• Solkraft

  Forskningsparken har et solcelledrevet kraftverk på taket. Dette var i sin tid størst i Norge. Solcelleparken ble bygget i 2006 og produserer fortsatt 14.000 kwh solenergi i året.

 • Elektrisk bildeling

  Gründerbedriften Hyre leier ut el-biler gjennom sin bildelingstjeneste. Book bilen gjennom HYRE-appen og kjør miljøvennlig til ditt neste møte. Bilene er koblet til ladere levert av Meshcrafts.

 • Gaustadbekken gjenåpnes

  I for mange år har livsåren Gaustadbekken ligget i rør under bakken. Nå er bekken på vei opp i dagen igjen, akkompagnert av stilig mosekunst og et grøntområde designet for å ta vare på det biologiske mangfoldet i Gaustadbekkdalen.

   

 • Kortreiste urter

  Gründerbedriften Omnicibus dyrker urter til Parken Bakeri. Urtene vokser uten jord i et lukket vanningssystem stablet i høyden i egne dyrkeskap. Løsningen krever mindre vann og er mer arealeffektiv enn tradisjonelt jordbruk. 

 • I parkeringshuset kan du lade elbilen med Meshcraft's Smartcharge ladestasjoner.

  Elbil ladeanlegg

  I parkeringshuset kan du lade elbilen med 15 Smartcharge ladestasjoner levert av Meshcrafts.

Miljø & Bærekraft

Forskningsparkens Miljøpolicy

Oslotech driver Forskningsparken i Oslo der forskere, startups og innovative miljøer finner løsninger og ny teknologi for morgendagens samfunn. Våre eiere har en tydelig miljøprofil - og våre leietakere er både miljøbevisste gründermiljøer og miljøfokuserte kunnskaps- og teknologileverandører.

Oslotech skal legge til rette for innovativt samspill basert på FN's bærekraftmål. Vår miljøpolicy har 4 punkter, basert på kontinuerlig forbedring:

1, Oslotech skal etterspørre og ta i bruk ny og bedre ressursbesparende teknologi for oppvarming, kjøling og drift av våre bygg. Vi skal redusere vår energibruk og være blant de fremste på energisparing.

2. Oslotech skal redusere avfallsmengdene og sørge for at avfall kildesorteres slik at ressursene i avfallet kommer best mulig til nytte.

3. Oslotech skal velge miljøvennlig transport og produkter til drift av våre bygg. Våre foretrukne leverandører skal ha en tydelig miljøprofil og skal kunne dokumentere sitt miljøarbeid.

4. Oslotech skal kontinuerlig forbedre vår egen og leietakernes kunnskap om bærekraftige og ressursbesparende løsninger – og gjennom åpen dialog med samfunnet og andre kompetansemiljøer – sørge for at andre får del i denne kunnskapen.

 

Oppdatert 22.03.2018

Knut-Tore Haugen is pleased with the results on recycling. (FOTO: Astrid B Lund)

Kildesortering i Forskningsparken

Målet er å sortere 70 % av avfallet i 2019, og vi ligger godt an! I 1. kvartal er vi allerede oppe i 68 %, sier Knut Tore, teknisk sjef i Forskningsparken.

Read more

Mindre enn et steinkast fra Parken Bakeri står et dyrkeskap eid av gründerselskapet Omnicibus. Ved bruk av et hydroponisk system dyrker de salathoder i Forskningsparken, helt uten bruk av jord og sprøytemidler. Salathodene brukes av Parken Bakeri til å lage friske salater og sandwicher som serveres til kunder innom for en kjapp lunsj eller litt overtidsmat. 
En finner knapt nok kortere reist mat.

Omnicibus dyrker kortreist salat til Parken Bakeri

Omnicibus dyrker kortreiste, sprøytefrie salathoder til Parken Bakeri.

Read more

Ingar Madsen(bildet) er eiendomsdirektør i Forskningsparken og synes det er gledelig at så mange velger miljøvennlig jobbreise (FOTO: Astrid B Lund, Forskningsparken).

Grønne jobbreiser til Forskningsparken

Folk som jobber i Forskningsparken velger bort bil og bruker heller sykkel eller t-banen, i følge ny undersøkelse fra TØI og NTNU. Eiendomsdirektør Ingar Madsen er fornøyd med resultatet.

Read more

Siden april har Forskningsparken i Oslo tilbudt bildeling med el-biler. 
Fra venstre Henrik Hatlebrekke, StartupLab/Mobility Lab, Thea Wiig, Oslotech og Nils Petter Nordbø, Hyre (FOTO: Sigurd R. Klæva, Oslotech).

Testarena for grønn bildeling

Siden april har Forskningsparken i Oslo tilbudt bildeling med el-biler. 
-Vi som driver Forskningsparken synes det er topp å legge til rette for nye miljøvennlige tilbud for de 2500 personene som har arbeidsplassen sin her,  sier Community Manager Thea Wiig i Oslotech. 

Read more

Grøntområdet rundt Gaustadbekken

Forskningsparken er omgitt av vakre og frodige grøntområder. Her er et vannspeil, en mindre dam og Gaustadbekken med planter og grøntarealer. Langs bekkeløpet mot Blindern t-banestasjon kan du se en betongvegg med levende kunst i form av mose.

Read more