DigitalNorway er en non-profit som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes. På bildet, fra venstre adm.dir Tor Olav Mørseth og styreleder Walter Qvam.

Skal løfte norsk næringsliv

DigitalNorway er en non-profit organisasjon som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes. Sammen med DigitalNorway står 18 engasjerte eiere og strategiske medlemmer, samt akademia og sterke regionale innovasjonsmiljøer. Les mer på digitalnorway.com

 

Alle med i det digitale skiftet
Historien om DigitalNorway begynte med Kongsberg Gruppen. For et av landets eldste selskaper var digital teknologi en enorm mulighet, men også en trussel om de ikke tok de rette valgene. En av de viktigste sammenhengene de fant når de begynte å gå i dybden, var at ikke engang et så stort og teknologisk kompetent konsern ville klare det digitale skiftet alene.

– Vi så at vi var helt avhengige av en underskog av leverandører. Og at dersom ikke disse klarte å være internasjonalt konkurransedyktige, ville heller ikke vi klare å være det, forklarer Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen og nåværende styreleder i DigitalNorway.

DigitalNorway ble satt i gang for å finne ulike måter å dele kunnskap og erfaringer på. I tillegg var tanken at DigitalNorway kan bidra til å iverksette nye samarbeidsprosjekter på tvers av selskaper og på tvers av bransjer.

– Vi fikk med oss en gruppe større norske selskaper som delte våre tanker, og som ønsket å bidra til å skape endring, sier Qvam.

Dette er blitt til de 15 selskapene som i dag eier DigitalNorway. De stiller med kapital, og sin kompetanse for å hjelpe andre selskaper å komme i gang med digitaliseringen.

DigitalNorway ser stor verdi av å være lokalisert i Forskningsparken

– For DigitalNorway er Forskningsparken et godt sted å være. Vi som jobber såpass mye med mange av de største norske selskapene, er avhengige av impulsene vi kan få av å sitte sammen med så mange oppstarts- og oppskaleringsselskaper. Det betyr mye for kulturen hos oss, og vi henter inspirasjon fra arbeidet mange andre gjør. I tillegg har vi funnet flere leverandører i Forskningsparken, og samarbeider om ulike prosjekter med flere av dem som holder til her, sier Tor Olav Mørseth, daglig leder i DigitalNorway. Les fra Digital Norways åpning i Forskningsparken i 2017

Grunntanken bak initiativet er å dele der man kan, og konkurrere der man må. DigitalNorways hovedoppgave er å utvikle nyttige tjenester og verktøy for digitalisering, og tilrettelegge for at det bygges sterke profesjonelle nettverk og faggrupper på tvers av fagfelt og bransjer over hele landet. Her kan du finne eksempler på hvordan andre bedrifter løser sine digitaliseringsutfordringer

 

Nyhet: Nå utvikles nettsamfunn for digitalisering
DigitalNorway Community tilrettelegger for nye samarbeid, slik at du kan utvide ditt nettverk, dele innsikt med likesinnede og lære av andres erfaringer.

- Dette er en faglig arena der vi kan lære av hverandre og gjøre hverandre gode, sier Tor Olav Mørseth. Målet er å øke konkurransekraften til norke bedifter.

For å bli medlem registrerer du deg enkelt på community.digitalnorway.com – helt kostnadsfritt. 

Merk! Internet Explorer støttes ikke som nettleser.

Ta del i nettsamfunn for digitalisering

Nå utvikles DigitalNorway Community – landets første nasjonale nettsamfunn for digitalisering. Her kan du utvide ditt nettverk, dele innsikt og lære av andres erfaringer.

Les mer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev