Eventkalender

Bryn Aarflot: Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Sharelab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?


The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.


Our staff includes 15 patent attorneys, including 12 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes and court litigation.


We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.


Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Under the hood: What happens if we understand the neural networks, and what happens if we don't?

x

Tid: 14:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken


We will say that we understand a decision or a result from a neural network if we are able to perceive a reason or meaning behind what is presented. This may be a challenge since neural networks learn in a different way from what we do, lacking for instance our sense of common sense and ethical considerations. We present examples where “AI-lash” (re techlash) may occur as a result of current use, and discuss sensible ways to avoid this.

The lecture will be held by Prof. Nils Christophersen, UiO. Head of the Innovation committee at the Department of Informatics and the group appointed to develop teaching of innovation and entrepreneurship at the University as a whole.

 

More information and registration

Present your research at UiO:Energy Forum 2019

x

Tid: 16:00 - 17:00

Sted: Forum, Oslo Science Park


UiO:Energy would like to invite UiO students at master and PhD levels, working on energy and sustainability, to present their research projects at the UiO:Energy Forum 2019

More information here

MDR Course / Software as a Medical Device

x

Tid: 09:00 - 16:30

Sted: Hagen 4, Forskningsparken


Micael Johansson will welcome you on the 28th and 29th of November 2019 to a 2-day course at the Oslo Science Park.

More information

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00


Join us the first Friday every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!
This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches, coffee and boller.

More information

Bryn Aarflot: Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Sharelab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?


The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.


Our staff includes 15 patent attorneys, including 12 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes and court litigation.


We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.


Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Kurs - idrett og mental prestasjon

x

Tid: 18:00 - 20:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Mange opplever at prestasjonene uteblir når det virkelig gjelder. Hvorfor er det så vanskelig å yte like bra på konkurranse som på trening?

Mer informasjon og påmelding

CIENS frokostseminar - Bynatur Atlas for Oslo

x

Tid: 08:30 - 10:30


Hva er byens natur? Hvor er naturen i byen? Hva gjør den for innbyggerne? Velkommen til Bynatur Atlas for Oslo der innbyggere kan se bylandskapet fra ulike verdiperspektiver, ved hjelp av et digitalkartverktøy. NINA-forskere presenterer en testversjon av Bynatur-atlaset. Deltagere får muligheten til å kommentere og være med på idé-dugnad om funksjonalitet og anvendelser.

Mer informasjon og påmelding

SOL + BATTERIER - HVOR STÅR VI, HVOR GÅR VI, OG HVA ER DET ALLER SISTE NYE?

x

Tid: 08:30 - 13:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


Solenergi er blitt mer effektivt og billigere, batterier er blitt mer effektive og billigere. Kombinasjonen av solenergi og lagring gir lønnsomhet for ny industri, samtidig som et stadig mer urbanisert samfunn kan forbedre sin miljøprofil ved å ta i bruk smarte energiløsninger. Og dette spennende fornybarmarkedet vokser dramatisk. Hva er status, hva er sannsynlig utvikling – i det korte perspektivet, og i det lengre? Hvem er spillerne, og hva er mulig å skape av forretningsmuligheter her hjemme? Dette er noen av problemstillingene som vil bli drøftet på dette nettverksmøtet.

Mer informasjon

Bryn Aarflot: Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Sharelab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?


The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.


Our staff includes 15 patent attorneys, including 12 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes and court litigation.


We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.


Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Bryn Aarflot: Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Sharelab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?


The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.


Our staff includes 15 patent attorneys, including 12 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes and court litigation.


We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.


Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

x

Tid: 17:30 - 19:00


Bryn Aarflot: Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Sharelab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?


The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.


Our staff includes 15 patent attorneys, including 12 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes and court litigation.


We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.


Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

UiO:Energy Forum 2019: Day 1

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningparken


UiO:Energy Forum 2019: Day 2

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningparken


Industry Science Meet-Up

x

Tid: 12:00 - 16:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


The University of Oslo (UiO) and Energy Valley welcome you to Toppsenteret at Oslo Science Park for an afternoon of interesting insights into the latest technology development and engineering projects of regional industry and research focus of some of UiO’s most innovative scientists.

 

More information

Breakfast seminar: the LIMCO project

x

Tid: 08:15 - 11:00

Sted: Faros, Forskningsparken


LIMCO is a competence project for industry where big data from vehicles and order systems will be utilized for more efficient and environmentally friendly transport, and as a better basis for public planning. The project is financed by the Norwegian Research Council, Norwegian Public Road Administration and Nortura SA.

 

More information