Mads A. Danielsen er nyansatt prosjektkoordinator i Oslo Science City.(FOTO: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

Mads er ny prosjektmedarbeider i Oslo Science City

- Vi driver nybrottsarbeid!

 

Mads A. Danielsen er ny prosjektkoordinator i Oslo Science City, og er glad for å komme i gang i det som skal bli Norges aller første innovasjonsdistrikt.

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har nettopp etablert Oslo Science City som et innovasjonsdistrikt i området Majorstuen-Marienlyst-Blindern-Gaustad.

 

Gjennom å se kunnskaps-, nærings- og byutvikling i sammenheng er målet økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Det skal sikres rom for fremtidens næringsliv, tett på Norges sterkeste kunnskapsmiljø. Samarbeidet mellom studenter, forskere, næringsliv og det offentlige skal styrkes og området skal utvikles til et levende og attraktivt byområde med arbeidsplasser, boliger og kultur- og servicefunksjoner.


Norges første innovasjonsdistrikt

Mads er prosjektkoordinator i sekretariatet til Oslo Science City, som skal samkjøre partnerne og den rivende utviklingen i området. Noen eksempler på prosjekter er UiOs nye Livsvitenskapsbygg, nytt sykehus, nytt Odontologibygg, utvidelse av Forskningsparken og SINTEF, og ny T-banestasjon på både Blindern og Majorstuen.

 

- Tidligere har byer som Stockholm, København, London og Boston med stor suksess utviklet innovasjonsdistrikter rundt sine sterkeste kunnskapsmiljøer, og nå skal vi for første gang gjøre det samme i Norge, sier Christine Wergeland Sørlie, daglig leder for Oslo Science City.

 

Fremtidens næringsliv

- Det er fantastisk spennende å få lov til å være med på dette, sier Mads, som er svært opptatt av hvordan jobber og verdier skapes og hva vi skal leve av i fremtiden. Vi må utvikle fremtidens næringsliv nå, for å bygge kompetansen og skape arbeidsplassene vi trenger for å sikre velferdsstatens bærekraft når inntektene fra olje- og gassressursene blir borte, sier Mads.

 

- Oslo Science City dekker det området i Norge med størst tetthet av studenter og forskere, med mer enn 300 små bedrifter og start-ups og mange av Norges fremste kunnskapsmiljøer på blant annet IT, energi, helse og livsvitenskap. Det er imidlertid et særlig stort behov for flere mellomstore og store næringsaktører som kan samarbeide tett med kunnskapsaktørene i området. Vi må også aktivt skape møteplasser som legger til rette for bedre samspill mellom kunnskapsmiljøene, næringslivet og det offentlige.

 

Verdifullt for byens befolkning

Mads A. Danielsen har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og kommer rett fra en stilling i forskningsadministrasjonen samme sted. Han har lenge vært interessert i forskning og publiseres snart med en forskningsartikkel om hvordan Brexit kan påvirke handel med fisk.
- Jeg vurderte lenge å søke doktorgrad, men landet på at jeg har lyst til å gjøre noe mer hands-on. Det er fantastisk å få jobbe tett på forskerverden gjennom Oslo Science City, sier Mads.

 

Det er ikke første gang Mads er med på å starte opp og bygge noe fra bunnen av - han har opprettet flere organisasjoner og har vært med på å bygge opp et ledelsesprogram for ungdom, stiftelsen Young Ambassadors, i samarbeid med aktører som Google Norge, den amerikanske ambassaden og Den norske Opera & Ballett. Han ble i 2013 tildelt EUs ungdomspris for arbeidet med internasjonale utdanningsprosjekter. Mads har i tillegg fire år på rad undervist på en internasjonal sommerskole i regi av det amerikanske utenriksdepartementet om hvordan starte opp og drifte egne organisasjoner og prosjekter.

 

- Det blir gøy å ta med meg lærdommene fra alt dette med på noe så stort som Oslo Science City, sier Mads. Han har tidligere vært frilansjournalist for tidsskriftet Stat & Styring og er på fritiden i dag sekretær for Det nordiske administrative forbund, en forening for byråkrater interessert i forvaltningspolitikk.


- Vennene mine vil nok si at jeg er en litt over snittet engasjert fagnerd, som blant annet brenner for politikk, byråkrati og god styring, sier Mads.

 


Christine W. Sørbye er glad for å ha fått Mads med på laget. Nå starter byggingen av Oslo Science City (FOTO: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken).

 

- Det var hard konkurranse om jobben, med nesten hundre søkere! sier Wergeland. Jeg opplever Mads som en dyktig og engasjert person, som tross ung alder har tilegnet seg bred erfaring på ulike områder. Jeg ser virkelig fram til å samarbeide med han om å bygge Oslo Science City.


Vil du lære mer om Oslo Science City? Møt de under Arendalsuka.OM OSLO SCIENCE CITY
Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har nettopp etablert Oslo Science City som et innovasjonsdistrikt i området Majorstuen-Marienlyst-Blindern-Gaustad. Oslo Science City ledes av Christine Wergeland Sørbye og sekretariatet er samlokalisert med Oslotech i Forskningsparken.


OM CAMPUSSTRATEGIEN
Oslo kommunes strategi som skal styrke Oslo som internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og næringsvennlig by. Strategien peker på tre innovasjonsdistrikter: Oslo Science City, Hovinbyen (Økern, Ulven og Haraldrud) og Sentrum (kunnskapsinstitusjonene i Oslo sentrum).

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev

Rektor ved UiO, Svein Stølen, er glad for at Christine W. Sørbye er ansatt som leder for innovasjonsdistriktet Oslo Science City. (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

Leder Oslo Science City

Norges første innovasjonsdistrikt skal utvikles i området fra Gaustad og Blindern til Marienlyst og Majorstuen. Nå er Christine Wergeland Sørbye ansatt som CEO og gleder seg til å ta fatt på oppgaven i mai måned.

Les mer