digitalisering på Kristiania og er tilknyttet forskningsprosjektet Digitox. Spjeldæs har lang erfaring fra norsk bokbransje og har arbeidet mye med digital utvikling i litteraturfeltet. Hun har også utgitt boken Lese. En liten bok om store opplevelser (Aschehoug, 2020).

 

I panelet:

Line Horgen Thorstad studerer filosofi ved UIO hvor hun deltar i forskningsprosjektet GOODATTENTION. Hun er også leder for interesseorganisasjonen Eksist! som jobber for å bevare det menneskelige i møte med ny teknologi. I sommer diskuterte hun også hvorfor politikere på Facebook er et demokratisk problem på Dagsnytt 18.Ingrid Stolpestad er kampanjesjef i Amnesty International Norge og fagansvarlig for Amnestys arbeid med teknologigigantene. Hun har er utdannet statsviter og har tidligere jobbet bl.a. som journalist og i flere organisasjone. Gjennom foredrag, medier, aktivisme og lobbyarbeid jobber Ingrid og Amnesty for at både beslutningstakere og folk flest skal få innsyn i de problematiske sidene ved teknologigigantenes forretningsmodell, men ikke minst forstå at det finnes løsninger.

 

 

Joachim Benno

Joachim Benno er daglig leder/gründer av Metaverse Consulting og leder av Juristforbundets Tech Forum. Han er tidligere policysjef for Norge og Island i Meta, direktør for myndighetskontakt i Telenor Broadcast, medlem av den svenske IT-kommissionens IT-rättsliga Observatorium og hovedsekretær for den svenske konvergensutredningen (om sammensmeltingen mellom tele- og mediesektorene). Forfatter av "Ytringsfrihet – en konstitusjonell utfordring?". Joachim har lang erfaring med digitaliseringsspørsmål i skjæringspunktet mellom juss, politikk, marked og forretningsstrategi.Torgeir Waterhouse Partner hos Otte, co-founder av Ufilm og med bakgrunn fra IKT Norge og Forbrukerrådet

 

Mer informasjon

Lys og Mørke

Lys og mørke er en åpen foredragsserie med ambisjon om å løfte og nyansere den offentlige debatten. Foredragsserien vil gå over flere sesonger, med foredragsholdere fra ulike fagdisipliner, og som vil bidra med innsikt og perspektiver både på mulighetene og utfordringene ved teknologien.

 

Les mer