Ingar Madsen(bildet) er eiendomsdirektør i Forskningsparken og synes det er gledelig at så mange velger miljøvennlig jobbreise (FOTO: Astrid B Lund, Forskningsparken).

Grønne jobbreiser til Forskningsparken

I 2017 og 2018 ble det gjennomført en undersøkelse om arbeidsplasslokalisering og transport. Denne ble utført av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Transportøkonomisk institutt i fellesskap, og alle med arbeidsplass i Forskningsparken fikk tilbud om å delta, sammen med mange andre i ulike virksomheter og med ulik avstand til Oslo sentrum. Nå foreligger resultatene som viser at folk med arbeidsplass i Forskningsparken har et grønnere transportmønster enn gjennomsnittsdeltakeren i undersøkelsen.

 

HØY ANDEL SYKLISTER
Antall respondenter er 1341, av disse er 357 fra Forskningsparken. Først ser vi på andel som vanligvis sykler mellom bolig og arbeidssted blant respondenter fra virksomheter beliggende i ulik avstand fra Oslo sentrum: Syklistandelen blant undersøkelsesdeltakerne i Forskningsparken er høy (22 %, mens gjennomsnittet blant respondentene fra alle virksomhetene i undersøkelsen er 17 %). Syklistandelen er betydelig høyere enn gjennomsnittet blant respondentene fra de øvrige virksomhetene i samme avstandssone fra Oslo sentrum (mellom 2 og 7 km).

 

Relativt få kjører bil. Blant undersøkelsesdeltakerne i Forskningsparken er det bare 15% som bruker bil, mot 41% i gjennomsnitt blant respondentene fra alle virksomhetene i undersøkelsen. Bilandelen er også under halvparten av gjennomsnittet blant respondentene fra de øvrige virksomhetene i samme avstandssone fra Oslo sentrum (mellom 2 og 7 km).

 

MANGE REISER KOLLEKTIVT TIL OG FRA JOBBEN
Kollektivandelen blant undersøkelsesdeltakerne i Forskningsparken er temmelig høy (54%, mot 32% i gjennomsnitt blant respondentene fra alle virksomhetene i undersøkelsen). Kollektivandelen er også en del høyere enn gjennomsnittet blant respondentene fra de øvrige virksomhetene i samme avstandssone fra Oslo sentrum (mellom 2 og 7 km).

 

- Dette er veldig positive tall, sier eiendomsdirektør Ingar Madsen, som tror det er flere årsaker til at de ansatte i større grad velger kollektivt og sykkel.
Med t-banen er det bare 8 minutter fra Sentralbanestasjonen og dette er en veldig effektiv transportmetode uansett hvor du bor utenfor Oslo. Det er også trikk og buss i nærheten, i tillegg til flybuss på Ring 3.

 

Forskningsparken ligger også gunstig til for syklister, det er sykkeltrasé langs Ring 3 og de siste årene har kommunen også vært flinke til å rydde sykkelstiene for snø og is. Ingar sykler selv året rundt.

 

TILTAK FOR SYKLISTER
-Vi har også gjort grep for syklistene ved å tilby flere sykkeloppstillingsplasser, både under tak og innendørs, sier Ingar, og det er tilgang til låsbare garderobeskap og garderober.
Men det viktigste er kanskje at folk i Forskningsparken er enda mer bevisste på klimaproblemet enn andre. I Forskningsparken jobber det daglig mer enn 3000 mennesker, mange med høy utdanning, og flere miljøforskningsinstitutter er lokalisert her. Så da blir det vel helt naturlig å velge grønn transport, smiler eiendomsdirektøren.

Knut-Tore Haugen is pleased with the results on recycling. (FOTO: Astrid B Lund)

Kildesortering i Forskningsparken

Målet er å sortere 70 % av avfallet i 2019, og vi ligger godt an! I 1. kvartal er vi allerede oppe i 68 %, sier Knut Tore, teknisk sjef i Forskningsparken.

Read more