Jonas Tyssø er COO, Chief Operations Officer, i Cardiaccs i helseinkubatoren Aleap (FOTO: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken).

Minsker risiko for hjerteopererte

Selskapet Cardiaccs utvikler et medisinsk utstyr for overvåking av pasienter som gjennomgår hjertekirurgi.
- 15 % av pasientene får komplikasjoner etter hjertekirurgi, og med dette utstyret får vi kunnskap og kan sette inn riktige tiltak. Karkirurgene som vi har spurt sier at de kommer til å ta dette produktet i bruk, sier COO Jonas Tyssø, som sikter mot CE-godkjenning i 2020.

 


Jevnt og trutt på vei mot markedet

Cardiaccs AS er et oppstartsselskap i helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken. De utvikler et medisinsk utstyr for overvåking av pasienter som gjennomgår hjertekirurgi. Produktet er en bitteliten sensor bygget inn i en pacemakerelektrode som ligger inntil hjertet og gir kontinuerlig hjerteovervåkning. Ved komplikasjoner gir den umiddelbart beskjed, som for eksempel ved redusert blodtilførsel og pumpekapasitet. De første timene etter hjerteoperasjon er særlig risikofylt for pasienten.

 

-Sensoren vår er høyeste risikoklasse medisinsk utstyr, fordi den skal inn i kroppen, i direkte kontakt med hjertet, sier Jonas Tyssø som er COO, Chief Operations Officer i Cardiaccs som jobber i helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken i Oslo.

 

- EU har nylig blitt enige om enda strengere krav til denne typen medisinsk utstyr, noe som er bra, sier Jonas. Vi må vite at produktet vi leverer er 100 % trygt, derfor må vi være helt sikre på hvert delelement, materialvalg, vi må sikre kvalitet fra leverandører, produksjonsprosesser, osv. Alt gjøres ekstremt grundig og i kvalitetssystem, og alt må være verifisert og validert før vi kan gå ut i markedet. Derfor tar dette lang tid, legger han til. Dessverre gir nye EU regler også mer byråkrati og ytterligere ventetid.
I første halvår 2020 forventer Cardiaccs å starte med kliniske forsøk på sykehus i Norge, Danmark og Tyskland og jobber for å få CE-godkjenning ved utgangen av året. CE-godkjenningen må på plass før produktet kan markedsføres og selges. Da har det allerede gått mange år siden første start i 2009.

 

Bildet viser produktet med detaljer fra tilkobling og sensor (FOTO: Cardiaccs).

Bildet viser produktet med detaljer fra tilkobling og sensor. Utstyret er patentert, og Cardiaccs arbeider i partnerskap med sykehus i Oslo, Danmark og Tyskland (FOTO: Cardiaccs).

 

Professor Erik Fosse og et sterkt norsk forskningsmiljø

Selskapet Cardiaccs er et av mange som har vokst ut fra forskningsmiljøet i Oslo. Professor og hjertekirurg Erik Fosse, kanskje mest kjent fra sin innsats i Gaza, og hans kollegaer har gjort betydelig forskning på området. Selskapet ble startet i 2009 etter 8 år med forskning på å plassere akselerometere på hjertet. Forskningen er gjort av Universitetet i Oslo, Innovasjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, og har resultert i mer enn 15 publiserte artikler og 5 doktorgrader.


Sensoren er så liten at den bygges inn i pacemakerelektrodene som vanligvis festes til hjertet for å korrigere rytmeforstyrrelser etter hjerteoperasjoner. Etter noen dager kan den enkelt trekkes ut av kroppen uten noen form for inngrep.

 

Overtok selskapet for 1 krone

Da de startet selskapet i 2009 var teknologien ikke moden, og Birkeland Innovasjon klarte ikke å oppnå lønnsomhet for prosjektet. I 2011 fikk derfor oppfinnerne overta selskapet. Fosse er i dag største eier og styreleder i Cardiaccs.
-Sensoren var fra starten av stor som en sukkerbit, her har utviklingen heldigvis gått vår vei, sier Tyssø. I dag er sensoren krympet til under to millimeter og det er lettere å forestille seg at den kan dras ut av kroppen noen dager etter operasjon.
Kardiovaskulære sykdommer er den ledende årsaken til sykehusinnleggelse og død på verdensbasis, med flere enn 17 millioner dødsfall per år. Ikke-kirurgiske teknikker er den vanligste behandlingen av hjertesykdom, men på grunn av en aldrende befolkning er det en økning i komplekse tilfeller hvor hjertekirurgi er nødvendig. For disse pasientene er det behov for bedre hjerteovervåkning for å redusere morbiditet og dødelighet.

