Åpen foredragsserie om barn og teknologi


Spørsmål rundt teknologi, skjermbruk og sosiale medier hos barn i barneskolen er et gjengangstema på klassemøter og i diskusjoner mellom foreldre ved skoler i Norge. Foreldre trenger mer informasjon om hva slags teknologi og hvilken programvare som barna våre bruker eller møter både i og utenfor skolen. Ved å arrangere “Tech Nights” forsøker vi å komme dette behovet i møte. Foredragene er primært lagt opp for foreldre med barn i barneskolen, fra 1-7 trinn.

 

Tech Nights ble våren 2020 prøvd ut ved Korsvoll skole i Oslo. I årets versjon åpner vi forumet til alle foreldre som ønsker å delta og starter opp med en foredragsserie fra våren 2021 til våren 2022. Noen av foredragene vil bli lagt til skoler i nærområdet. Foredragene vil bli gjort tilgjengelige både gjennom vanlige fysiske møter i den grad det er mulig, og som webinar.

 


1. juni - 2021
DIGITAL DETOX OG LESEGLEDE

"Vi skulle så gjerne lest litt mer … "
Mange av oss opplever at lesetiden blir spist opp av andre aktiviteter og lange rekker av avbrytelser, enten vi er små eller store lesere. Kari J. Spjeldnæs forklarer hva som skjer med oss når konsentrasjonen glipper og vi bare klikker videre. Ingen annen aktivitet gir så god tilgang på kompakt livserfaring, klokskap og kunnskap som det å lese. Lesing setter hjernen i arbeid, skjerper konsentrasjonen og gjør oss til medskapere. Kari løfter fram den lange lesingen, deler gode leseråd og minner oss på hvorfor vi bare må fortsette å lese.

 

Foredragsholder Kari J. Spjeldnæs er stipendiat ved Høyskolen Kristiania og forsker på lesing og digital frakobling i prosjektet Digitox, https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/digital-frakobling/. Hun er litteraturviter med lang erfaring fra norsk bokbransje, som redaktør og forlagsdirektør. Hun har nylig utgitt boken Lese. En liten bok om store opplevelser (Aschehoug, 2020).


 

7. september - 2021
KODING FOR KIDSA – FOR VOKSNE!

Intro til koding
Vil du gjerne kode med barna, men vokste opp uten en Commodore 64 på rommet? Fortvil ikke! Nordic Semiconductor kommer på besøk og setter fedre og mødre i gang med enkel koding. Vi bruker micro:bit, en liten og populær norskutviklet datamaskin på 5x5 cm med mye spennende funksjonalitet, sensorer og et enkelt programmeringsspråk som gjør det lett å komme i gang med morsomme prosjekter som roboter, blinkende lys på skolesekker, bevegelsesalarmer og selvbyggede digitale musikkinstrumenter.
Foreldrene tar med egen laptop for en hands-on introduksjon.

 

Foredragsholder Eirik Midttun har jobbet hos Nordic Semiconductor i til sammen 12 år, hovedsakelig med programvareutvikling for små trådløse dingser med batteri. Høydepunktet i den karrieren var så klart å få være med å utvikle BBC micro:bit, for så hjelpe til med å introdusere den til Norge. Eirik Middtun, Nordic Semiconductor

 

 

 

 

 

8. november - 2021
DE STORE PLATTFORMENE ØNSKER Å AVBRYTE DEG...
I det du holder på med og holde på oppmerksomheten din hele døgnet. Om ‘digital detox’ og andre måter å begrense mediestrømmen på. Vi lever i en oppmerksomhetsøkonomi. Pushmeldinger, varsler, click-baits, streaks, likes og konkurranser brukes for å øke tidsbruken, bygge vaner, styrke tilhørighet, og stimulere til produksjon og deling av innhold. Mange gleder seg over mulighetene mediene gir for kontakt, informasjon og avkobling. Samtidig beskriver mange mediestrømmen som forstyrrende og invaderende. Mange tar mediepauser, setter tidsgrenser eller avtaler situasjoner og steder som skal være mediefrie, for eksempel soverommet eller middagsbordet.

 

Foredragsholder Trine Syvertsen er professor ved UiO og leder for et forskningsprosjekt om digital frakobling, https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/digital-frakobling/. Hun har skrevet boka: Digital detox: The Politics of Disconnecting (2020). 

 

 


10. januar - 2022
SOSIALE MEDIER OG BILDEDELING
Frode Rensel skal gi oss et grundig innblikk i sosiale medier; Instagram, Snapshat, Facebook og TikTok – hva er de, hvordan brukes de og hvordan kan vi som foreldre bidra til positiv, god og trygg bruk av sosiale medier for barna våre. I tillegg skal vi innom trygg bildedeling på nett, hva er greit og hva er ikke greit. Basert på den erfaringen Barnevakten har gjort over tid vil vi få ta del i noen problemstillinger og eksempler på god såvel som dårlig bruk av både sosiale medier og bildedeling.

