Anne Lise Waal er daglig leder og CTO i Attensi (Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

Attensi vokser i Forskningsparken

DE TRENER PÅ ATFERDSEDRING VED HJELP AV SPILLTEKNOLOGI
Attensi er en norsk oppstartsbedrift som utvikler programmer for simuleringsbasert læring skreddersydd til hver enkelt kunde. Verktøyene kan forsterke ønsket atferd gjennom repetert simulert trening og ved å måle refleksjon, læring og endring i adferd. Selskapet bruker metoder fra spillutvikling for å engasjere og motivere brukerne. I løsningene kan man trene på alt fra mellommenneskelig interaksjon, nye prosedyrer og teknologi, salg og kundeservice og «vanskelige samtaler» for å nevne noe. Attensis største kundebase er innen varehandel og helse, men flere nye sektorer er også under utvikling.
Vi gikk fra hovedinngangen i Forskningsparken og fant Anne Lise Waal i Attensis lokaler, i etasjen over helseinkubatoren Aleap. Anne Lise er entusiastisk leder og CTO i selskapet som nå har 33 medarbeidere.
– Vi mener at vi er ganske unike i verden på det vi gjør. I 2016 har vi nådd ut til internasjonale kunder, sier Anne Lise Waal.

 

OM Å VÆRE DEL AV STARTUPLAB…
Attensi flyttet inn i StartupLab i 2012 med to ansatte. – Å flytte inn i StartupLab løste mange utfordringer for selskapet, sier Waal, som selv ble med i selskapet i 2013. - En ting er det praktiske. Vi gjorde visstnok avtalen på fredag og flyttet inn på mandag. Og fikk møblert plass med printer og møterom. Her var det bare å begynne å jobbe, legger hun til. Så kommer også en rasjonell struktur rundt: det er tilgang på advokat i miljøet. Du finner regnskapstjenester som skjønner seg på oppstartsbedrifter.
-Det viktigste er kompetansen, sier Anne Lise. Man deler. Prater. Spør. Og partnerne i StartupLab har alle engasjert seg i oss, har åpnet dører for oss, introdusert oss for kunder, penger og nettverk.
I inkubatoren fins det kunnskap og erfaring, og vi deler. Du finner som regel noen å diskutere med, spille ball med, noen som kanskje har stått i akkurat det du nå sliter med og som vil hjelpe. – I StartupLab blir vi hele tiden eksponert for ny teknologi, trender, produktidéer og ny metodikk. Det utfordrer og holder oss skjerpet, sier lederen i selskapet som til slutt måtte finne andre lokaler. Selskapet har nå vokst seg til over 33 ansatte og flere som er engasjert på prosjekter.

 

..OG OM Å VOKSE UT AV STARTUPLAB
Da Attensi var omtrent 8 ansatte hadde de behov for å skjerme seg – de trengte å holde dialogen gående seg imellom, og fikk stadig flere kundebesøk - det passer dårlig i arbeidssone med andre selskaper. Det er også kontrakter. Konfidensiell informasjon som ikke egner seg for fellesprinteren. Så da vokste Attensi ut av StartupLab og inn i egne kontorlokaler i Forskningsparken.
- Vi er nå 33 årsverk, sier Anne Lise, - og vi har det gøy på jobben! Blant hennes kollegaer er grafikere, tekstforfattere, programmerere, prosjektledere og psykologer.

 

- I Forskningsparken har vi samarbeidet spesielt mye med nettverket Oslo Medtech. Vi har jo flere kunder innen helsesektoren, og Oslo Medtech har delt kunnskap og kontakter, det er til stor hjelp. Vi vurderer ikke å leie egne kontorer utenfor Forskningsparken, fordi dette miljøet er så stimulerende at vi ville mistet noe veldig viktig om vi flytter ut av det, slår hun fast.

