Miljø & Bærekraft

6 good reasons to choose a green commute to Oslo Science Park

People working in Oslo Science Park are more likely than others to choose environmentally friendly means of transportation to and from work, shows a survey from The Norwegian University of Life Sciences and The Institute of Transport Economics from 2018. Maybe because it is easy to achieve?  

Read more

Franskmannen Christophe Brod hoppet ut av telekombransjen, og rett inn i birøkterbransjen. Nå er han og Beefutures klare for å innlede en aldri så liten revolusjon innen bikuber.

Utvikler smarte og rehabiliterende bikuber

– Vi trenger bærekraftig og fornuftig birøkting

Franskmannen Christophe Brod hoppet ut av telekombransjen, og rett inn i birøkterbransjen. Nå er han og Beefutures klare for å innlede en aldri så liten revolusjon innen bikuber.

Read more

Mange kasserte elbilbatterier har mye gjenværende kapasitet som Evyon vil bruke til blant annet å lagre overskudd fra solcelleproduksjon.

– Batterier er forurensende å produsere og vanskelig å resirkulere. Å løse denne utfordringen vil ha en stor nettofortjeneste for miljøet, sier Achihai.

Gjenbruker det gamle elbilbatteriet ditt

Kasserte elbilbatterier er i ferd med å bli et kjempeproblem. Evyon vil utnytte «søppelet» til det fulleste.

 

Read more

Don't let waste go to waste

Are you good at sorting your waste at work? The numbers show that you probably have some room for improvement. In 2022, everyone working in Oslo Science Park sorted about 55% of their waste. That means almost half of what was thrown away ended up in general waste.

"We want to reach a sorting rate of 70%. So, we still have a little way to go," admits Steffen Hammersgaard, the operations manager at the Oslo Science Park.

Since January 1, 2023, it has been mandatory to sort waste in all commercial buildings, and at Oslo Science Park, regular trash bins were replaced with sorting stations several years ago. In addition, there are waste containers in the environmental station in U1, right next to the garage exit. There you can dispose of special waste such as glass, porcelain, metal, electrical waste, and batteries.

"If you need a cardboard box for collecting batteries, you can ask for one at the reception. When the box is full, you empty it into the correct container at the environmental station," says Steffen.

---
If you are a tenant in the park and wondering what to throw where: See this guide.
---

Counting the garbage
Oslotech, which runs Oslo Science Park, can extract reports on the waste produced in the park every month. In addition, they will now analyze the general waste to find out where there is room for improvement in waste sorting.

"It will be exciting to see," says Steffen, but reminds us that it's not reports and analyses that do the sorting job.

"If we all take an extra two seconds when we throw something away and ask ourselves, 'Is this general waste or can it be put in one of the other bins right next to it?' Then the sorting rate will automatically increase."

---
Do you see standalone trash cans in the park without the option for waste sorting? Notify vaktmester@forskningsparken.no, and they will be replaced.

Read more

Svinnet forsvinner

Det er i snitt 600 mennesker innom de to kantinene i Forskningsparken hver dag. Da gjelder det å beregne nok, men ikke for mye mat.

 

Read more

På jakt etter strømtyven

- Det er ikke alltid de mest synlige tiltakene som er de meste effektive, sier Erik Ersnes. Han er teknisk sjef for Forskningsparken og har god oversikt over energiforbruket i parken.

 

Read more

Grøntområdet rundt Gaustadbekken

Forskningsparken er omgitt av vakre og frodige grøntområder. Her er et vannspeil, en mindre dam og Gaustadbekken med planter og grøntarealer. Langs bekkeløpet mot Blindern t-banestasjon kan du se en betongvegg med levende kunst i form av mose.

Read more

Siden april har Forskningsparken i Oslo tilbudt bildeling med el-biler. 
Fra venstre Henrik Hatlebrekke, StartupLab/Mobility Lab, Thea Wiig, Oslotech og Nils Petter Nordbø, Hyre (FOTO: Sigurd R. Klæva, Oslotech).

Testarena for grønn bildeling

Siden april har Forskningsparken i Oslo tilbudt bildeling med el-biler. 
-Vi som driver Forskningsparken synes det er topp å legge til rette for nye miljøvennlige tilbud for de 2500 personene som har arbeidsplassen sin her,  sier Community Manager Thea Wiig i Oslotech. 

Read more

Ingar Madsen(bildet) er eiendomsdirektør i Forskningsparken og synes det er gledelig at så mange velger miljøvennlig jobbreise (FOTO: Astrid B Lund, Forskningsparken).

Grønne jobbreiser til Forskningsparken

Folk som jobber i Forskningsparken velger bort bil og bruker heller sykkel eller t-banen, i følge ny undersøkelse fra TØI og NTNU. Eiendomsdirektør Ingar Madsen er fornøyd med resultatet.

Read more

Forskningsparkens Miljøpolicy

Oslotech driver Forskningsparken i Oslo der forskere, startups og innovative miljøer finner løsninger og ny teknologi for morgendagens samfunn. Våre eiere har en tydelig miljøprofil - og våre leietakere er både miljøbevisste gründermiljøer og miljøfokuserte kunnskaps- og teknologileverandører.

Oslotech skal legge til rette for innovativt samspill basert på FN's bærekraftmål. Vår miljøpolicy har 4 punkter, basert på kontinuerlig forbedring:

1. Oslotech skal etterspørre og ta i bruk ny og bedre ressursbesparende teknologi for oppvarming, kjøling og drift av våre bygg. Vi skal redusere vår energibruk og være blant de fremste på energisparing.

2. Oslotech skal redusere avfallsmengdene og sørge for at avfall kildesorteres slik at ressursene i avfallet kommer best mulig til nytte.

3. Oslotech skal velge miljøvennlig transport og produkter til drift av våre bygg. Våre foretrukne leverandører skal ha en tydelig miljøprofil og skal kunne dokumentere sitt miljøarbeid.

4. Oslotech skal kontinuerlig forbedre vår egen og leietakernes kunnskap om bærekraftige og ressursbesparende løsninger – og gjennom åpen dialog med samfunnet og andre kompetansemiljøer – sørge for at andre får del i denne kunnskapen.

 

Oppdatert 22.03.2018