• Vi rigger plass til flere kunnskapsbedrifter

    Forskningsparken er så godt som full og vi har pågang av flere bedrifter som vil inn. Høsten 2020 starter vi derfor med bygging av nye toppetasjer.

    Les mer.

Byggeprosjekter

Påbygg D og F

Påbygg på bygg D og F (byggetrinn 7) er planlagt ferdig i 2021.

Les mer

Illustrasjon av adkomst Forskningsparken fra Forskningsparken t-bane. Niels Torp AS Arkitekter MNA

Høyhus over inngangsparti, B12

Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer.

Les mer

Plantegning

Pil viser hovedinngang

Byggeprosjekter

NY GE-LAB

ferdig i 2020

 

GLASSGATA + FLORA LOUNGE

ferdig i 2019

 

HARDWARE LAB

ferdig i 2019

 

SHARELAB

ferdig i 2017

 

GAUSTADBEKKEN OG GRØNTOMRÅDE

ferdig i 2017

 

NORTEM-MIKROSKOPET TITAN

ferdig i 2013

 

TOPPSENTERET

ferdig i 2013

 

PARKEN BAKERI

ferdig i 2013

 

MILJØPRØVEBANKEN

ferdig i 2012

 

NCMM LAB

ferdig i 2010

 

SOLCELLEANLEGG PÅ TAKET

ferdig i 2007

 

ENERGISENTRALEN (GEOBRØNNER FOR OPPVARMING)

ferdig i 2006

 

FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI

ferdig i 2006

 

SENTER FOR MATERIALVITENSKAP OG NANOVITENSKAP

ferdig i 2004

 

UIOS MEDIESENTER

ferdig i 1998

 

BIOTEKNOLOGISENTERET (NCMM) 

ferdig i 1990

 

Se mer av Forskningsparkens historie i vår tidslinje.

Byggetrinn for byggetrinn

BYGGETRINN 1

Bygg D og E ferdig i 1989.

 

BYGGETRINN 2

Bygg C og B ferdig i 1999.

 

BYGGETRINN 3

Bygg F, G og H ferdig i 2006.

 

BYGGETRINN 4

Parkeringshus AU ferdig i 2009.

 

BYGGETRINN 5

Bygg A ferdig i 2012

 

BYGGETRINN 6

Påbygg G og H ferdig i 2013

 

BYGGETRINN 7

Påbygg D og F, planlagt ferdig desember 2021