Etter gjenåpningen av Gaustadbekken har uteområdet mot t-banen fått et realt ansiktsløft. Bekken er dekorert med mosekunst laget av kunstnerkollektivet Straight of the Wall, med sitteplasser langs bekken, sykkelparkering for leietakere samt utendørs treningsapparater. Området rundt Gaustabekken er utformet med spesielt fokus på å bevare biologisk mangfold i nærområdet.

 

Fra venstre; Albert Einstein, Nelson Mandela, Marie Curie, Nikola Tesla, Leonardo Da Vinci, Steve Jobs, Camilla Collett Sitting Bull, Fridtjof Nansen, Frida Kahlo, Ole Johan Dahl, Isaac Newton, Gregory Bateson og Stephen Hawking.