Forskningsparken – veksthus og møteplass! Forskningsparken er lokalisert i et område med store ressurser. Kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og forskningsinstituttene representerer mulige løsninger på fremtidens utfordringer for Norge og verden.

Vi rigger plass til flere kunnskapsbedrifter

Article in English

 

Forskningsparken er så godt som full og vi har pågang av flere bedrifter som vil inn. Januar 2021 starter vi derfor med bygging av nye toppetasjer.

 

Forskningsparken – veksthus og møteplass!

Forskningsparken er lokalisert i et område med store ressurser. Kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og forskningsinstituttene representerer mulige løsninger på fremtidens utfordringer for Norge og verden. Her har Forskningsparken hatt en viktig rolle helt siden starten for 30 år siden: Som møteplass mellom næringsliv og forskningsmiljøer, som arbeidssted for kunnskapsbasert næringsliv og som et start- og veksthus for nye gründerbedrifter som bygger fremtidens Norge.

 

Verdiskaping foran profitt

Oslotech AS deler ikke ut utbytte til sine eiere. Oslotech har store, ansvarlige eiere som Universitet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, som ønsker at vi skal bidra til å skape nytt næringsliv. Vårt formål er å bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å tilby møteplasser og infrastruktur som fremmer vekst og innovasjon. Vi skal bidra til kommersialisering av forskningsresultater og til at flere arbeidsplasser kommer ut fra kunnskapsmiljøene. Oslotech jobber non-profit, og løpende overskudd i eiendomsvirksomheten reinvesteres, enten i aktiviteter som støtter opp under målene (som f.eks driftstilskudd til inkubatorene og bidrag til møteplasser) eller i bygningene i form av oppgraderinger.

 

Infrastruktur for innovasjon

Oslotechs mål er at bedrifter, forskere, investorer og industri skal samhandle og samarbeide slik at innovasjon og verdiskaping lettere kan skje. Vi støtter forskere og gründere som vil skape verdier og gjøre verden bedre. Empirien viser at fysisk nærhet bidrar til mer samspill. Å dele innsikt, kunnskap og erfaringer med andre gir oftest noe positivt tilbake. Derfor lager vi felles arenaer, bygger oppstartsarealer og inkubatorer for nye selskaper, arbeider med bevisst samlokalisering, rigger arealer for ulike arbeidsprosesser, møteplasser for deling og samarbeid, faglig utvikling og inspirasjon, og vi forenkler hverdagen for bedriftene og alle menneskene som jobber i Forskningsparken til daglig.

 

Midt i Oslo Science City – Norges første innovasjonsdistrikt

Oslo Science City er etablert og strekker seg fra Majorstuen og Marienlyst til Blindern, Gaustad og Radiumhospitalet. Her skal kunnskapsmiljøene jobbe tettere sammen med næringslivet og det offentlige, og bidra til fremtidens løsninger. Midt i innovasjonsdistriktet ligger Forskningsparken i Oslo som et av få arealer med plass til nettopp næringslivet, og det behøves adskillig flere kvadratmeter til alle som vil etablere seg her. Her er StartupLab som regnes av mange som en av de ledende tech-inkubatorene i Europa, vi har landets ledende helsemiljø innenfor våre vegger og vi er i full gang med å berede grunnen for en sterk satsning innen livsvitenskap og bioøkonomi i påvente av at det nye Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo skal stå ferdig i 2024.


Påbyggingen på taket vil slippe flere inn i fellesskapet.

Påbygg D og F

Påbygg på F ble ferdig i desember 2021 og påbygg på D ferdig våren 2022. 

Les mer