Helseinkubatoren Aleap - Forskningsparken
– Vi har mange medisinske selskaper, men en rivende teknologiutvikling har gitt helt nye muligheter. Vi har e-helse, med alt fra det du kan bygge inn i en klokke, til det legen kan bruke til å lese av målinger i kroppen. Og vi har IKT-selskaper med helseløsninger som kan bygges inn i hus, sier Nordbø.
(Foto: Stian Gregersen/Aleap)

Helseinkubatoren Aleap

Oppstartbedrifter innenfor medisin, helseteknologi og helse-IKT skal ta spranget ut på verdensmarkedet med støtte fra helseinkubatoren Aleap.

Helseinkubatoren Aleap ble åpnet i oktober 2016. Oslo Medtech, OsloTech og Inven2 står bak etableringen i Forskningsparken i Oslo.

– Vi har den største samlingen av oppstartbedrifter innenfor helse i Norge. Alle selskapene sitter fysisk i inkubatoren. Vi har erfarne og flinke rådgivere i Aleap-teamet, men de beste rådgiverne er ofte de andre selskapene. De som får plass hos oss, må si ja til å dele kunnskap og bygge nettverk. Med den innstillingen vil selskapene få mye nyttig og verdifull kunnskap fra de andre i inkubatoren, sier daglig leder Erling Nordbø i Aleap i artikkelen skrevet av Elisabeth Breien Ellingsen for Siva.

TEKNOLOGIER SMELTER SAMMEN

I inkubatoren sitter bedriftene i åpent kontorfellesskap sammen med rådgiverteamet. I fellesskap skal de sørge for at selskapene raskt kommer i lønnsom drift.

– Vi er fire ansatte, og vår jobb er å koble selskapene med spisskompetanse. Vi har et stort nettverk som vi bruker aktivt, i tillegg til at vi får bistand fra ulike tjenesteleverandører, blant annet advokatkontor og patentkontor, sier Nordbø.

Han sier at når man for fire-fem år siden snakket om oppstartsselskaper innenfor helse, så dreide det seg om medisin. I dag er produktene og tjenestene mange flere.

– Vi har mange medisinske selskaper, men en rivende teknologiutvikling har gitt helt nye muligheter. Vi har e-helse, med alt fra det du kan bygge inn i en klokke, til det legen kan bruke til å lese av målinger i kroppen. Og vi har IKT-selskaper med helseløsninger som kan bygges inn i hus, sier Nordbø.

(Foto: Stian Gregersen/Aleap)

Se hele artikkelen om Aleap, transportisolatoren for pasienter og selskapet Bio-Me

Selskapet Epiguard var blant de første som flyttet inn i Aleap.

– Vi fikk informasjon om at det skulle komme en helseinkubator, og det passet oss godt å ha kontor her. Her får vi tilgang til fagressurser, og det å kunne leie to plasser er bra økonomisk også, sier Henrik Aase.

– Nå sitter vi midt oppi den hjelpen som vi ellers måtte ha oppsøkt på egen hånd. Vi har også nytte av å snakke med de andre gründerne, og av kontakten med Oslo Medtech, sier han.

PÅVISER TARMBAKTERIER

Ved et av nabobordene i inkubatoren sitter Morten Isaksen som har grunnlagt selskapet Bio-Me. Han har doktorgrad innenfor bakterier og virus, og hans produkt er en teknologi som påviser enkeltbakterier i en blanding av ulike bakterier, for eksempel i tarmen.

– Vi utvikler en rask og god måte å analysere ulike bakterier på arts- og stammenivå, sier han.

Les mer om Aleap og oppstartsselskapene Epiguard og Bio-Me på Siva's nettside 

DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret er et initiativ fra store norske industriaktører, som har startet dugnad for å hjelpe norske bedrifter med digitalisering og å utnytte de store mulighetene for vekst og nyskaping som digitaliseringen gir. Nå etablerer DIGITALNORWAY seg i Forskningsparken i Oslo. (Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

DIGITALNORWAY til Forskningsparken

DIGITAL NORWAY etablerer seg i Forskningsparken i Oslo: Fredag 5. mai signerte partene avtale mellom Oslo kommune og Toppindustrisenteret. f.h. Byrådsleder Raymond Johansen, næringsbyråd Geir Lippestad og styreleder i Toppindustrisenteret Walter Qvam (FOTO: Astrid B Lund, Oslotech).

Les mer

Anders Moen Hagalisletto og Erik Rosén tar selfie i San Fransisco (Shifter.no)

Founders Fund investerer i cybersikkerhet

Cybersikkerhetsgründere henter halvannen million fra Founders Fund, og snuser på det amerikanske markedet. Her er Anders Moen Hagalisletto og Erik Rosén i Prosa Security (Shifter.no)

Les mer