 

VEKST
Omsetning 2014 var på 13,5 mill NOK , og i 2015 18 mill. NOK. Selskapet budsjetterer med videre vekst, både i omsetning og i antall ansatte, og de har i 2016 gjort sitt første salg utenfor Norge. Dette gjør de uten først å ha bygget en tilstedeværelse i utlandet, noe som er uvanlig. -Vi blir veldig godt støttet og hjulpet av Innovasjon Norges kontorer i utlandet, uten dem hadde en internasjonal satsning vært vanskeligere, legger Waal til.

 

INVOLVERT I FLERE FORSKNINGSPROSJEKTER
Attensi har vært og er involvert i mange forskningsprosjekter.
-Støtten av Innovasjon Norge, både med IFU og OFU (Industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) og nå VRI-midler (Forskningsrådets særlige satsning på innovasjon gjennom samhandling) som vi mottar sammen med Oslo Medtech, betyr mye for oss, sier Waal.
Disse bevilgningene har gitt oss mulighet til samarbeid med forskere og har stor verdi for kvaliteten på våre produkter, sier hun. VRI-prosjektet som pågår nå sammen med Sykehuset Østfold har som ambisjon å se på muligheter for bruk av Virtual Reality i behandlig av angst og fobier – et veldig spennende felt som vi har stor tro på, legger hun til.

 


Attensi er også partner i et spennende BIA-prosjekt sammen med Norsk Hydro, SINTEF og Cybernetica. (Red.anm: BIA er FOU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. Finansiert av Forskningsrådet.) Her jobber de sammen med partnerne for å lage en integrert læringsplattform for operatørene i smelteverk, som Norsk Hydro har flere av i Norge. På et aluminiumsverk jobbes det med svært komplekse elektrolyseprosesser i flere hundre smelteceller parallelt. Operatørenes jobb er å monitorere varmebalansen i elektrolysen, observerer avvik og gjør tiltak. Fra et tiltak utføres, kan det ta flere uker før man ser effekt. Mye går på erfaring og uformell kunnskapsoverføring operatørene i mellom på skift. Prosjektet heter Accelerated Learning Through Technology og har som ambisjon å akselerere operatørenes opplæringstid i prosessforståelse og arbeidsrutiner.Før Oslo Lufthavn Gardermoens nye terminal åpner våren 2017 vil 25.000 personer med ID-kort til flyplassen blitt kjent med den nye terminalen via Attensis simuleringer. - Den nye terminalen har en fantastisk arkitektur, noe som gjorde at 3D simuleringene våre ikke bare blir motiverende og morsomme, men også visuelt veldig vakre. Det er ekstra gøy.

 

DE ENDRER ATFERD
-Det er veldig gøy å utvikle spill og simuleringer i seg selv, men det er analysene og effektmålingene som er hjertet i produktet vårt, sier Anne Lise Waal.

 

- Noe av det viktigste vi gjør for kundene våre er å sørge for at våre opplæringsløsninger driver endring av nøkkeltall og sørger for målbar endring av adferd. Flere av våre butikk-kunder, som Europris og Skeidar, melder om økt salg og takker læringsspill fra Attensi for dette. Dette gjør at Attensi går inn i fremtiden med optimisme.

VITAMINER I RASK VEKST

Kappa Bioscience er et norsk bioteknologiselskap, "født og oppvokst" i Forskningsparken i Oslo. Selskapet utvikler og leverer vitaminprodukter, og opplever stor suksess!

Les gründerhistorien her

Kronprins Haakon avduket navnet på den nye helseinkubatoren - Aleap - 12. oktober 2016.

Kronprinsen åpnet Aleap

- Selskapene i Aleap vil gjennom samarbeid gjøre hverandre sterkere, og de får også tilgang på viktig kompetanse for å raskere komme i lønnsom drift, sa managing partner i Aleap Erling Nordbø under åpningen. -Vi skal skape helsesuksesser i Norge og globalt, og vi er glade for å ha sterke eiere og støttespillere med på laget, sa han. 

Les mer