FREMTIDENS OSLO SKAL LØSE FLERE OPPGAVER
Oslo kommune og en rekke sentrale aktører har skissert en hovedstad som skal bidra mer til løsning av fellesskapets utfordringer. Osloregionen er allerede en nasjonal motor for etablering og vekst av nye bedrifter, og et senter for kunnskap og løsninger, men potensialet er mye større. Byen og landet har behov for at flere forskningsresultater tas i bruk og blir til verdiskaping og nye arbeidsplasser.

 

OSLO SCIENCE CITY
Området rundt Universitetet i Oslo, med universitetet, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst, SINTEF og Forskningsparken er alle kunnskapsinstitusjoner i samme geografiske område. Her kommer også Livsvitenskapsbygget og Odontologibygget som skal bygges de neste årene. Dette området - fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstuen - blir Oslo Science City, og her ønsker man å utvikle mer plass til næringsliv og skape mer liv med arbeidsplasser, servicefunksjoner, boliger og kultur.

 

Det er et stort uutnyttet potensiale for mer næringsvekst i dette området, og mer fysisk nærhet mellom akademia og næringsliv stimulerer til tettere samarbeid, innovasjon og ny næringsutvikling. Tidligere har byer som Stockholm, København, London og Boston utviklet egne innovasjonsdistrikter rundt sine sterkeste kunnskapsmiljøer, og nå vil Oslos utvikle lignende distrikter.

 

SEKRETARIAT HOS OSLOTECH I FORSKNINGSPARKEN
Partnerne bak Oslo Science City er i dag Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst, Oslotech, SINTEF og Oslo kommune.  Forskningsparken skiller seg fra de øvrige ved å huse aktører fra industri- og næringsliv, mange av disse er i stor grad knyttet til forskningsaktiviteten i området. I Forskningsparken er også tre oppstartsmiljøer lokalisert; StartupLab, helseinkubatoren Aleap og delingslaben ShareLab for biotek-gründere. Sekretariatet til Oslo Science City etableres hos Oslotech i Forskningsparken, og skal bidra til å tiltrekke næringsliv, talenter og investeringer som bygger opp under ambisjonene om å skape ytterligere verdier og arbeidsplasser i området.

 

- Oslo Science City har en mulighet til å etablere seg som ett av de viktigste innovasjonsdistriktene i Europa. En kombinasjon av fremragende forskningsinstitusjoner og moderne innovasjonsstruktur vil tiltrekke seg både nytt og etablert næringsliv. Innovasjonsaktører som koordinerer aktivitetene har vist seg å fungere meget godt i andre land. Nå er det Oslos tur! sier Karl-Christian Agerup, CEO i Oslotech/Forskningsparken.

 

-NORGES STERKESTE KLYNGE FOR KUNNSKAP, IKT OG HELSE
- Det ligger et stort potensial i økt verdiskaping fra forskning, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.
- For å ta ut dette er vi helt avhengig av å ha næringsaktører og entreprenører tett på våre campuser. Det foreslåtte innovasjonsdistriktet Oslo Science City tar utgangspunkt i Norges sterkeste klynge for kunnskap, IKT og helse. Gjennom tett samarbeid mellom partene og høye ambisjoner for hva vi kan få til, kan vi løfte dette området til et kunnskapssentrum på høyt internasjonalt nivå.

 

Les mer om saken: Campus Oslo, strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden. Saken ble behandlet i Byrådet 6. desember 2018.