- Forskningsprosjekter går i økende grad i retning av å løse samfunnsutfordringer og bidra til utvikling av gode løsninger, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Har åpne dører til startups

- Forskningsprosjekter går i økende grad i retning av å løse samfunnsutfordringer og bidra til utvikling av gode løsninger, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

 

–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre.

 

MobilityLab – idéverksted for grønn transport
Forskningsinstituttet TØI er del av MobilityLab i StartupLab, og har åpne dører til oppstartsbedrifter innen transport og logistikk. MobilityLab kom i stand for å skape nye, grønne transportløsninger og består av blant andre StartupLab, Posten, Telenor, Møllergruppen (Wolksvagen i Norge) og CircleK.

 

-For oss som driver forskning er det fint å kjenne småbedrifter som ligger i forkant av utviklingen. Startups kan gå inn i enkelte forskningsprosjekter sammen med oss, og dette tilfører prosjektene aktualitet og en forankring i en mer miljørettet fremtid som alle har fokus på nå.

-Transportbransjen vil oppleve store endringer de neste årene. Derfor er både gründerne og store etablerte aktører viktige for oss, sier Jardar Andersen.


- Lett å slå av en prat og sondere muligheter
Henrik Hatlebrekke leder MobilityLab i StartupLab og ser fordelene av å kjenne forskere på feltet. –Vi er på fornavn med mange enkeltpersoner i Transportøkonomisk institutt. De jobber i Forskningsparken sånn som oss, og da er det lett å ta kontakt, sier Henrik. Vi har store industriaktører med, og ulike innfallsvinkler vil nok berike både forskningen og industrien.

 

I søkeprosessen til forskningsmidler kan oppstartsmiljøet bidra med en annen tilnærming enn forskere – f.eks på å vurdere verdi, kommersielt men også virkning for samfunnet. En gründer har som regel en kort tidshorisont og Henrik opplever at det er krevende å overtale startups til å delta i forskningsprosjekter som går over lang tid. For noen er likevel resultatene i den andre enden viktige nok til at de prioriterer samarbeid, i f.eks EU-finansierte prosjekter. Resultatene fra forskningsprosjektet kan gi mange svar på i hvilken retning de bør utvikle tjenesten eller produktet.

 

-Vi har flere case hvor bedrifter har fått åpnet flere dører gjennom MobilityLab. Her i Forskningsparken er systemet for elbil-lading levert av oppstartsbedriften Meshcrafts, og her er også bildelingstjenesten Hyre med to biler.

Sign up to our newsletter

Sign up to our newsletter

På bildet fra venstre: Jakob Erikstad, Amelie Omholt Ellestad og Sanna Baug Warholm som alle er studenter på Indøk ved NTNU. De er opptatt av innovasjon og syns det er inspirerende å høre historien om Dignum.

Innovative Indøk-studenter

På bildet fra venstre: Jakob Erikstad, Amelie Omholt Ellestad og Sanna Baug Warholm som alle er studenter på Indøk ved NTNU. De er opptatt av innovasjon og syns det er inspirerende å høre historien om selskapet Dignum i Aleap.

Read more

Ingar Madsen(bildet) er eiendomsdirektør i Forskningsparken og synes det er gledelig at så mange velger miljøvennlig jobbreise (FOTO: Astrid B Lund, Forskningsparken).

Grønne jobbreiser til Forskningsparken

Folk som jobber i Forskningsparken velger bort bil og bruker heller sykkel eller t-banen, i følge ny undersøkelse fra TØI og NTNU. Eiendomsdirektør Ingar Madsen er fornøyd med resultatet.

Read more