Akuttundervisning tilbyr skreddersydde akuttmedisinske kurs.

De sertifiserte kurslederne følger til en hver tid gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer og er alle utdannet helsepersonell og arbeider med akuttmedisin.


Se deres kurstilbud her.