Teknologi og Demokrati, Episode 3

III. Teknologi + demokrati = sterkere demokrati: er det mulig og i så fall hvordan?

 

Dato: 20. aprilTristan Harris, grunnleggeren av Center For Humane Technology, har flere ganger uttrykt et behov for teknologi som er "på vår side". En av hans ambisjoner er å finne teknologi som tilfredsstiller likningen teknologi + demokrati = sterkere demokrati. Dette står i skarp kontrast til mye av kritikken som har vært rettet mot sosiale medier, av Harris og andre, og deres rolle i å spre desinformasjon og falske nyheter.

Hvordan kan teknologi som styrker demokratiet se ut? Den engelske juristen og forfatteren Jamie Susskind gir noen forsøksvise svar i boken "The Digital Republic" for 2022. Et av eksemplene han bruker er å utnytte teknologi og internett til reaktivere den demokratiske samtalene i et land, blant annet ved å sette opp såkalte folketribunaler. Dette har blant annet vært gjort i Taiwan og Tyskland, tidvis med positive resultater. Prosessen søker å finne ut hvilke temaer som rører seg og skaper spenning i befolkingen. Etter at et egnet tema er valgt går prosessen i flere faser: en opplæringsfase, en diskusjonsfase og en innstillingsfase. Et konkret eksempel på en debatt og et kompromiss man kom fram til Taiwan var rundt bruken av Uber og om det skulle være tillatt eller ikke, og frontene var steile. Innstillingen ble å tillate Uber, men kun til lisensierte sjåfører.

I dette panelsamtalen stiller vi spørsmålet om hvordan digital teknologi kan bidra til å styrke demokrati-utviklingen. Når bør ny teknologi et foretrukket verktøy i demokrati-utviklingen, og når bør vi lene oss mot tradisjonelle og etablerte prosesser i stedet? Finnes det plattformer som på en robust måte kan bidra til en bedre demokratisk samtale, slik som digitale folketing? Finnes det situasjoner der bruk av ny teknologi kan slå tilbake på demokratiprosessen fordi den er sårbar eller kan utnyttes på utilsiktede måter, og hvilke verktøy har vi for å avdekke slike muligheter? Når blir nudging en positiv mulighet for å få folk til å stemme eller uttale seg, og når blir det uønsket påvirkning av et valg? Er det en iboende risiko for at vi blir "tech solutionist"? Løsningene trenger ikke nødvendigvis å ligge i mer eller bedre teknologi, de kan også ligge i bedre politikk, bedre kultur og bedre utdanning. Hvordan utnytter vi lovverk og regulering av teknologi, både ny og gammel, for å gjøre demokratiet sterkest mulig?

 

Mer informasjon

Lys og Mørke

Lys og mørke er en åpen foredragsserie med ambisjon om å løfte og nyansere den offentlige debatten. Foredragsserien vil gå over flere sesonger, med foredragsholdere fra ulike fagdisipliner, og som vil bidra med innsikt og perspektiver både på mulighetene og utfordringene ved teknologien.

 

Les mer