the Life science cluster

ARBEIDET HAR KOMMET GODT I GANG!
Med 100 personer tilstede og ca. 80 ulike aktører representert ble nettverket stiftet for å øke næringsvekst innen life science-sektoren. Navnet på nettverket er The Life Science Cluster (navnet de første månedene var Oslo Lifetech). Miljøet er stort og ressurssterkt, og blant aktørene er det både forskningsmiljøer, nye og etablerte Life Science-baserte selskaper, leverandører av produkter og tjenester til Life Science-baserte selskaper, investorer, forsknings-, utdannings- og kommersialiseringsinstitusjoner, klynge-, nettverks- og interesseorganisasjoner m.fl. Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blant stifterne.

 

OM THE LIFE SCIENCE CLUSTER
Initiativet til nettverket kommer fra livsvitenskapsaktørene i Blindern-miljøet og støttes av Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech. Utgangspunktet er at miljøet er stort og ressurssterkt, og omfatter flere av Norges ledende aktører innen forskning og teknologi i denne sektoren. Det rommer også et interessant mangfold av aktører av ulik størrelse og med ulike roller i verdikjedene. Her finnes et stort potensial for næringsvekst. Medlemmene av The Life Science Cluster deler ønsket om å samarbeide for å utløse dette potensialet.

Les mer her

Helseinkubatoren er åpen

Vi har 1300 kvadratmeter å fylle med spennende nye ideer innen helse som skal bidra til å sikre morgendagens helsetjeneste i Norge – og internasjonalt.
Den offisielle åpningsdagen nærmer seg og vi har allerede flere bedrifter på plass. Men vi har plass til flere!

Les mer

Oslo Lifetech - økt næringsvekst i Life Science-sektoren

Om The Life Science Cluster

The Life Science Cluster - økt næringsvekst i Life Science-sektoren

Les mer

Bildet er fra Oslo Lifetechs møte i desember 2015

LMI og Oslo Lifetech i samarbeid

Nyhet: LMI og Oslo Lifetech inngår samarbeid.

- Gjennom å utvikle et nettverk og møteplasser som jobber mot felles definerte mål vil vi kunne oppnå mer samhandling, mer optimalisert ressursbruk og høste mer av vekst og verdiskapning, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Les mer