Somsagt

Somsagt AS ble opprettet for å utvikle et tjenestetilbud for systematisk etterutdanning av helsepersonell i klinisk kommunikasjon – basert på forskning.

 

Crisis Linguistics

Crisis Linguistics er forskningsbasert opplæring for ansatte med yrker der manglende kommunikasjonstrening kan gi katastrofale økonomiske eller helsemessige konsekvenser. Utviklet av Somsagt AS.

 

Se deres kurstilbud her.

Arendalsuka 2021: Det begynte med at hun ble borte i gymtimene

x

Tid: 09:00 - 09:45

Sted: Arendalsuka