Eventkalender

Rådgivning IP

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: H1


Verdiskaping ved strategisk utnyttelse av IP

80 % av markedsverdien til kunnskapsbedrifter består av verdier knyttet til immaterielle eiendeler (Intellectual Property – IP). 

IP er et effektivt virkemiddel for verdiskaping, og Bryn Aarflots konsulenter og advokater kan hjelpe deg til å nå forretningsmessige mål og å øke verdien av selskapet ditt ved hjelp av strategisk sikring og utnyttelse av din IP.
De tilbyr møte i Forskningsparken for en gratis og uforpliktende prat, og er tilgjengelig her hver tirsdag. Send gjerne e-mail til forskningsparken@baa.no for å avtale en tid som passer for deg.

Digidugnad

x

Tid: 15:00 - 19:30

Sted: Forskningsparken


Arrangør er Digital Norway og Tekna:

"DigitalNorway Community etableres med mål om å skape en felles plattform for digitalisering, og vi inviterer derfor kloke hoder til en annerledes dugnad. Vi søker fremtidsrettede, nysgjerrige og løsningsorienterte personer til å utveksle tanker og erfaringer med.

Bli med på å forme fremtiden, med en tidlig rolle i et voksende community. Vi gir deg muligheten til å påvirke trender og tendenser, dele og utvikle kunnskap, samt tilgang til flere faglige og relevante arrangementer i etterkant – med inspirasjon fra de fremste tankelederne innen digitalisering i Norge."

Se arrangemententet på Facebook

Forespør invitasjon ved å kontakte arrangørene her: Digidugnad

Kurs: Grunnleggende BLODGASSTOLKNING

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE BLODGASSTOLKNING

Kurset er åpent for alle med interesse for å øke og øve sine ferdigheter i grunnleggende blodgasstolkning.

Her ser du dette og andre kurs hos Akuttmedisin

DNB Healthcare Prize 2018: Semi‐finals

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Norway Health Teach, Forskningsparken


For the fourth year in a row, the DNB Healthcare Prize will be presented at the DNB Nordic Healthcare Conference 2018. DNB wishes to contribute to an industry in growth in Norway and has established a healthcare prize for early‐stage healthcare companies. Participate and have the chance to win NOK 1 million. 

 

Six‐minute pitch/investor presentation to a jury.The jury will choose 6 candidates that will move on to the final, 12 December.

 

More information here. 

Rådgivning IP

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: H1


Verdiskaping ved strategisk utnyttelse av IP

80 % av markedsverdien til kunnskapsbedrifter består av verdier knyttet til immaterielle eiendeler (Intellectual Property – IP). 

IP er et effektivt virkemiddel for verdiskaping, og Bryn Aarflots konsulenter og advokater kan hjelpe deg til å nå forretningsmessige mål og å øke verdien av selskapet ditt ved hjelp av strategisk sikring og utnyttelse av din IP.
De tilbyr møte i Forskningsparken for en gratis og uforpliktende prat, og er tilgjengelig her hver tirsdag. Send gjerne e-mail til forskningsparken@baa.no for å avtale en tid som passer for deg.

Production in Norway, Conference 2018

x

Tid: 12:00 - 15:30

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


The health industry is one of the fastest growing industries in Norway, with an annual growth rate of 10-12%. In 2017, the health industry exported for NOK 23.6 billion. About half of all Norwegian healthcare companies have production in Norway, and 96% of all health-related exports come from companies with commodity production in Norway * The market has a huge growth potential and we have only seen the beginning.

 

The goal is that several Norwegian healthcare companies choose to produce in Norway, and increase the knowledge of economically efficient production in Norway. The clusters NCE Norway Health Tech and NCE Raufoss will with this seminar, highlight what is needed for production to be efficient, safe, reliable and profitable in Norway. We will facilitate introductions for production companies and the health industry with a purpose of stimulating to dialogue.

 

We invite you to an eventful afternoon with a full-featured program for:

  • Small and large and healthcare companies developing products and product elements
  • Production companies
  • Design or production services
  • Those who want more knowledge and expand their network within Norwegian production work

At the end of the seminar there will be match making. Participating production companies will be published as soon as possible.

