• Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter MNA

    Byggeprosjekter i Forskningsparken

    Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer. Les mer.

  • Byggeprosjekter i Forskningsparken

    Allerede til neste år planlegger vi å bygge på to av våre bygg, D og F, samtidig som vi skal pusse opp fasaden på våre to eldste bygg.  Les mer.

  • Byggeprosjekter i Forskningsparken

    Forskningsparken er i kontinuerlig vekst og utvikling og det går ikke lang tid mellom hver gang det står en gul byggekran over Gaustadalléen 21. Vi bygger om-, ut- og på-, for å legge forholdene til rette for fremtidens innovatører.

Byggeprosjekter

Illustrasjon av adkomst Forskningsparken fra Forskningsparken t-bane. Niels Torp AS Arkitekter MNA

Høyhus over inngangsparti, B12

Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer.

Les mer

Påbygg D og F

Påbygg på bygg D og F (byggetrinn 7) er planlagt ferdig i 2021.

Les mer

Tidligere byggeprosjekter

NY GE-LAB

ferdig i 2020

 

GLASSGATA + FLORA LOUNGE

ferdig i 2019

 

HARDWARE LAB

ferdig i 2019

 

SHARELAB

ferdig i 2017

 

GAUSTADBEKKEN OG GRØNTOMRÅDE

ferdig i 2017

 

NORTEM-MIKROSKOPET TITAN

ferdig i 2013

 

TOPPSENTERET

ferdig i 2013

 

PARKEN BAKERI

ferdig i 2013

 

MILJØPRØVEBANKEN

ferdig i 2012

 

NCMM LAB

ferdig i 2010

 

SOLCELLEANLEGG PÅ TAKET

ferdig i 2007

 

ENERGISENTRALEN (GEOBRØNNER FOR OPPVARMING)

ferdig i 2006

 

FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI

ferdig i 2006

 

SENTER FOR MATERIALVITENSKAP OG NANOVITENSKAP

ferdig i 2004

 

UIOS MEDIESENTER

ferdig i 1998

 

BIOTEKNOLOGISENTERET (NCMM) 

ferdig i 1990

 

Se mer av Forskningsparkens historie i vår tidslinje.

Steg for steg, Byggetrinn for byggetrinn

BYGGETRINN 1

Bygg D og E ferdig i 1989.

 

BYGGETRINN 2

Bygg C og B ferdig i 1999.

 

BYGGETRINN 3

Bygg F, G og H ferdig i 2006.

 

BYGGETRINN 4

Parkeringshus AU ferdig i 2009.

 

BYGGETRINN 5

Bygg A ferdig i 2012

 

BYGGETRINN 6

Påbygg G og H ferdig i 2013

 

BYGGETRINN 7

Påbygg D og F, planlagt ferdig 2021

Plantegning

Pil viser hovedinngang