-Å være på et sted som Forskningsparken gir muligheter!

Advokat Erling Grimstad oppdaget Forskningsparken etter et møte hos oppstartsbedriften Ardoq og falt umiddelbart for stemningen og energien. Det tok ikke lang tid før han og advokatfirmaet flyttet inn.  - Å sitte plassert her mellom alle techbedriftene har gitt meg masse inspirasjon og også ny business, sier Erling. Etter en 3-minutters pitch på en fredagskaffe i bakeriet her fikk vi kontakt med Attensi og nå har vi sammen laget en opplæringsløsning for anti-hvitvasking (AML-appen).  

 

Nytt regelverk i 2018

Erling (Adv. Erling Grimstad) har 25 års erfaring fra antihvitvaskingsarbeid, bl.a. som førstestatsadvokat og nestleder i ØKOKRIM, og mener de nye hvitvaskingsreglene som innføres i år bør få flere til å våkne.  – De nye reglene øker risikoen vesentlig med sanksjoner som er uvant i Norge for de ansvarlige dersom reglene brytes, bl.a. risiko for høye bøter til styremedlemmer og ledere i selskap som plikter å følge hvitvaskingsloven (vedtatt i 2018).  

 

Benytter konkurranseinstinktet

Sølve Johannessen er partner i Attensi, selskapet som bruker spillteknologi til å trene, lære og endre folks atferd. Attensis styrke er å vri "tørr" kunnskap inn i en app der konkurranseinnstinkt og spillglede motiverer til repetisjon. - Du sitter igjen med mer kunnskap her, enn du gjør etter et tradisjonelt kurs med forelesere, sier Sølve, og han har flere eksempler på at folk har kjørt spillene mer enn 50 ganger for å øke antall poeng  og konkurrere med kollegaer. Det er konkurranseinstinktet som driver de ansatte til å spille gjentatte ganger. Arbeidsgiver kan få tilrettelagte rapporter på score og gjennomført trening, og dette igjen er dokumentasjon til Finanstilsynet hvis de spør om det har vært gjennomført etterutdannelse.                                                                                                                                     

Helsekompetanse i app 

Sølve og Attensi har flere jern i ilden. De har nettopp laget et spill for RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) som gjør det lettere å snakke med barn om vanskelige hendelser og overgrep. – Vi har samarbeidet med eksperter i RVTS og bruker simuleringer slik at voksne kan trene på å ha samtaler om vanskelig temaer med barn. Simuleringen er del av et større konsept for å trene flere til å snakke med barn når det er behov. 

 

- Vi har hatt flere prosjekter innen helse, og har et veldig godt samarbeid med Norway Health Tech i inkubatoren Aleap en etasje under oss her i Forskningsparken. og med StartupLab selvfølgelig, som vi var en del av før vi flyttet i egne lokaler – selvfølgelig her i Forskningsparken, smiler Sølve.    

 

AML er altså kompetanseappen der du kan lære og trene på de nye reglene for hvitvasking som trer i kraft høsten 2018. App'en er på vei inn i app-store, og Advokatforeningens mer enn 8000 medlemmer fikk tilbud om tjenesten denne uken.