Selskapsinformasjon

FOR AKSJONÆRER

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018

 

 

ÅRSRAPPORT

Styrets beretning og årsregnskap 2021

Styrets beretning og årsregnskap 2020

Styrets beretning og årsregnskap 2019

Styrets beretning og Konsern og selskapsregnskap 2018

Styrets beretning og årsregnskap 2017

 

 

EIERE

De tre største eierne i Oslotech er Universitetet i Oslo (UiO)Siva - Selskapet for industrivekst SF og Oslo kommune

Øvrige eiere:
Handelshøyskolen BI
OsloMet - storbyuniversitetet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO)
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Viken Fylkeskommune
GE Healthcare AS
Aker Capital AS
Alcatel-Lucent Norway AS
Comma Data Service AS
Orica Norway AS (Dyno)
Akastor AS
Verdane Capital Advisors AS
Jotron AS
SINTEF Holding
Forskningstiftelsen FAFO
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Regnesentral (NR)
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Folkehelseinstituttet
Stiftelsen Frischsenteret
Sinvent AS
SINTEF Ocean AS
Papirindustriens Forskningsinstitutt
Institutt for grafiske medier

Styret i Oslotech AS

Styret pr 15.6.2022:

Karl-Christian Agerup (styreleder)

Anna Holm Heide

Arne Benjaminsen

Solveig Kristensen

Lars Henrik Bøhler

Kristin Eriksen

Anita Krohn Traaseth