Selskapsinformasjon

FOR AKSJONÆRER

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2017

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2016

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2015

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2014

 

ÅRSRAPPORT

Styrets beretning og årsregnskap 2017

Styrets beretning og årsregnskap 2016

Styrets beretning 2015 og Årsregnskap 2015

Styrets beretning 2014
 og Årsregnskap 2014

Styrets beretning og årsregnskap 2013

Styrets beretning og årsregnskap 2012 

 

EIERE

De tre største eierne i Oslotech er Universitet i Oslo (UiO), Siva - Selskapet for industrivekst s.f. og Oslo kommune. 

Øvrige eiere:
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo og Akershus
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO)
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Akershus Fylkeskommune
GE Healthcare AS
ABB Holding AS
Norsk Hydro ASA
Aker Capital AS
Alcatel-Lucent Norway AS
Comma Data Service AS
Orica Norway AS (Dyno)
Elkem AS
Aker Solutions AS
Grand Invest AS
Stabburet AS
Verdane Capital Advisors AS
Jotron AS
Pareto investorservice AS
Stiftelsen SINTEF
Forskningstiftelsen FAFO
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Regnesentral (NR)
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Stiftelsen Frischsenteret
Sinvent AS
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norges Geotekniske Institutt
Papirindustriens Forskningsinstitutt
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Institutt for grafiske medier
Norsk Treteknisk institutt

Styret i Oslotech AS

Styret per 13.06.2017:

Sverre Munck, styreleder
Karita Bekkemellem
Morten Dæhlen
Anna Holm Heide
Jarle Holberg
Gunnar Leganger
Taran Thune