 

For design, development and production companies (providers): You are invited to pitch and have a stand, as well as match making. This costs NOK 1000,- per supplier.

 

Register here. 

Norway Health Tech: Member meeting & Holiday Networking

x

Tid: 15:00 - 22:00

Sted: Forum, then Medical Growth House


Join us for our Christmas meeting where we discuss the future of the cluster, we announce Member and Company of the year and hear the new members pitch.

 

We are always looking forward to when we can invite our members for good discussions and create a venue for good networking. As the holidays approach we hope you can take the afternoon to spend with us and the fellow members.

 

Register here. 

Hvordan møter vi psykisk helse og økt forekomst av depresjon i befolkningen?

x

Tid: 16:00 - 19:00

Sted: Hagen 2, Forskningsparken


Møteleder: Torbjørn Elvsåshagen, MD, PhD, Nevroklinikken OUS

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen og Lundbeck.

 

Program og påmelding her. 

Rådgivning IP

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: H1


Verdiskaping ved strategisk utnyttelse av IP

80 % av markedsverdien til kunnskapsbedrifter består av verdier knyttet til immaterielle eiendeler (Intellectual Property – IP). 

IP er et effektivt virkemiddel for verdiskaping, og Bryn Aarflots konsulenter og advokater kan hjelpe deg til å nå forretningsmessige mål og å øke verdien av selskapet ditt ved hjelp av strategisk sikring og utnyttelse av din IP.
De tilbyr møte i Forskningsparken for en gratis og uforpliktende prat, og er tilgjengelig her hver tirsdag. Send gjerne e-mail til forskningsparken@baa.no for å avtale en tid som passer for deg.

Exploring the Dark Matter of Biology

x

Tid: 14:30 - 17:30

Sted: Forum


For the first time in history, it is possible to efficiently sequence the genomes of all known eukaryot species. The Earth BioGenome Project (EBP) aims to sequence all the millions of species so far hidden from science. This project is a moonshot for biology, and has the potential to transform our understanding of life on Earth, and to bring innovative solutions to all the big challenges of our time. How can Norway contribute to and benefit from this major opportunity?

Learn more on the 5th of November when Harris Lewin, professor and chair of EBP, is coming to Oslo!

 

Sign up here

NUPI: Lessons for fragile states

x

Tid: 19:00 - 21:00

Sted: Forskningsparken


Uten inntekter kan ikke stater fungere. Effektiv ressursmobilisering, via skattesystemet og regulering av naturressurser, er derfor et viktig element i statsbyggingsprosessen. Selvom dette er åpenbart, er det derimot ikke like enkelt å oppnå dette.

Denne to-dagerskonferansen vil addresere spørsmål om skattlegging og statsbygging i sårbare stater.

 

Mer info.

Oslo Fraud Awareness Week 2018

x

Tid: 13:00 - 18:00

Sted: Forskningsparken


Hvilke metoder og fremgangsmåter brukes ved økonomisk kriminalitet?

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og deler kunnskap om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Årets seminar vil være interessant for hvitvaskingsansvarlige og andre som arbeider med AML tiltak i rapporteringspliktig virksomhet. Seminaret passer også for de som arbeider med compliance og beskyttelse mot svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Seminaret passer for styremedlemmer, daglig ledere, ledere, internrevisorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert om metodebruk og risikoer for "fraud & corruption". ​

 

Sett av 13. november fra kl 13:00 til 18:00 i Forskningsparken, Oslo for å bli inspirert og få ny kunnskap om hvordan du beskytter virksomheten mot økonomisk kriminalitet. ​

 

Seminaret er gratis. 

Registrer deg her. 

Kurs: Ny hvitvaskingslov

x

Tid: 08:45 - 17:00

Sted: Forum


Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering  ble lagt frem for regjeringen 16. april. Loven trer sannsynligvis i kraft 1. juli 2018. Loven pålegger en rekke virksomheter å ha tiltak som forebygger og avdekker hvitvasking og terrorfinansiering. Den 5. september inviterer Rui Legal til heldags fordypningskurs i det nye hvitvaskingsregelverket. Det overordnede læringsmålet for kurset: At rapporteringspliktige blir kjent med virksomhetens forpliktelser etter hvitvaskingsloven, og blir i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingslovens krav til opplæring etter § 36).Kursavgift: 5750,- pr. deltaker, inkl. kursmateriell, kursbevis, lunch, kaffe mv.

