NOK 21 MILLIONER I EU-PROSJEKT
Oslotech ble 3. desember 2015, sammen med Universitetet i Oslo, Aalborg Universitet, Lunds Universitet og Aarhus Universitet, tildelt 2.273 mill. euro til EU-prosjektet Science for Society.
- I Norge er vi svært dyktige til å forske. Utfordringen nå er at vi blir like flinke til å skape produkter og næringsliv fra forskningsresultatene, sier Innovasjonsdirektør Marius Øgaard i Oslotech. For å lykkes med dette må vi utdanne forskere som har kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Det er nettopp disse menneskene som har kunnskapen og idéene som kan endre verden.

AMBISJONER PÅ INNOVASJON
I 2015 er det 3000 PhD studenter bare ved UiO. Om vi kunne få noen prosent av disse til å gå inn i oppstartselskaper, så kunne det utløse store verdier for samfunn og næringsliv. Det er dette vi vil bidra til å gjøre noe med gjennom prosjektet Science for Society.
Prosjektet vil tilby PhD-studenter varierte møteplasser, samlinger og konferanser, med faglig input, inspirasjon og samarbeid med næringslivet. Utveksling av erfaringer og best practice mellom universitetene i prosjektet vil øke verdien for deltakerne. 

FLERE NORSKE PARTNERE
Med som norske samarbeidspartnere er også Inven2, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og deres TTO (Tech Transfer Office), og inkubatormiljøet Kjeller Innovasjon. 

-Tildelingen fra EU har også utløst viktige midler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, sier innovasjonsdirektør Marius Øgaard i Oslotech. Norges andel av prosjektmidlene er totalt på NOK 6,9 mill over 3 år, og det starter opp i januar 2016. 

UNIVERSITETET ØKER TRYKKET
- Våre studenter og PhD-kandidater har et enormt innovasjonspotensial. Dette internasjonale samarbeidet kommer til å skape nye ideer og nytt næringsliv, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, og legger til;

- Gjennom deltagelse i Science for Society ønsker UiO å øke trykket på innovasjon. Science for Society gir oss muligheter til å lære av andres best practice samt et større nettverk innen arbeids- og næringsliv. 

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR
Oslotech ønsker gjennom Science for Society å bidra til flere forskningsbaserte startups og økt kommersialisering av forskningsresultater. Prosjektet vektlegger også målet om å fremme en kultur blant PhD-studerende med fokus på verdiskaping og entreprenørskap.

Oslotech er lokalisert i et av Norges mest kunnskapsintensive områder og har et meget sterkt nettverk mot akademiske aktører, samfunn, industri og næringsliv.

I dette nettverket bidrar Oslotech til næringslivs- og samfunnsvekst gjennom å skape relasjoner og samarbeid mellom forskning, entreprenørskap og næringsliv. Oslotech driver i tillegg inkubatoren StartupLab, som teller 64 ambisiøse teknologi-startups i dag. Science for Society har inngått en samarbeidsavtale med StartupLab om å utvikle relasjoner og utnytte synergier som oppstår mellom de PhD-studerende og entreprenørene i inkubatoren.