Partnerne i BioVerdi-prosjektet

 

PARTNERSKAP AV FORSKNING, INDUSTRI OG MYNDIGHETER

Prosjektet er etablert i partnerskap mellom universiteter og andre FoU-miljøer, forsknings- og kunnskapsparker, industrirepresentanter fra de fire bionæringene og fra kapitalmiljøer. Prosjektet er støttet av virkemiddelapparat og myndigheter, herunder Fiskeri- og kystdepartementet, FKD.

Utgangspunktet for prosjektet er partnernes felles forståelse av den situasjonen Norge befinner seg i. Vi har internasjonalt ledende FoU-miljøer på en del felt. Vi er verdensledende næring- og kunnskapsnav på utvalgte biosektorer og segmenter (marin). Samtidig har vi et uforløst verdiskapingspotensial fra den store nasjonale FoU-innsatsen innenfor biovitenskap. Offentlige investeringer i FoU innen livsvitenskap markerer seg høyt internasjonalt. 

STYRINGSGRUPPEN
Industri:
Hilde Steineger, Vice President Business Development BASF/Pronova BioPharma, Odd
Magne Rødseth EWGroup (COO Global Aqua)/AquaGen, Tom Pike, LMI
Universitet:
Ole Petter Ottersen (Rektor UiO), Mari Sundli Tveit (rektor NMBU), Hans Fredrik Hoen (tidl. rektor UMB), Gunnar Bovim (NTNU), Dag Rune Olsen (Rektor UiB), Anne Husebekk (Rektor UiT).
Kunnskapsparker: Frank Larsen (Daglig leder,Hedmark Kunnskapspark)
Kapitalmiljøer: Knut Thomas Traaseth (Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening)
Klyngeekspert: Torger Reve (Professor, BI)


PARTNERE
Arbeidsgrupper og ekspertbidrag BioVerdi-prosjektet har nytt godt av bidrag fra følgende ekspertise, hvorav noen også representerer partnerskap og er med i styringsgruppen.


Helse: 
Frode Vartdal, UiO
Mette Sollihagen Hauge, UiO
Hilde Steineger, Pronova /BASF
Jørund Sollid, Inven2
Monica Kjeken, LMI
Sarah Prosser, UiO
Tom Pike LMI

Marin:
Carl Seip Hanevold, MarLife
Odd Magne Rødseth, EW Group
Olaf Styrvold, UiT Norges Arktiske Univ.
Bjarte Langhelle, Seagarden
Jon Aulie (MarLife, tidligere MARING)
Kjartan Sandnes, Biomega AS

Landbruk:
Frank Larsen, Hedmark Kunnskapspark
Else Pran, Kjeller Innovasjon
Colin Murphy, UMB
Ragnhild Solheim, UMB
Sverre Bjørnstad, Geno
Hans Fredrik Hoen, UMB
Industri
Ove Lerdahl, Agroplas
Gudbrand Rødsrud, Borregaard
Kjartan Sandnes, Marine Bioproducts
Carl Seip Hanevold, MarLife
Oddvar Bjørge, Firmenisch Bjørge Biom.

Kapital:
Knut Thomas Traaseth, NVCA
Arne Handeland, Verdane Capital
Øivind Enger, Sarsia Seeds
Hogne Tyssøy, Holberg Forvaltning
Tom Pike, LMI

Innovasjon og klynge-ekspertise:
Torger Reve, BI
Marius Nordkvelde, BI
Else Pran, Kjeller Innovasjon
Marius Øgaard, Oslotech
Jørund Sollid, Inven2
Bioteknologi-ekspertise
Ole Petter Ottersen, UiO
Stig Omholt, NTNU
Olaf Styrvold, UiT Norges Arktiske Univ.
Audun Slettan, UiA
Odd Stokke Gabrielsen, UiO


INITIATIV
Initiativet til BioVerdi kom fra Oslotech AS som har stilt prosjektleder (Professor, daglig leder MarLife Øystein Lie) og sekretariat (Marius Øgaard, Avdelingsdirektør, Oslotech AS) til rådighet for prosjektet.


FINANSIERING
Prosjektet er støttet av virkemiddelapparat og myndigheter, herunder Fiskeri- og Kystdepartementet, FKD.

Prosjektet BioVerdi fremmer en kunnskapsstrategi og fremsetter i tillegg konkrete anbefalinger for å styrke nasjonens innovasjonsevne, som er en forutsetning for å kunne bygge den norske bioøkonomien: «den nye oljen».

BioVerdi - SLIK KAN BIOØKONOMI BLI VÅR NYE OLJE

Med BioVerdi-prosjektet har 50 sentrale aktører fra de fire bionæringene gått sammen om en rapport med kunnskapsstrategi konkrete anbefalinger for å styrke nasjonens innovasjonsevne.

Les mer

Her kan du lese rapporten BioVerdi

Bioverdirapporten

Her kan du lese bioverdirapporten.

Her kan du laste ned rapporten i pdf