Om The Life Science Cluster

OSLO LIFETECH BLE STIFTET I FORSKNINGSPARKEN 9. MARS 2016
Med 100 personer tilstede og ca. 80 ulike aktører representert ble nettverket stiftet for å øke næringsvekst innen life science-sektoren. Sommeren 2016 ble navnet endret til The Life Science Cluster. Miljøet er stort og ressurssterkt, og blant aktørene er det både forskningsmiljøer, nye og etablerte Life Science-baserte selskaper, leverandører av produkter og tjenester til Life Science-baserte selskaper, investorer, forsknings-, utdannings- og kommersialiseringsinstitusjoner, klynge-, nettverks- og interesseorganisasjoner m.fl. Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blant stifterne.

Go to the website for The Life Science Cluster

OM THE LIFE SCIENCE CLUSTER
Initiativet til nettverket kommer fra livsvitenskapsaktørene i Blindern-miljøet og støttes av Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech. Utgangspunktet er at miljøet er stort og ressurssterkt, og omfatter flere av Norges ledende aktører innen forskning og teknologi i denne sektoren. Det rommer også et interessant mangfold av aktører av ulik størrelse og med ulike roller i verdikjedene. Her finnes et stort potensial for næringsvekst. Medlemmene av The Life Science Cluster deler ønsket om å samarbeide for å utløse dette potensialet.


VIRKSOMHET OG MÅL
The Life Science Cluster skal være et bedriftsnettverk av og for aktører som ønsker å arbeide for økt næringsvekst i life science sektoren, og som mener at dette kan oppnås gjennom samarbeid mellom aktørenes virksomheter, deling og koordinering av informasjon og ressurser, og samarbeid om felles markeder og interesser utad - nasjonalt og internasjonalt.

Nettverket vil basert på medlemmenes innspill iverksette tiltak og aktiviteter som:
- Øker dialogen, relasjonene, og samarbeidet aktørene i mellom
- Øker tilgangen på viktige ressurser som f. eks. kunnskap, talenter, verktøy, infrastruktur, spesialiserte tjenester, og kapital
- Styrker aktørenes og nettverkets interesser i forhold til norske og utenlandske kunder og samarbeidspartnere
- Styrker aktørenes og nettverkets interesser i forhold til myndigheter og rammebetingelser

The Life Science Cluster vil legge vekt på samarbeid med andre nettverksorganisasjoner med tilgrensende formål og målgrupper. Nettverkets aktiviteter og tilbud skal være komplementært til disse.

MÅLGRUPPE
Alle organisasjoner og virksomheter med interesser i sektoren ønskes velkommen i nettverket.
- Nye og etablerte Life Science-baserte selskaper
- Leverandører av produkter og tjenester til Life Science-baserte selskaper
- Investorer
- Forsknings-, utdannings- og kommersialiseringsinstitusjoner
- Klynge-, nettverks- og interesseorganisasjoner m.fl.
- Nettverket vil ha sitt tyngdepunkt i miljøet på Blindern i Oslo, men er åpent for deltakere fra resten av Norge og verden.

Oslo Lifetech ble stiftet for å styrke norsk Life Science-sektor (Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

the Life science cluster

Oslo LifeTech er et nettverk av og for aktører som ønsker å arbeide for økt næringsvekst i Life Science-sektoren. 

Les mer