dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap


dScience bidrar til å utvikle morgendagens arbeidskraft, og er en viktig bidragsyter i utviklingen av utdanningstilbudet innen relevante fagområder ved Universitetet i Oslo. dScience fasiliterer også etter- og videreutdanning innen data- og beregningsvitenskap.

 

Mer informasjon finner du på dScience sine sider