KLYNGEETABLERING HAR GITT RESULTAT

I 2015 ble lifescienceklyngen- The Life Science Cluster - etablert med base i Forskningsparken i Oslo. Bakgrunnen for etableringen var ønsket om å bygge en sterkere næring ut fra de gode kompetansemiljøene vi har i Norge. Allerede 2 år etterpå åpnes altså Catapult Life Science.

 

- Pilotproduksjonsanlegget til Catapult Life Science blir en viktig ressurs for norske lifescienceselskaper, sa Marius Øgaard, daglig leder i The Life Science Cluster,i forbindelse med åpningen.- Dette fjerner en uheldig barriere mot å drive teknologiutvikling i Oslo. Vi er utrolig imponert over hva gründerne har skapt, og er glade for at vi kunne bidra. Nå gleder vi oss til å være med og utvikle miljøet videre, legger Øgaard til.  Marius Øgaard er også Innovasjonsdirektør i Oslotech.

 

VIL OMSETTE KUNNSKAP TIL NYTT NÆRINGSLIV

- Vi vil ha næringsbygging og verdier ut fra lifescience, sa Astrid Hilde Myrset. Myrset har doktorgrad i biokjemi og en imponerende CV med ledende stillinger i Nycomed, GE Healthcare og Omegatri. Hun er initiativtaker og primus motor for katapulten, og har klart å samle miljøet om dette viktige senteret.

 

PRODUKSJON OG UTPRØVING

- Det fins mange gode forskningsresultater i Norge, sa Kristin Schoultz fra Folkehelseinstituttet. Men produksjon og utprøving har manglet, derfor har mange prosjekter forsvunnet til utlandet. Med katapulten kan kliniske studier gjøres på forskriftsmessig måte her i Norge. Jeg drømmer om at vi kan gjøre oppdragsproduksjon i Norge, sa Schoultz.

 

Karita Bekkemellem ledet en paneldebatt med tema: Fra forskning til næringsbygging i Norge – Hva skal til? med følgende debattanter: helseminister Bent Høie, adm.dir. Stein Lier Hansen, Norsk Industri, divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet, viserektor Per Morten Sanset, Universitetet i Oslo og helsepolitisk talsperson i AP; Torgeir Michaelsen. 

 

DISSE STÅR BAK

Sentralt bak Catapult Life Science står gründerne Astrid Hilde Myrset, CEO Catapult Life Science, Kristin Schoultz, leder for legemiddelutvikling og GMP-produksjon i Catapult Life Science, Bjørn Pedersen, CEO Diatec Monoclonals, Erik Agner, CEO Polypure og Arne Wang Aaby, GE Healthcare. Flere av disse har gått inn som eiere og de har i tillegg fått med seg blant andre Institutt for energiteknikk (IFE), Oslotech AS og SINTEF Holding på eiersiden.

 

HVA FOREGÅR EGENTLIG I ET ANLEGG SOM CATAPULT LIFE SCIENCE?

Selskaper som utvikler legemidler, kosttilskudd, og andre kjemiske- og bioteknologiske produkter gjør den første produktutviklingsfasen i et laboratorium. Her blir prototypen til i glasskolber og reagensglass i små volumer. Så en dag er man klar til å produsere produktet i mye større volum. Da trenger man et produksjonsanlegg for pilotproduksjon der man kan forske seg frem til akkurat hvordan man lager f.eks. 100 liter av produktet. Det er et slikt anlegg Catapult Life Science skal leie ut til små og mellomstore teknologiselskaper som ikke vil bruke kapital på å bygge et selv.