• Paneldebatt med Morten Dæhlen, Walter Qvam, Karl Christian Agerup og Leo Grünfeld

  HVORDAN ØKE ANTALLET KOMMERSIALISERINGER?

  Tirsdag 26. mai: Kommersialiseringskonferansen, her fra paneldebatt med Morten Dæhlen, Walter Qvam, Karl Christian Agerup og Leo Grünfeld. 

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  KUNNSKAPSMINISTER MED FORVENTNINGER

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa på Kommersialiseringskonferansen at han forventet at forskningen tas i bruk for å løse noen av de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor - som det grønne skiftet og eldrebølgen.

 • Rektor ved Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo

  UNIVERSITETET I OSLO BYGGER KULTUR

  Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo er optimist og jobber med å styrke entreprenørkulturen ved forskningen. - Om 30 år er vi blant Europas ledende universiteter, sier han.

Hvordan skape flere bedrifter av forskningsresultater

Tirsdag 26. mai var Kommersialiseringskonferansen 2015 i Forskningsparken i Oslo. Temaet var hvordan øke norsk innovasjonsevne. Flere norske og internasjonale innledere sto på scenen, og bidro samtidig til en skikkelig feiring av Forskningsparkens 30 ars jubileum og FORNY's 20 års jubileum.
En engasjert forsamling var opptatt av å finne gode løsninger. Her kan du se en oppsummering av Twitter-aktiviteten rundt konferansen.

STORE SAMFUNNSUTFORDRINGER KAN LØSES VED FORSKNING
Oslotech og Abelia mener Norge sløser med gode idéer, og ønsket å se hva andre nasjoner gjør for å hente ut mer verdier fra forskningsinnsatsen og øke kommersialiseringstakten. Derfor gikk Oslotech, Abelia og FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) sammen med Forskningsrådet og Oslo kommune for å samle noen av de aller beste til å dele av sin kunnskap og bidra i debatt. 

ALLE ER ENIGE - DETTE ER VIKTIG
Vi glade for at både myndigheter, akademia og næringsliv er enige i at forskning og kunnskap er en essensiell ressurs som kan og bør benyttes mye bedre. Det er et enestående utgangspunkt for å jobbe videre, sier Karl-Christian Agerup, adm.direktør i Oslotech. - Nå fortsetter arbeidet med å få opp de gode tiltakene som kan få fart på kommersialiseringene, sier han. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa på konferansen at han forventet at forskningen tas i bruk for å løse noen av de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor - som det grønne skiftet og eldrebølgen.

SVEITSERUR ELLER LØSE DELER?
Abelias direktør Håkon Haugli holdt et innlegg om hvilken rolle kommersialisering og innovasjon vil spille i omstillingen av Norge. - Det er stor forskjell på å ha et sveitserur eller å ha alle delene til et ur liggende på et bord, uansett hvor perfekte enkeltdelene er. Det er et tankekors at virkemidlene for kommersialisering av forskning og offentlige innkjøpsordninger er så dårlig sammenkoplet, sier Haugli. Han understreket at Abelia og FIN mener det er behov for politiske tiltak for kapital i tidlig fase og viste til at kommersialisering i økende grad handler om å omfavne problemer, forstå kundebehov tidlig og utvikle internasjonalt ledende metodikk for forretningsutvikling.

SALG, SALG, SALG… OG RISIKOKAPITAL
For mange oppstartsbedrifter glemmer at langsiktig lønnsomhet handler om salg, salg og atter salg. Likevel var flere innledere tydelige på at tilgang på risikokapital for de bedrifter som har gjort "leksen" sin spiller en viktig rolle. Abelia har tatt til orde for en pre-såkornordning på totalt 200 millioner kroner som nå utredes av regjeringen. Forslaget peker på TTO/inkubatorenes viktige rolle med å hjelpe med å få på plass et riktig gründerteam, kompetanse og kundefokus for å minimere investorrisiko.

- Norske gründere er ikke dårligere enn andre, og systemet med TTOer og inkubatorer har utviklet seg svært positivt de siste årene. Når et selskap først er rigget for vekst, er det ofte kapitaltilgang som vil avgjøre hvorvidt veksten kommer raskt eller ikke i det hele tatt. Det er ikke mangel på kapital i Norge, men politiske tiltak må til for å øke tilgangen på kapital i tidlig fase, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN, som mener at internasjonale eksempler som Chalmers Venture Creation er en inspirasjon for norske politikere til å få på plass pre-såkornordningen allerede i år.

BEDRE FLYT FRA FORSKNING TIL NÆRINGSLIV
Professor Jørn Rattsø leder Produktivitetskommisjonen og ser et klart forbedringspotensial i det han omtalte som flyten fra forskning til næringsliv. Kommisjonen har uttalt at "det er et misforhold mellom hvor mye midler som bevilges over statsbudsjettet til forskning og hvor lite som bevilges til å ta resultatene i bruk og bringe dem til markedet", noe som Abelia også peker på i sitt innspill til statsbudsjett for 2016.
Mer av det som virker, les mer på Abelia.no 

Norge trenger en oppdatert innovasjonspolitikk, les mer på nettsiden til FORNY2020

Mer informasjon, presentasjoner fra innlederne og videoklipp fra konferansen finner du her.

Foto: Resman

Kommersialiserings- suksess fra SINTEF

Norske Gas Secure og Resman har nettopp utløst verdier for svimlende 1,5 milliarder kroner. - Dette viser at norsk forskning kommersialiseres som aldri før og at norske gründere, TTOer og kapitalmiljøer sammen utvikler verdensledende selskaper, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. En av Resman-gründerne - Anne Dalager Dyrli - deltar på Kommersialiseriongskonferansen 26. mai   Her på Abelia's nettside kan du lese hele artikkelen om Resman og SINTEFs kommersialiseringssuksess

FOTO: Håkon Haugli (FOTO: Erik Norrud, Forskerforum)

Norge må slutte å sløse med gode idéer

FORSKERFORUM mars 2015, Bår Stenvik i samtale med Håkon Haugli: Abelialeder Håkon Haugli tror kunnskapsarbeidere kan redde den norske økonomien - hvis vi blir bedre på kommersialisering.

Les mer