 

Optimisten som elsker medisinsk utstyr

Operativ sjef Jonas er tålmodig og utålmodig på samme tid.
-Jeg har alltid likt medisinsk teknologi, og jeg startet studiene med medisinsk kybernetikk på NTNU. Etter å ha vurdert jobbmulighetene, som den gangen var svært begrenset, byttet jeg til maritim kybernetikk. Så godt som alle mine medstudenter der tok jobber i oljerelaterte virksomheter, sier han.
-Selv startet jeg i oppstarteselskapet Sonitor, og videre Tandberg / Cisco, og derfra var jeg så heldig å få jobbe med nettopp drømmefaget medisinsk utstyr her i Cardiaccs.


-Jeg kom til Forskningsparken omtrent på samme tid som ekskollegene og grunnleggerne av Huddly som for lengst er i salg og gjør det svært godt. Vi i helsefeltet faller gjerne utenfor ordninger for «startups» og nyetablerte selskaper fordi vi bruker mye mer tid til markedet. Det er jo frustrerende, men samtidig er jeg tålmodig. Medisinsk utstyr er en helt annen bransje og dette må ta tid, og det koster mye penger. Vi har fått veldig god hjelp fra Forskningsrådet som har bistått hele tiden. I 2018 søkte vi og fikk innvilget 30 mill NOK fra EUs Horizon 2020 for å utvikle produktet, noe som var en enorm oppmuntring, smiler han.

 

400.000 operasjoner hvert år

-Her i Forskningsparken har vi hele tiden jobbet tett med Norway Health Tech. Det har vært gøy å se utviklingen. Da vi flyttet inn var vi noen få personer, men nå, med helseinkubatoren Aleap, er det jo et stort helsemiljø! Å se andre skalere opp og lykkes er inspirerende. Norway Health Tech gjør en kjempejobb og har kompetansen og erfaringene vi trenger, de pusher oss til å være tøffere i søknadene på EU midler og de har et stort og relevant nettverk i og utenfor landegrensene.


Det foretas omtrent 400.000 hjerteoperasjoner hvert år bare i Europa, så markedet er stort. Cardiaccs har gjort en selektiv intervjuundersøkelse blant karkirurger i USA og Tyskland, og de svarer at dette er et produkt de ønsker å bruke når de opererer. Det er kanskje ikke så rart når vi vet at opp mot 15 % av pasientene får komplikasjoner etter operasjon.
– Erik Fosse er en kjent person blant karkirurger i flere land enn Norge, sier Jonas. - Gjennom hans faglige engasjement er Cardiaccs kjent, og vi vet at produktet er etterspurt og vil bli tatt i bruk ved flere sykehus når det kommer på markedet. Det gir en god push til jobben, smiler han.

 

Vil trolig produsere i Norge

- For øyeblikket produseres produktet hos vår partner i Tyskland, som har 30 års erfaring med produksjon av tilsvarende produktet, sier Tyssø. På sikt er det ønskelig å flagge dette hjem. Norge bør kunne bygge mer kunnskap innen produksjon av avansert medisinsk utstyr. Produksjonen er også nyutvikling, og innebærer oppbygging av en betydelig kompetanse som vi ønsker å beholde selv. Dessuten er nærhet viktig for å ha stålkontroll på hvert ledd. I denne bransjen kan en liten feil i produksjon av produktet få fatale følger for pasienten.

 

Les om Cardiaccs i DN, august 2018

- På konferansedagen kommer det til å myldre av aktivitet her i Forskningsparken, smiler Ida Susanna Fattah, som er grunnlegger og daglig leder av Medevent, i tillegg til jobben som kommuneoverlege (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken).

Bli med å forme fremtidens helsetjenester

Norges første karrierekonferanse for helsepersonell finner sted i Forskningsparken onsdag 16. oktober, kl 15:30-21.30.

Read more

- Dette stedet er en slags magnet for flinke folk og ambisjoner, sier Anders Eikenes utenfor kontorene i Forskningsparken. Han er i gang med sitt andre oppstartsselskap (FOTO: Astrid Bjerke Lund, Forskningsparken).

Oivi vil forhindre at diabetikere blir blinde

Seriegründer Anders Eikenes og selskapet Oivi vil forhindre at diabetikere mister synet. For Eikenes er det andre gang han er med og starter et teknologiselskap; Videokameraet Huddly har gjort stor suksess og ble verdsatt til 580 mill NOK i 2018.

Read more

Ole Martin Odland og Nordcad flyttet inn i Forskningsparken april (FOTO: Astrid Bjerke Lund).

Nordcad hjelper hardware

Ole Martin Odland og Nordcad flyttet inn i april. De leverer software til elektronikkutvikling og lar nystartede selskaper bruke programvaren gratis.

 

Read more