Eventkalender

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Foreningsfaglig Forum: erfaringsdeling hos InsjUiO

x

Tid: 18:00 - 20:00

Sted: InsjUiO, Forskningsparken


Er du med i en forening? Det er vi og! Vi tror at vi har mye å lære av hverandre!

 

Mer informasjon

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Akuttundervisningen: Kurs i akuttfarmakologi

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forum, Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE AKUTTFARMAKOLOGI

Mer informasjon og påmelding

Vinterferie

x

Tid: 00:00 - 00:00


Osloskolenes vinterfeire varer i år fra 17. februar - 21. februar (uke 8).

Forhandlingsteknikker med GAP institute

x

Tid: 08:00 - 10:00

Sted: Faros, Toppsenteret


Frokostseminaret vil ta for seg forhandlingsteknikker, i samarbeid med The GAP Partnership - en global virksomhet som jobber med alle aspekter innen forhandling. 

Mer informasjon

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

TØI: Kollektivforums Årskonferanse 2020

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Posisjonskonferansen 2020

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken


Årets tema er: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Mer informasjon og påmelding

Impact Breakfast

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Flora Lounge, Forskningsparken


Påskeferie

x

Tid: 00:00 - 00:00


Påskeferien varer i år fra 6. april til 13. april (uke 15).

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Sommerferie

x

Tid: 00:00 - 00:00


Fellesferien i år varer fra 6. juli - 24. juli.

Oslo Innovation Week 2020

x

Tid: 09:00 - 19:00

Sted: Oslo


Impact Breakfast

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Juletrefest

x

Tid: 17:00 - 19:00

Sted: Forskningsparken


CIENS frokostseminar - Inkluderende energiomstilling:

x

Tid: 08:15 - 10:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning

Mer informasjon og påmelding

Introduction to Property Investing

x

Tid: 18:00 - 00:00

Sted: Hagen 4, Forskningsparken


50 til 100: Nettverk for bedre løsninger

x

Tid: 17:00 - 19:30

Sted: Norway Health Tech, Forskningsparken


Norge har et av verdens hurtigst voksende oppstartsmiljøer, med et yrende miljø av gründere, investorer og offentlig støtte. Samtidig finnes et en enorm ubrukt ressurs av erfarne mennesker i alderen 50 til 100 år.

 

Mer informasjon og påmelding

Energy Lecture: Blockchain for Smart Energy Systems

x

Tid: 14:15 - 15:30

Sted: Flora Lounge, Oslo Science Park


Smart Energy Network and UiO:Energy invite you to an open lecture on blockchain and energy. 

More information & registration

Idea Workshop

x

Tid: 16:00 - 18:00

Sted: InsjUiO, Forskningsparken


Bring your idea to a fun and inspiring Idea Workshop!

Sign up & more information

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Oslo Science Park 30 Years!

x

Tid: 16:00 - 23:00

Sted: Glassgata, Forskningsparken


Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap

x

Tid: 08:00 - 10:00

Sted: Faros


Hvordan kan ledere utvikle et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere. Medarbeiderskap handler om å lære medarbeiderne å ta ansvar sammen med lederen, både for resultater som skal skapes, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet.

Gjennom mange eksempler fra skandinavisk arbeidsliv vil du få mer innsikt i hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen.

Se programmet og registrer her

Arrangementet er ved EGN (Executives’ Global Network)

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Endringsledelse og konkurransekraft

x

Tid: 08:00 - 10:00

Sted: Faros, Toppsenteret


Tema for seminaret er endringsledelse og konkurransekraft

Mer informasjon

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Høstferie

x

Tid: 00:00 - 00:00


Osloskolenes Høstferie varer i år fra 28. september til 2. oktober (uke 40).

Halloween Party 2020

x

Tid: 16:00 - 19:00

Sted: Oslo Science Park


Aleap will be hosting a friendly competition during Halloween 2020!
They are hoping to get participating teams from all over the Science Park.

More information here.

Christmas Pub

x

Tid: 16:00 - 21:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


A yearly Christmas gathering in Parken Bakeri in celebration of our community, and the last Friday pub in Parken Bakeri of the year.

 

Also; the winner of the yearly #FPChristmasChallenge will be announced!

To join - take a Christmas themed team-photo of you and your colleagues and add it to Instagram using the hashtag #FPChristmasChallenge.

Impact Breakfast

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Flora Lounge, Forskningsparken


Mikrobiom: En introduksjon

x

Tid: 13:00 - 15:15

Sted: Kino, Forskningsparken


Arrangeres av The Life Science Cluster.


Mer informasjon og påmelding her

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Lær å tenke som en entreprenør

x

Tid: 16:30 - 19:00

Sted: Forskningsparken


Tirsdag 11 februar inviterer Start UiO til en spennende kveld i samarbeid med innovasjonsstudioet Løpe.

Mer informasjon og påmelding

Akuttundervisningen: Kurs i akuttfarmakologi

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forum, Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE AKUTTFARMAKOLOGI

Mer informasjon og påmelding

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

TØI: Kollektivforums Årskonferanse 2020

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Marin Magnet 2020

x

Tid: 10:00 - 16:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Marin Magnet 2020 - Hva skal til? Storby Marin inviterer til årskonferanse i Oslo.
Møtested for alle som er interesser i blå verdiskaping!

Mer informasjon og påmelding

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Norges nasjonaldag

x

Tid: 06:00 - 21:00

Sted: Norge


Den 17. mai er Norges nasjonaldag. På denne dagen i 1814 ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Gratulerer med dagen!

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

Innovation Tuesday

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: ShareLab, Oslo Science Park


Would you like help with developing your innovation strategies and protecting your intellectual property rights nationally or internationally?

The intellectual property firm Bryn Aarflot is available for consulting in every aspect related to intellectual property, such as patents, design, trademarks, and copyright. We can help you with developing IP-strategies, patent drafting and prosecution, infringement assessments, and tailoring IP-related contracts for your needs. We draft and prosecute patent applications for the international market, including national, regional (European) and international (PCT) applications.

Our staff includes 14 patent attorneys, including 11 European patent attorneys, and 9 attorneys-at-law with extensive experience from the industry, research institutes, and court litigation.

We have affordable offers to start-up companies and may assist you in avoiding common mistakes encountered by start-ups.

Contact us via forskningsparken@baa.no to book a free and confidential meeting at Oslo Science Park with one of our specialists or seek contact for an ad hoc-meeting at Sharelab.

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Join us for 30 minutes the first Friday of every month at Parken Bakeri in Forskningsparken!


This is a great opportunity to meet the Forskningsparken community.

There will be 3 minute pitches from our community and ☕️coffee☕️ and boller 👌

Want to pitch? Contact thea@forskningsparken.no

Juleferie

x

Tid: 00:00 - 00:00


Juleeaften faller i år på en torsdag.