Eventkalender

Norway Health Tech: Member meeting & Holiday Networking

x

Tid: 15:00 - 22:00

Sted: Forum, then Medical Growth House


Join us for our Christmas meeting where we discuss the future of the cluster, we announce Member and Company of the year and hear the new members pitch.

 

We are always looking forward to when we can invite our members for good discussions and create a venue for good networking. As the holidays approach we hope you can take the afternoon to spend with us and the fellow members.

 

Register here. 

Forum for klinisk fysiologi

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum


StartupLab Winter Pitch Party & Demo Day

x

Tid: 17:00 - 22:00

Sted: Forum


Posisjonskonferansen 2019

x

Tid: 09:00 - 17:00


Kartverket ønsker velkommen til et nasjonalt møtested hvor innovasjon, utvikling og nyskapning står på programmet.
 

Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods

x

Tid: 14:00 - 19:00

Sted: Forskningsparken


WELCOME TO SEFM 2019!
The 17th edition of the International Conference on Software Engineering and Formal Methods will be held in Oslo Science Park, Norway on September 16 – 20, 2019.

SEFM aims to bring together leading researchers and practitioners from academia, industry, and government, to advance the state of the art in formal methods, to facilitate their uptake in the software industry, and to encourage their integration within practical software engineering methods and tools.

Important Dates
Abstract Submission: May 3, 2019
Paper Submission: May 10, 2019
Notification: June 25, 2019
Camera Ready: July 12, 2019
Registration (early): TBD

Please find information at the conference webpage

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00


Join us the first Friday every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!
This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches, coffee and boller.

Bildeling – en løsning på trafikk- og miljøutfordringer i norske byer?

x

Tid: 09:00 - 15:00

Sted: Toppsenteret: Faros


TØI presenterer forskning fra flere prosjekter om delemobilitet.

Vi inviterer derfor til et aktivt seminar med innlegg, kommentarer og diskusjon.

Mer informasjon og påmelding

Hvordan skape trygge og levende byrom?

x

Tid: 13:00 - 15:30

Sted: Toppsenteret: Faros


Vi skal presentere resultater fra forskningsprosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom".

I prosjektet har vi utviklet bedre kunnskap om trygghetsskapende tiltak i byområder. Prosjektet har hatt til hensikt å utvikle metoder som skal kunne tas i bruk både i Oslo og i andre byområder for bedre å skape trygge uteområder for alle.

Mer informasjon og påmelding

Åpent Hus 2019

x

Tid: 11:00 - 15:00

Sted: Forskningsparken - Oslo Science Park


We invite you to an open day here at Oslo Science Park where you can meet and learn more about our innovative community. 
This is an opportunity to get to know some of our 250 ambitious companies located in this 55.000 m² large office space. There will be a full program with guided tours, talks and exhibiton. Join event here (free of charge)

Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


WELCOME TO SEFM 2019!
The 17th edition of the International Conference on Software Engineering and Formal Methods will be held in Oslo Science Park, Norway on September 16 – 20, 2019.

SEFM aims to bring together leading researchers and practitioners from academia, industry, and government, to advance the state of the art in formal methods, to facilitate their uptake in the software industry, and to encourage their integration within practical software engineering methods and tools.

Important Dates
Abstract Submission: May 3, 2019
Paper Submission: May 10, 2019
Notification: June 25, 2019
Camera Ready: July 12, 2019
Registration (early): TBD

Please find information at the conference webpage

Forum for klinisk fysiologi

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum


Dialogmøte mellom OUS og næringsliv

x

Tid: 13:30 - 17:00

Sted: Hagen 3


Oslo Universitetssykehus – OUS – har gjennom flere tiår opparbeidet seg internasjonalt anerkjente utprøvingsmiljø for legemidler og medisinsk utstyr. Dette er sykehusmiljø som har infrastruktur i form av lokaler, personale og utstyr, samt kompetanse og lang erfaring med ulike typer forskningssamarbeid med industri, foreløpig primært oppdragsstudier fra legemiddelfirma. Flere av disse miljøene søker aktivt nye prosjekter og samarbeidspartnere til sine enheter. Samtidig har norske selskap som utvikler medisinsk utstyr et behov og ønske om å samarbeide med norske utprøvingsmiljø, men rapporterer at det er utfordrende å finne frem til de rette miljøene.

Påmelding

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00


Join us the first Friday every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!
This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches, coffee and boller.

Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken


WELCOME TO SEFM 2019!
The 17th edition of the International Conference on Software Engineering and Formal Methods will be held in Oslo Science Park, Norway on September 16 – 20, 2019.

SEFM aims to bring together leading researchers and practitioners from academia, industry, and government, to advance the state of the art in formal methods, to facilitate their uptake in the software industry, and to encourage their integration within practical software engineering methods and tools.

Important Dates
Abstract Submission: May 3, 2019
Paper Submission: May 10, 2019
Notification: June 25, 2019
Camera Ready: July 12, 2019
Registration (early): TBD

Please find information at the conference webpage

Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


WELCOME TO SEFM 2019!
The 17th edition of the International Conference on Software Engineering and Formal Methods will be held in Oslo Science Park, Norway on September 16 – 20, 2019.

SEFM aims to bring together leading researchers and practitioners from academia, industry, and government, to advance the state of the art in formal methods, to facilitate their uptake in the software industry, and to encourage their integration within practical software engineering methods and tools.

Important Dates
Abstract Submission: May 3, 2019
Paper Submission: May 10, 2019
Notification: June 25, 2019
Camera Ready: July 12, 2019
Registration (early): TBD

Please find information at the conference webpage