Forskningsparken kjøper deler av IT Fornebu Visjons virksomhet.
Pressemelding 4. juni 2010:
Forskningsparken AS har fredag 4. juni inngått avtale om å overta deler av virksomheten i IT Fornebu Visjon AS og har formalisert et langsiktig strategisk samarbeid om drift av Inkubatoren på Fornebu. Selskapene har inngått avtale om at IT Fornebu Visjons nettverks- og inkubatorvirksomhet skal overdras til Forskningsparken.
Forskningsparken er landets ledende innovasjonsaktør innen anvendt forskning. Foretningsområdene til Forskningsparken er inkubator, tidligfaseinvesteringer og eiendom. I dag er det 140 virksomheter og 1800 arbeidstakere som har sine arbeidsplasser i Forskningsparken.

 

Passer særdeles godt
- IT Fornebu Visjon har lykkes med å bygge opp relasjoner med de ledende industri-, forsknings- og kapitalmiljøene innen medisinsk teknologi (Oslo Medtech) og IKT. Denne virksomheten passer særdeles godt inn i vår strategi om å konsolidere de ledende innovasjonsaktørene innen spesifikke investeringsområder. Etter overtagelsen vil Forskningsparken ha virksomhet i Nydalen, Forskningsparken (IKT, Life Science og Miljøteknologi), Halden (Energiteknologi) og på Fornebu (Medisinsk teknologi og IKT), sier administrerende direktør i Forskningsparken, Karl-Christian Agerup.

 

Vil styrke tilbudet
- Dette er et resultat av en strategiprosess der visjonsselskapet har rendyrket fokuset på å skape verdier gjennom innovasjon og næringsutvikling. Vi står nå ved en skillevei: enten må vi oppbemanne vår egen organisasjon eller inngå samarbeid med en ekstern aktør. Innovasjonssystemet i Osloregionen fremstår som fragmentert. Det er mer effektivt å samarbeide enn å sitte på hver vår tue. Jeg er sikker på at samarbeidet med Forskningsparken vil styrke tilbudet vårt på Fornebu og regionalt. Forskningsparken er den fremste på innovasjon i landet og jeg er trygg på at arbeidet ivaretas på en solid måte. Den virksomheten IT Fornebu Visjon har drevet, flyttes ikke fra Fornebu. Vi stiller lokaliteter til rådighet for det videre nettverks- og inkubatorarbeidet. Vi ser på dette som en kraftig regional satsing, sier administrerende direktør i IT Fornebu Visjon, Kristin Woje Ellingsen.

 

Oslo Medtech i Forskningsparken
- Oslo Medtechs ambisjon er å bidra til å skape en internasjonalt anerkjent og konkurransedyktig medtechindustri i Norge. Dette arbeider vi for gjennom å stimulere til samarbeid mellom sykehus, forskningsmiljøer, medtechbedrifter og innovasjons- og utviklingsmiljøer i regionen, og bidrar i utviklingen av nye produkter og tjenester for helsesektoren. En plassering og forankring av Oslo Medtech i Gaustadbekkdalen med Forskningsparken som fasilitator betyr økte muligheter for å skape samarbeid og synergier mellom disse viktige aktørene, sier Eirik Næss-Ulseth, styreleder Oslo Medtech.