UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Etter- og videreutdanning på UiO: Institutt for lærerutdaning og skoleforskning


Instituttet arbeider med kurs, studier og prosjekter innen etter- og videreutdanning, knyttet til ulike fagområder innen skole og ledelse.

 

Se hele deres studietilbud på UiOs nettsider

 

Rektorutdanningen.jpg

Rektorutdanningen

Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring?

Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder.

 

Mer informasjon på UiOs nettsider

 

 

Juss for ledere.jpg

Juss for ledere

Er du rektor eller styrer eller har du en mellomlederfunksjon i skole eller barnehage?

Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som juridisk aktør. Du vil få kunnskap om det utdanningsrettslige området, og trening i å løse juridiske case. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor eller styrer.

 

Mer informasjons på UiOs nettsider

 

 

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid.jpg

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Er du rektor eller har en lederfunksjon?

Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor.

 

Mer informasjon på UiOs nettsider

Rektorutdanningen

Med flotte lokaler, stor fleksibilitet og fantastisk service er Forskningsparken alltid vårt førstevalg.

 

- Sarah Klingseid, Rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Eventkalender

Åpen dag - Forskningsparken Montessori

x

Tid: 17:00 - 18:00

Sted: Forskningsparken Montessori


Internship 2023: Matchmaking for studenter og bedrifter

x

Tid: 17:00 - 20:00

Sted: Forskningsparken


Samarbeidskonferansen UHR-FFA 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum, Forskningsparken