I Innovasjonssenteret spede barndom, var de første kontorlokalene en Moelven-brakke på Blindern (omtrent der hvor Georg Sverdrups hus står i dag). Noen år senere, i 1989, flyttet Innovasjonssenteret ut og brakken ble arena for mangfoldige barndommer i den nystartete barnehagen Forskningsparken Montessori AS.


Tidlig i Innovasjonssenterets historie ble det formulert et ønske om å opprette en barnehage i tilknytning til forskningsparken. Innovasjonssenteret sto for nyskaping og fremtidsvisjoner. Idéen om en barnehage var både fremstidsrettet, sosialt og nyskapende.


Innovasjonssenterets brakke ble flyttet til Gaustadbekkdalen under byggingen av byggetrinn I. Etter innflytting i Forskningsparken, ble brakken tatt i gjenbruk som barnehage. I 2006 flyttet barnehagen inn i nytt bygg, tegnet og tilrettelagt spesielt for montessoripedagogikk.
I Forskningsparkens internblad Vis-a-Vis (Vitenskap, innovasjon og samspill) fra august 1990 sto denne teksten på trykk:


”BARNEHAGEN ÅPNER!
Forskningsparken har fått sin barnehage! Forskningsparken Montessori AS, som den heter, åpner sine dører for de første barna 13. august. Styrer Anita Eriksen og førskolelærer Lill Hallbäck er nå i ferd ed å plassere leker i hyllene, skru korker i veggen og på andre måter gjøre barnehagebrakken klar for innrykk.
- Vi gleder oss til å ta i mot barna, sier førskolelærerne, som begge har praksis fra andre montessoribarnehager, Anita fra Bergen, og Lill fra USA. – Det viktigste for oss er at hvert enkelt barn er spesielt, med sine egne forutsetninger. Barna står i fokus, det er de som skal fortelle og vise oss hvor langt de er kommet i sin utvikling, og så tilrettelegger vi aktivitene i forhold til det.


Foreløpig begrenser barnehagen seg til barn fra tre år og oppover, fordi bygningen kun er godkjent for denne aldersgruppen. Hvis man i fremtiden ønsker en gruppe under tre år, må det visse ombygninger og justeringer til – og ikke minst flere ansatte.” (Vis-a-Vis nr . 4, august 1990). 


Her kan du lese om Forskningsparken Montessori i dag