Prosjektet BioVerdi fremmer en kunnskapsstrategi og fremsetter i tillegg konkrete anbefalinger for å styrke nasjonens innovasjonsevne, som er en forutsetning for å kunne bygge den norske bioøkonomien: «den nye oljen».

BioVerdi - SLIK KAN BIOØKONOMI BLI VÅR NYE OLJE

EN NY INDUSTRIELL REVOLUSJON
OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi
innen 40 år. På mange måter står vi overfor en ny industriell revolusjon. Norge har gode forutsetninger for å hevde seg denne utviklingen, men det må tas aktive grep for å forløse potensialet.

Debatt: fra v. Frank Larsen, Karita Bekkemellem, Oddvar Bjørge og Ole Petter Ottersen.
Debatt: fra v. Frank Larsen, Karita Bekkemellem, Oddvar Bjørge og Ole Petter Ottersen.

HVA ER PROSJEKTET BIOVERDI?
Utgangspunktet for prosjektet er partnernes felles forståelse av den situasjonen Norge befinner seg i. Vi har internasjonalt ledende FoU-miljøer på en del felt. Vi er verdensledende næring- og kunnskapsnav på utvalgte biosektorer og segmenter (marin). Samtidig har vi et uforløst verdiskapingspotensial fra den store nasjonale FoU-innsatsen innenfor biovitenskap. Offentlige investeringer i FoU innen livsvitenskap markerer seg høyt internasjonalt. Dette er påpekt og bekreftet i en rekke utredninger og rapporter.

På industrisiden har Norge en sårbar oljeavhengighet. Norge er samtidig for dårlig
til å utnytte og foredle råvarer fra marine kilder og skog. Marin sektor og landbruk sliter
med rekrutteringen både med hensyn på å tiltrekke seg talenter og være attraktiv for
utdanningssøkende ungdom.

Med BioVerdi-prosjektet har 50 sentrale aktører fra de fire bionæringene gått sammen. De fremmer en kunnskapsstrategi og fremsetter i tillegg konkrete anbefalinger for å styrke nasjonens innovasjonsevne, noe som er en forutsetning for å kunne bygge den norske bioøkonomien: «den nye oljen». Prosjektet overleverer sin rapport til næringsminister Monica Mæland i en lanseringskonferanse i Forskningsparken 20. mai.

BIOTEKNOLOGI GIR LØSNINGER
Globalt representerer bioøkonomien flere titalls tusen milliarder kr. verdi og er i sterk vekst. Den er drevet fram av en rivende utvikling innen bioteknologien. Sektoren adresserer menneskehetens store utfordringer (mat, helse, energi, miljø, klima). Vårt sterkeste bidrag så langt, marin sektor, er løftet til globalt format. Samtidig er Norge blant de største innen maritim sektor, olje og gass. Dette har gitt oss et unikt handlingsrom som nå må utnyttes til å utvikle større diversitet og format innen bioøkonomien.

Nasjonal strategi for bioøkonomi

Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av biobasert industri. Tre statsråder skal i løpet av året utarbeide en nasjonal strategi for bioøkonomi. Næringsminister Monica Mæland (H), Landsbruks- og matminister Sylvi Listhaug(FrP) og fiskeriminister Elisabeth Aspaker(FrP)  har ansvaret for å utarbeide strategien  Regjeringen.no om Nasjonal bioøkonomistrategi

 
Her kan du lese rapporten BioVerdi

Bioverdirapporten

Her kan du lese bioverdirapporten.

Her kan du laste ned rapporten i pdf

Partnerne i BioVerdi prosjektet representerer Norges fremste aktører på kunnskap, industri og finans

Partnerne i BioVerdi-prosjektet

Prosjektet er etablert i partnerskap mellom universiteter og andre FoU-miljøer, forsknings- og kunnskapsparker, industrirepresentanter fra de fire bionæringene og fra kapitalmiljøer. 

Read more