NORSK SUKSESS: I 2015 trykket statsminister Erna Solberg på startknappen til Curidas fabrikk i Elverum. Daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, til venstre. FOTO: Dagens Medisin

Rapport: Helseindustrien vokser

Pilene peker oppover for norsk helseindustri - siden 2014 har helseindustrien vokst med 4,5 mrd kroner årlig. 20 % økning i forskningsinnsats bare siste året.
Menon Economics la frem rapporten Helsenæringens verdi i april 2018.

– Etter et tydelig taktskifte i 2014 har det vært betydelig vekst i norsk helsenæring, sier Abelias fagsjef for helse, Tarje Bjørgum.

– Rapporten viser at dersom helseindustrien bidrar til å øke produktiviteten i behandlingsleddet gjennom økt bruk av helseteknologi med ti prosent, vil det frigjøre 21.000 ansatte eller øke verdiskapningen med 15 milliarder kroner, sier Bjørgum. 

Disse selskapene står bak rapporten: Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien LMI, Norwegian Smart Care Cluster, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO,

Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, NHO Service & Handel, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

 

ET TAKTSKIFTE I HELSEINDUSTRIEN

I rapporten som kom i 2016, ble det antydet at man var i ferd med se taktskifte i helseindustrien.
– Nå vet vi svaret, skriver forfatterne av årets rapport:

– Siden 2014 har Helseindustrien vokst med i gjennomsnitt 4,5 milliarder kroner i året – mens veksten fra 2006 til 2014 var under to milliarder kroner. Estimatet for 2017 og prognosen for i år tyder på at veksten i omsetningen vil fortsette.

De samlede inntektene til Helsenæringen (den private delen av verdikjeden), fra markeder utenfor Norge var på mer enn 25 milliarder kroner i fjor. Av dette var 23,6 milliarder kroner eksport, og nær to milliarder var salg fra datterselskaper utenfor Norge.

De private aktørene innen helse omsatte for 142 milliarder kroner i fjor. Hele saken er skrevet av Anne Grethe Storvik og kan leses på Dagens Medisin

 

I Forskningsparken i Oslo sitter Norway Health Tech med mer enn 200 medlemmer. Norway Health Tech jobber mot målet å bli en av verdens mest innovative helseteknologiklyngene innen 2020, og de organiserer en rekke aktiviteter for å fremme norsk helseinnovasjon og posisjonere helseindustrien internasjonalt.  Sammen med Forskningsparken og Inven2 bygget Norway Health Tech helseinkubatoren Aleap i 2016, som nå består av 50 medlemmer.

- Det er naturlig at investorer trekkes til et miljø som skaper nye tech-selskaper, sier Karl-Christian Agerup, Oslotech (FOTO: Sigurd Klæva)

Nytt fond til Forskningsparken

- Det er naturlig at investorer trekkes til et miljø som skaper nye tech-selskaper, og Idekapital blir nå en del av ett voksende investormiljø i Forskningsparken, sier Karl-Christian Agerup i Oslotech.

Les mer

Seriegründer Per-Otto Wold forteller om de første tabbene med Spond og hvordan han fikk skuta på rett kjøl igjen. Hans podcast finner du på Shifter. Foto: Shifter

Spond skal ut i verden

Etter to års drift forteller seriegründer Per-Otto Wold om nedturene og oppturene i denne podcasten på Shifter. Vi får høre hvordan Spond kom skjevt ut i den første tiden, om hvordan de ble overmodige og skulle gape over for mye, samt at teamet ikke fungerte optimalt.
Planen nå i nærmeste fremtid er å rulle ut Spond i USA, Tyskland og Storbritannia.

Les mer