 

Foredragsholder Frode jobber som sosialpedagogisk rådgiver og lærer (matematikk og musikk) i full tid, er far til fire og står midt i det som vi lærere og foresatte står overfor av utfordringer, på og utenfor nettet. Som fotballtrener for en gjeng 10-åringer, ser han også hvordan skjermen har inntatt fotballarenaen. Frode har også jobbet mye med psykisk helse i skolen i mange år, og har holdt webinaret «Confident me» for Its learning og Dove som handler om barn og unge og kroppspress i medier.

 

 


7. februar - 2022
ERFARINGER RUNDT BARNS DIGITALE HVERDAG
Med tips om hvordan foreldre kan få bedre oversikt. Det kan være vanskelig å navigere i den digital jungelen. For foreldre kan det være ekstra utfordrende å følge med på hva barna holder på med digitalt. Spesielt når det virker som om barna kan mer om dette enn dem selv. Ved å dele noen erfaringer om min families digitale bruk, ønsker jeg og gjøre det litt enklere for foreldre å takle barnas digitale hverdag.

 

Foredragsholder Nina Bergan jobber med TV-innhold hos Telenor T-We, er mamma til to og lidenskapelig opptatt av tekniske duppedingser.

 

 

 

 

7. mars - 2022
DET STORE BILDET - NY TEKNOLOGI FRAM MOT 2030
2010-tallet var perioden da en mobil gikk fra å være en klump i lomma til en skjerm alle har og bruker ofte. Den digitale hverdagen fram mot 2020 vil trolig bli helt annerledes igjen, og utviklingen vil bli påvirket av (minst) tre forhold: (1) nye teknologier – smarte klokker, ringer, personlige assistenter, briller med innlagt skjerm og tjenester basert på kunstig intelligens, (2) den dominerende markedsposisjonen til de store teknologiselskapene i Silicon Valley som Google, Amazon og Facebook og (3) lovgivning, reguleringer og anbefalinger i EU og USA. Vi prøver å gi et overblikk over hovedtrender og nøkkelaktører i denne utviklingen. En god forståelse av hva som driver utviklingen kan være en god måte å møte 'den neste bølgen' av ny teknologi på.

 

Foredragsholdere Tobias Dahl (SINTEF/UiO) og Gudbrand Eggen (StartupLab) startet med spillutvikling på gutterommet på 90-tallet, og har overlevd flere oppstarter og opphold i Silicon Valley. De reiser regelmessig på konferanser for å finne ut hva som skjer i tech-verden.

 

 

 

 

5 April - 2022
ANALOG KOMPETANSE - TILSTEDEVÆRELSE OG LEK I TEATER OG FORTELLEKUNST
I arbeidet med teater og fortellekunst leter man ofte etter de "magiske" øyeblikkene- at det i rommet oppstår en konsentrert erkjennelse, glede, klarhet, øyeblikk av et slags glitter mellom scene og sal. I scenekunsten ville man kanskje si at en engel passerte gjennom rommet. At utøver og publikum er totalt tilstede i øyeblikket er ofte avgjørende for at dette magiske rommet skal oppstå. Denne tilstedværelsen, eller nærheten kan vi oppleve også i daglivet, i dialog, i lek eller i naturen og selvsagt i kjærligheten. Arbeid og lek i teater og fortellekunst kan være med å skape bevissthet om en slik tilstedeværelse, og utvikle barn, unge og voksne sin evne til å lytte, være i dialog og bruke hele sanseapperatet - å se hverandre. I arbeid med teater og barn er også digitale verktøy ofte fraværende og ikke savnet.

 

Foredragsholder Liv Hege Skagestad er leder av Jakob Sande - senter for forteljekunst og barne- og ungdomsteatret Den mangfaldige scenen som hun også har bygget opp i samspill med flere. Hun har i sitt arbeid jobbet med svært mange kunstnere, kulturarbeidere og barn og unge med ulik bakgrunn. www.mangfaldige.no, www.jakobsande.no. Skagestad er sivilingeniør innen by og tettstedsplanlegging (NTNU) og har studert teater ved UiO. Hun har hatt flere lederstillinger innen statlig kultur- og miljøforvaltning.

 

 

 

TBA - 2022
SPILLKVELD
Medietilsynet gir råd til befolkningen om barn og deres mediebruk basert på statistikk som innhentes regelmessig. De senere årene har vi sett et økende behov for informasjon og kompetanse rundt dataspill for foreldre. Gjennom Handlingsplanen mot spilleproblemer jobber vi i samarbeid med andre myndigheter med tiltak som skal gjøre at færrest mulig får problemer med dataspill, at det skal være mulig å få hjelp for de som trenger det, og at foreldre selv skal kunne løse sin families utfordringer på best mulig måte. Mye har skjedd på feltet de siste ti årene, og det er tydelig at det er en kløft mellom barn og foreldre når det kommer til dataspill som aktivitet. I kveld vil dere få informasjon om blant annet barn og dataspill, tiltak som finnes, hva aldersgrensene på spill egentlig betyr, og våre råd om pengebruk i spill.

 

Foredragsholder Beate Våje har 20 års erfaring fra mediebransjen, inkludert noen år som spilldesigner i Funcom. Har selv spilt spill siden PacMan og Donkey Kong, og er nå gamer-mamma til tenåring