Les mer og meld deg på her

Eye Care for the Future

x

Tid: 12:00 - 16:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


What are the possibilities offered by artificial intelligence in the fields of diagnostics, digitalization of patient care and technology for earlier detection of eye disease?

 

National Centre for Optics, Vision and Eye Care, University of South-Eastern Norway and Norway Health Tech invites you to a seminar where we discuss eye health care for the future. With all the promises and abilities of new technology – how will and can this impact eye health?

 

We gather healthcare leaders, eye care professionals, the eye care industry and leading technology companies to discuss the development of new and innovative solutions and services in this area.

 

Register here. 

 

Kurs: Grunnleggende EKG-tolkning

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE EKG-TOLKNING
Kurset er gir anledning til å øke og øve sine ferdigheter i grunnleggende EKG-tolkning. Passer for helsepersonell og studenter. 430,- per person

Her ser du dette og andre kurs hos Akuttmedisin

Er det mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°?

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


Er det mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°? Hvordan vil en slik verden se ut?

- Forskere ved CICERO Senter for klimaforskning debatterer

 

Meld deg på her.

Rådgivning IP

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: H1


Verdiskaping ved strategisk utnyttelse av IP

80 % av markedsverdien til kunnskapsbedrifter består av verdier knyttet til immaterielle eiendeler (Intellectual Property – IP). 

IP er et effektivt virkemiddel for verdiskaping, og Bryn Aarflots konsulenter og advokater kan hjelpe deg til å nå forretningsmessige mål og å øke verdien av selskapet ditt ved hjelp av strategisk sikring og utnyttelse av din IP.
De tilbyr møte i Forskningsparken for en gratis og uforpliktende prat, og er tilgjengelig her hver tirsdag. Send gjerne e-mail til forskningsparken@baa.no for å avtale en tid som passer for deg.

RocketStart

x

Tid: 10:00 - 13:30

Sted: Aleap


Are you thinking about starting your own company? Unsure where you should start? 

Join RocketStart and get the fundamentals right. Experts will provide you with advice on how to best get started!

More information.

Register here.

QA Forum: The Clinical Evaluation Report

x

Tid: 08:00 - 10:00

Sted: Medical Growth House


We address the Clinical Evaluation Report – Collection of clinical data in the conformity assessment for medical devices.

 

The collection of clinical data is a critical aspect in the conformity assessment process of medical devices, and serves to substantiate a manufacturer’s claim regarding the safety, performance and benefit/risk ratio of a given device. Clinical data is generally understood as evidence on the safety and performance of a medical device based on actual usage of the device, and is typically derived from pre-clinical or clinical investigations, scientific literature and/or clinical experiences with similar devices (source: TUV SUD, links to their website for more in-debth info).

 

Please join us when we dive into the Clinical Evaluation Report and what it means and entails for you, as a inventor and producer of a medical device. We will have the expert from TUV SUD giving us the expert’s view, but also introduce you to a company that has worked on this for several years.

 

Register.

 

Mercury in freshwaters – from forest to fish – in northern ecosystems

x

Tid: 12:15 - 16:00

Sted: Hagen 1+2, Forskningsparken


Climer project concerns climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecosystems and is a Norwegian Research Council project running from 2015 to 2018. This CIENS seminar is part of the final Climer workshop December 3rd-5th, 2018, at NIVA in Oslo.

Register here. 

Åpent Hus 2019

x

Tid: 11:00 - 15:00

Sted: Forskningsparken - Oslo Science Park


We invite you to an open day here at Oslo Science Park where you can meet and learn more about our innovative community. 
This is an opportunity to get to know some of our 250 ambitious companies located in this 55.000 m² large office space. There will be a full program with guided tours, talks and exhibiton. Join event here (free of charge)