Foto: Samarbeid i Forskningsparken, fra v. Hartvig Christie, NIVA og Ingrid Wester Amundsen, SALT (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

Tare - en ny industri?

Seniorforsker Hartvig Christie i NIVA holdt 12. mars foredrag om potensialet for kommersiell produksjon av tare langs norskekysten. Food for Thought er populære lunsjforedrag om aktuell forskning i Forskningsparken.

LANG TRADISJON
Tang og tare har i århundrer blitt brukt til mat og dyrefór, sier Christie, og kommersiell tråling startet på 60-tallet. I dag er det flere som høster tang og starter dyrking men vi trenger flere på mottakssiden som kan foredle, utvikle og selge produktene.

 

Food for Thought 12. mars - om Tare, en ny industri

Foto: Mange var interessert i NIVA-forsker Hartvig Christie og hans lunsjforedrag om næringspotensialet i tare – på Food for Thought (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

 

Tare kan benyttes på utallige måter, som mat, dyrefór, som jordforbedring og bioenergi.

- Hvis vi sammenligner tareskog med skogen på land så bruker sukkertare 3-4 måneder på å bli utvokst. Et grantre bruker 30-40 år. Og taren blir heller ikke rammet av tørkesomre, sier Christie.SAMARBEID PÅ FORSKNINGSPROSJEKT
NIVA-forskeren er del av Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og han jobber med OPTIMAKELP - et stort internasjonalt forskningsprosjekt som går over flere år. I 2018 hadde de et samarbeid med rådgiverne i SALT som også er lokalisert her i Forskningsparken.

- Vi en marin kompetansebedrift og jobber med rådgivning, formidling og forskning knyttet til kysten og havet, sier Ingrid Wester Amundsen i SALT. Vi er to personer her og er lokalisert flere steder i Norge og i Vancouver.

BÆREKRAFTIG UTNYTTING AV TANG OG TARE
Forskningsprosjektet OPTIMAKELP involverer flere organisasjoner. Prosjektet skal kartlegge de norske tareskogenes utbredelse, måling av økonomisk verdi, registrering av tradisjonell bruk av tang og tare, dagens holdninger til bruk av denne råvaren, samt undersøke muligheter og utarbeide bestepraksis for tareforvaltningen for fremtidens fiskeri, tråling, biomangfold, mm.


- En del av prosjektet er å informere om dette og involvere lokalsamfunn i forsøksområdene, og det er her vi kom inn, sier Amundsen. Vi har utviklet en skoleturné for ungdomsskoleelever på Vega og Frøya, som er to av fokusområdene til OPTIMAKELP. Ved hjelp av vitenskapsteater, en sjømatkokk og noen dager i fjæra viste vi tang og tare som ressurs, dens rolle i det marine økosystemet og hvilke muligheter ungdommene har i sitt nærmiljø for å utnytte tang og tare bærekraftig i fremtiden.

- Stor suksess å samarbeide med NIVA’s Hartvig Christie på skoleturnéen – han kastet seg ut i bølgene og kom opp igjen med smakebiter og små eksempler på livet i havet, til ungdommenes store begeistring, sier Amundsen.

- Forskningsprosjekter går i økende grad i retning av å løse samfunnsutfordringer og bidra til utvikling av gode løsninger, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Har åpne dører til startups

- MobilityLab er et idéverksted for grønn transport, og det gir oss åpne dører til oppstartsbedrifter innen transport og logistikk, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt. 

Les mer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev