Forskningsparken Montessori

Forskningsparken Montessori

Se også Forskningsparken Montessori sine egne nettsider: forskningsparken.barnehage.no


Forskningsparken Montessori ligger et steinkast unna, og er opprettet spesielt for familier som har sin arbeidsplass i Forskningsparken. Både fagpersonalet og lokalene støtter opp under Maria Montessoris filosofi og pedagogikk. 

Barnehagen ligger sentralt til ved T-banen, i rolige omgivelser. I barnehagen finnes sandkasse, lekeapparater, husker og et populært lekehus. Det finnes også en liten skog som barna liker å utforske på egen hånd.

 

 

Se video: Hva er montessoripedagogikk

Vår Montessoribarnehage fremstår som lys og innbydende. Såvidt vi kjenner til, er dette den første norske barnehagen som er bygget for å passe til montessoripedagogikken. Barnehagen er tegnet av arktitektkontoret GASA og stod ferdig i 2006. Rommene gir mulighet for at hver gjenstand skal ha sin bestemte plass. Barna har mulighet til selv å velge aktivitet, og ro til å arbeide uforstyrret og i sitt eget tempo.

Idag har 39 barn plass i barnehagen. Barna er fordelt på to avdelinger, Blåklokken og Hestehoven.

ÅPNINGSTIDER 
Barnehagen er åpen mandag til fredag 08.00 - 16.30.
Blåklokken (1-3 år) og Hestehoven (3-6 år)
På Blåklokken jobber det fem voksne, og avdelingen har 15 barn. På Hestehoven jobber det fire voksne, og avdelingen har 24 barn. Barnehagen har en styrer som ordner det administrative og hjelper til på avdelingene.

VEDTEKTER 
Her er de gjeldende vedtektene.

Du søker om plass gjennom Oslo kommune.

BESØKSADRESSE
Forskningsparken Montessori AS
Gaustadalléen 5
0373 Oslo
tlf.: 22 14 34 39/ mobil: 919 06 163

POSTADRESSE

Forskningsparken Montessori AS
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

barnehage@forskningsparken.no

Åpen dag - Forskningsparken Montessori

x

Tid: 17:00 - 18:00

Sted: Forskningsparken Montessori


Vedtekter Forskningsparken Montessori

Her kan du laste ned vedtekter for Forskningsparken Montessori