Helse Sør-Øst driver kompetanseutvikling på svært mange områder for å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i helsetjenesten.

 

Les mer på Helse Sør-Øst sine sider