Nyhet: LMI og Oslo Lifetech (nå: The Life Science Cluster) inngår samarbeid:
ØKT NÆRINGSVEKST FOR LIFE-SCIENCE

The Life Science Cluster (tidl. Oslo Lifetech) tar sikte på å være et bedriftsnettverk av og for aktører som ønsker arbeide for økt næringsvekst i life-science-sektoren, og som mener at dette kan oppnås gjennom samarbeid mellom aktørenes virksomheter, deling og koordinering av informasjon og ressurser, og samarbeid om felles markeder og interesser utad - nasjonalt og internasjonalt. 

SAMARBEIDET GIR NYE MULIGHETER
LMI og The Life Science Cluster (tidl. Oslo Lifetech) ser begge spennende muligheter i samarbeid og synergier. Der LMI arbeider faglig og politisk kan The Life Science Cluster organisere møteplasser og operative samarbeidsprosjekter. Der The Life Science Cluster organiserer et mangfold av ulike teknologiselskaper, leverandører, rådgivingsselskaper og FoU-aktører, organiserer LMI mange av de store internasjonale industribedriftene.
- Ved å koble de to nettverkenes aktiviteter og målgrupper kan vi skape mange nye muligheter, sier Marius Øgaard, interimleder for Oslo Lifetech (nå: The Life Science Cluster).
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er svært glad for initiativet til det nye nettverket.
- Gjennom å utvikle et nettverk og møteplasser som jobber mot felles definerte mål vil vi kunne oppnå mer samhandling, mer optimalisert ressursbruk og høste mer av vekst og verdiskapning, sier hun.
LMI ser samarbeidet med Oslo Lifetech (nå: The Life Science Cluster) som en mulighet til å styrke samarbeidet mellom store og små aktører i livsvitenskap sektorene, og mellom industrien og forskningsmiljøene i Oslo.

OM THE LIFE SCIENCE CLUSTER
The Life Science Cluster (tidl. Oslo Lifetech er et nettverk for bedrifter og organisasjoner med virksomhet basert på livsvitenskap. Initiativet til nettverket kommer fra livsvitenskapsaktørene i Blindern-miljøet og støttes av Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech.