Det er to hovedoppgaver vi skal løse i Oslo Science City, sa Idar Kreutzer: 
Vi skal akselerere det grønne skiftet OG vi skal skape nye verdiøkende arbeidsplasser. Kreutzer leder Finans Norge, og er også styremedlem ved Universitetet i Oslo. Han var en av sju ledere i det nye innovasjonsdistriktet som lånte talerstolen foran de besøkende fra rådhuset.  (Foto: Angelique Culvin Riccot, Forskningsparken)

Nye verdiøkende arbeidsplasser

Det er to hovedoppgaver vi skal løse i Oslo Science City, sa Idar Kreutzer:
Vi skal akselerere det grønne skiftet OG vi skal skape nye verdiøkende arbeidsplasser. Kreutzer leder Finans Norge, og er også styremedlem ved Universitetet i Oslo. Han var en av sju ledere i det nye innovasjonsdistriktet som lånte talerstolen foran de besøkende fra rådhuset. (Foto: Angelique Culvin Riccot, Forskningsparken).

 

 

En byrådsavdeling i møte med fremtiden

Det var byrådsavdelingen for næring og eierskap som fredag 15.10.2020 var på befaring i Oslo Science City, og møtte noen av aktørene som brenner for det nye innovasjonsdistriktet. Administrerende direktør Christine Wergeland-Sørbye i Oslo Science City tok byrådsavdelingen med på vandretur fra SINTEF, innom Livsvitenskapsbygget, MinaLab til Forskningsparken og videre over Blindern til Marienlyst og Majorstua.

 

Under stoppet i Forskningsparken fikk et knippe ledere anledning til å dele sine visjoner.

 

Christine Wergeland-Sørbye, adm.direktør i Oslo Science City, ga byrådsavdeling for Næring og eierskap et innblikk i mulighetene i byutviklingsprosjektet.

 

Oslos første innovasjonsdistrikt

Oslo Science City er Oslos første innovasjonsdistrikt, beliggende rundt oss i Forskningsparken i området fra Gaustad, Blindern Marienlyst til Majorstua, inkludert også Campus Radíumhospitalet. Her er noen av Norges fremste kunnskapsmiljøer lokalisert allerede, og man ønsker å ta ut mer av det potensialet som ligger i denne kunnskapen, som nye løsninger for klima, helse og energi, og å skape nye næringer og nye arbeidsplasser. Innovasjonsdistriktet er en videreutvikling av Oslo kommunes plan for byen som kunnskapshovedstad. Campusstrategien ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2019.

 

Foroverlent sykehus planlegges

Just Ebbesen leder Nye Oslo universitetssykehus som har startet planleggingen av nytt sykehus, som skal bli det beste sykehuset for pasientene og de som jobber der.
- For å lykkes med ambisjonene våre vil vi bidra til å bygge ny helseindustri rundt sykehuset, sa Ebbesen. Under planlegging og bygging av Sykehuset Østfold fikk vi nye innovative løsninger på flere områder, den gangen samarbeidet vi blant andre med oppstartsbedrifter gjennom Norway Health Tech.

Just Ebbesen leder Nye Ous (FOTO: Angelique Culvin Riccot, Forkningsparken)
Leder av Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) Just Ebbesen. (Alle foto: Angelique Culvin Riccot, Forskningsparken)


- Her snakker vi om å kunne se inn i fremtiden og ta høyde for at pasientene om 10 og 20 år har andre behov og forventninger til helsetjenesten enn i dag.

- Vi trenger inspirasjon og å samarbeide tett med innovative miljøer for denne jobben, og dette finner vi i Oslo Science City, sa han i møtet med byrådsavdelingen.

 

Oppstartsmiljøene vokser, trenger mer plass til næringsliv

Bjørn Erik Reinseth er nylig tiltrådt direktør i Forskningsparken. Han ga et innblikk i oppstartsmiljøene og hva som skal til for at de skal nå sine mål.

 

Bjørn Etik Reinseth, adm. direktør i Forskninsparken - om oppstartsmiljøene.
Bjørn Erik Reinseth, adm.direktør i Forskningsparken, om oppstartsselskapene.


- Fysisk nærhet er viktig, men det er ikke nok. Samarbeid, deling og læring mellom folk og bedrifter må ha hjelp i form av gode møteplasser, akseleratorer og mentorprogrammer. StartupLab er den største av våre inkubatorer, og der er industripartnere en del av suksessoppskriften. De har også reist fond som gjør tidligfaseinvesteringer for de mest lovende startupselskapene. Tilgang på egnede lokaler og laboratoriefasiliteter er en selvfølge, sa han.


De siste 10 årene er det åpnet 3 inkubatorer i Forskningsparken og det er i dag om lag 150 startups lokalisert i Forskningsparken, i praksis det eneste stedet for næringsliv i Oslo Science City. Forskningsparken er fullt utleid og starter bygging av flere toppetasjer som ferdigstilles i 2021.


- Bedriftene som vokser ut av Forskningsparken ønsker heller å bli. Så vi ønsker oss mer plass til næringsliv her i Oslo Science City, sa Reinseth.

 

Morten Dalsmo, SINTEF Digital
Morten Dalsmo pekte både på satsninger ved Universitetet og initiativer som Digital Norway.

 

SINTEFs Morten Dalsmo presenterte kraften i de omfattende digitaliseringssatsingene som nå gjennomføres i Oslo Science City. Samlet er dette utvilsomt Norges ledende miljø for digitalisering og kunstig intelligens.

 

Byrådsavdelingen for Næring og eierskap på vandretur i Oslo Science City - her i Forskningsparken
Besøk i hjertet av Forskningsparken fredag 16.10.2020.

 

- Ambisjonen er en Nobelpris!

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo med friske ambisjoner da han ønsket velkommen til vandringen. Men i området er da også Norges fremste universitet, noen av Norges fremste sykehus, internasjonalt anerkjente forskergrupper innen flere fagfelt jobber her og Livsvitenskapsbygget er på vei opp.

Lars Andresen i NGI og Camilla Krogh i Ferd Eiendom bidro også med innspill om de mulighetene som ligger i det nye innovasjonsdistriktet. 

Disse bidro til en offensiv lansering av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City. Foran fra v Raymon Johansen, byrådsleder i Oslo, statsminister Erna Solberg, Christine Wergeland Sørbye og rektor ved UiO Svein Stølen. Med på bildet er også byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen, Idar Kreutzer, Finans Norge, Ole Erik Almlid, NHO, Kjerstin Braathen, DNB, Johan H Endresen, Ferd, Morten Dalsmo, SINTEF Digital og dekan Morten Dæhlen ved UiO MatNat.

Statsminister med høye forventninger

- Fra Oslo Science City forventer jeg - og gleder meg til - grensesprengende forskning og innovasjon i skjæringspunktet mellom ulike fag, teknologier og næringer.

Les mer

Rektor ved UiO, Svein Stølen, er glad for at Christine W. Sørbye er ansatt som leder for innovasjonsdistriktet Oslo Science City. (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

Leder Oslo Science City

Norges første innovasjonsdistrikt skal utvikles i området fra Gaustad og Blindern til Marienlyst og Majorstuen. Nå er Christine Wergeland Sørbye ansatt som CEO og gleder seg til å ta fatt på oppgaven i mai måned.

Les mer