Oslotech er en sentral aktør for økt innovasjon og verdiskaping i Oslo. Vi driver Forskningsparken i Oslo og er medeier og initiativtager til parkens tre inkubatorer; StartupLab, Aleap og Sharelab.

 

Forskningsparken er et av Europas største innovasjonshus med over 300 bedrifter og mer enn 3000 mennesker har sin arbeidsplass hos oss. Her finnes over 120 startups og flere enn 50 scale ups, noe som gjør Forskningsparken til en stor og viktig aktør i utviklingen av neste generasjons industri- og teknologiselskaper i Norge. I Forskningsparken finnes også industrinettverk som Digital Norway, Norway Health Tech, The Life Science Cluster og Smart Energy Network – i tillegg til Ungt Entreprenørskap.

 

Til et analyseprosjekt i sommer søker vi nå en dyktig og analytisk student som kan innhente og analysere data om selskapene og organisasjonene i Forskningsparken. Vi søker en student med god tallforståelse og evne til å innhente og analysere data, gjerne med bakgrunn fra økonomi, statistikk, matematikk- eller programmeringsfaget.

 

Prosjektet omfatter både en kvalitativ og en kvantitativ analyse, hvor studenten må ha erfaring med innhenting av data (design og utførelser av spørreundersøkelser) og bearbeidelse og analyse av data (gjerne fra programmer som SPSS, Stata, R, eller lignende).


Du vil:

 

  • Være med å designe en kvalitativ spørreundersøkelse som sendes ut til alle bedrifter og organisasjoner i Forskningsparken
  • Hente kvantitativ statistikk fra offentlige registre om selskapene og organisasjonene i Forskningsparken
  • Ha ansvar for å bearbeide og analysere innhentet data
  • Lage en sluttrapport og en presentasjon av prosjektet som presenteres ved prosjektslutt

Programmeringsferdigheter for å genere automatisk uttrekk fra offentlige registre er foretrukket, men er ikke en forutsetning for oppdraget.

 

Vi kan tilby:

 

  • Mulighet til å bli bedre kjent med et pulserende og innovativt miljø
  • Opplæring og oppfølging
  • Lønn etter avtale


Prosjektoppstart etter avtale, helst i mai/juni. Oppdraget skal være ferdig innen 31.7.2019, og forutsetter tilstedeværelse et par dager i uken. Formen på oppdraget kan formes noe til den rette kandidaten.

 

Spørsmål om oppdraget? Kontakt Thea Wiig, Community Manager, tlf. 930 88 467 eller thea@forskningsparken.no

 

Søknad sendes og CV til thea@forskningsparken.no