Forskningsparken

Forskningsparken er et innovativt fellesskap hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass i kontorområder og laboratorier. 

Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer er lokalisert her, og de faglige tyngdepunktene er IKT, mobilitet, mediekunnskap, life science, helse, klima, miljø, energi og nanoteknologi.

Vårt mål er at bedrifter, forskere, investorer og industri skal samhandle og samarbeide slik at innovasjon og verdiskaping lettere kan skje. Vi støtter forskere og gründere som vil skape verdier og gjøre verden bedre. Empirien viser at fysisk nærhet bidrar til mer samspill. Å dele innsikt, kunnskap og erfaringer med andre gir oftest noe positivt tilbake. Derfor lager vi felles arenaer, bygger oppstartsarealer og inkubatorer for nye selskaper, arbeider med bevisst samlokalisering, rigger arealer for ulike arbeidsprosesser, møteplasser for deling og samarbeid, faglig utvikling og inspirasjon, og vi forenkler hverdagen for bedriftene og alle menneskene som jobber i Forskningsparken til daglig.

Forskningsparken er lokalisert i et område med store ressurser. Kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og forskningsinstituttene representerer mulige løsninger på fremtidens utfordringer for Norge og verden. Her har Forskningsparken hatt en viktig rolle helt siden starten for mer enn 30 år siden: Som møteplass mellom næringsliv og forskningsmiljøer, som arbeidssted for kunnskapsbasert næringsliv og som et start- og veksthus for nye gründerbedrifter som bygger fremtidens Norge.

 

LinkedIn.pngLinkedIn   Facebook.pngFacebook    Instagram.pngInstagram   Twitter.pngTwitter   Youtube.pngYouTube

ShareLab

- a shared lab facility and launchpad for bio-tech entrepreneurs.

 

Les mer

Aleap

- a community & ecosystem for ambitious health entrepreneurs and companies.

 

Les mer

Startuplab

- Norways largest tech-incubator and early-stage investor supporting technology startups.

Les mer

Norway Health Tech

Norway Health Tech has a vision of making Norway the world’s best arena for health innovation. They are a non-for-profit member organization with close to 270 members in their base – representing the full value chain of healthcare. Norway Health Tech address all areas of human health – with an eye for technology.

 

Les mer

The Life Science Cluster

The Life Science Cluster is a network for all companies and organisations for which life science is key.

 

Les mer

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har etablert Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Området strekker seg fra Majorstuen mot Marienlyst, Blindern og opp til Gaustad. Oslo Science City ledes av Christine Wergeland Sørbye og med seg har hun Mads A. Danielsen, prosjektkoordinator. Sekretariatet er samlokalisert med Oslotech her i Forskningsparken.

Oslo Science City

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har etablert Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Området strekker seg fra Majorstuen mot Marienlyst, Blindern og opp til Gaustad.

 

Les mer