- Samarbeid mellom akademia, industri, nettverk og myndighetene er nødvendige utfordringer og muligheter som ligger i kunstig intelligens, sa Nikolai Astrup under kick off for NORA 1. april 2019. Kunstig intelligens er et fagområde som vil endre hvordan vi lever og arbeider i framtiden, og digitaliseringsminister Nikolai Astrup har nå varslet en nasjonal strategi for feltet.

 

Nettverk for kunstig intelligens
Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, NORA, et felles nettverk for kunstig intelligens, så dagens lys denne uken. Nettverket er et samarbeid mellom ni universiteter og forskningsinstitutter: Universitetet i Agder, OsloMet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, UiT Norges arktiske universitet, NMBU, NORCE og Simula Research Laboratory.

 

Bør sette mennesket i sentrum
For at Norges strategi for kunstig intelligens skal lykkes bør den sette mennesket i sentrum, sier nettverket på sine websider. Den bør satse på at hele befolkningen skal kunne utnytte de nye verktøyene feltet fører med seg på en reflektert måte der de er i stand til å bedømme svakhetene og styrkene. Kunstig intelligens er ikke bare viktig for innovasjon, vekst og konkurranseevne, men for hvordan vi vil arbeide og leve i framtiden. Å øke den generelle digitale kompetansen er nødvendig også med tanke på de etiske utfordringene som er knyttet til denne utviklingen, og for at vi alle skal være i stand til å motstå forsøk på manipulering av vårt demokrati.


Skal sette Norge på kartet
Partnerne var samlet i Forskningsparken for å underbygge satsningen som skal bidra til å bygge opp kunstig intelligens i Norge. Slik får «Norwegian open AI lab», NTNU og næringslivets kunstig intelligens-senter, kamp om forskningsmidler på kunstig intelligens-feltet. Direktør for NORA var på plass. Fysikeren Klas Pettersen skal lede nettverket.

— Det er fin å møte alle partnerne. Hovedhensikten med sammenslutningen er å sette Norge på kartet når det gjelder kunstig intelligens, sa Pettersen til Khrono.

Sammen med seks andre norske universiteter og to forskningsinstitusjoner har vi dannet NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium. Med forente krefter har vi dybde og bredde, kompetanse og nettverk til å bidra til at Norge blir en fremtredende aktør som vil være synlige både for Europa og resten av verden, sa rektor Svein Stølen da han åpnet kick off for partnerne.

 

Her er hele styret i NORA:
Pinar Heggernes, UiB (styreleder)
Morten Irgens, OsloMet
Morten Dæhlen, UiO
Rachel Thomas, Simula
Ole-Christoffer Granmo, UiA
Kenneth Ruud, UiT
Anne Cathrine Gjærde, NMBU
Kristin Flornes, NORCE
Tom Ryen, UiS

 

Les også om NORA i Khrono