Glassgata

SOMMER 2019 - FORNYELSE AV GLASSGATA - PROSJEKTET ER NÅ FERDIGSTILT

In English


(2019) I sommer skal vi skape flere møteplasser og hyggelige soner hvor man kan spise, ha møter, ta telefoner, eller rett og slett slå seg ned for en hyggelig pause.


SAMARBEID OG DELING
Både vi som driver Forskningsparken og de som har arbeidsplass her ønsker samarbeid og samlokalisering. Det kom frem av en spørreundersøkelse vi foretok i 2018, der 75 % av bedriftene og organisasjonene her har daglig eller ukentlig kontakt med andre i miljøet, og 75 % mener at samlokalisering er viktig.

 

Dette er også bakgrunnen for at Forskningsparken ble bygget for 30 år siden: som en møteplass hvor forskere, næringsliv, entreprenører og kapital samarbeider og bidrar til utvikling av nye og bedre løsninger. Samarbeid er en av forutsetningene for innovasjon.

 

HYGGELIGERE I GLASSGATA
Vi kaller området mellom kantinene i plan 0 for Glassgata. I Glassgata finner man i dag pulsen av Forskningsparken, her flyter trafikken mellom arbeidssoner, møterom og spisesteder. Vi vil forbedre denne infrastrukturen slik at pulsen blir tydeligere og Glassgata blir et hyggeligere møtested.

 

HVA SKAL GJØRES
Prosjektet omfatter oppussing av Hagen-kantinen, bygging av et nytt amfi og trapp fra inngangsparti og ned til Glassgaten, skape en ny møteplass bak kinoen, og bygge en helt ny «lounge» i lokalene bak Hagen-kantinen som vil bli en del av konferansevirksomheten.  En utvidelse av hardwarelaben er allerede startet, denne strekker seg under Parken Bakeri på plan 0.

I tillegg blir det nytt gulvbelegg og oppgradering av belysningen.

 

 

DIN ARBEIDSHVERDAG I BYGGEPERIODEN
Fornyelsen av Glassgata vil få konsekvenser for din arbeidshverdag. Bygge- og renovasjonsprosessen vil pågå fra 26. juni og ut juli måned. Noen mindre byggearbeider vil også bli utført i august måned.

 

STØY
Det vil være støy når arbeidet pågår. Vi vil gjøre det vi kan for å redusere ulempene for våre leietakere og besøkende, og de mest støyende oppgavene vil bli utført mellom kl. 07.00 og 09.00.

 

HOVEDINNGANGEN MIDLERTIDIG FLYTTET
Inngangen stenges fysisk, og det blir tydelig skiltet til midlertidig inngang i bygg C.

 

Skisse som viser midlertidig resepsjon

 

 

RESEPSJON OG POSTROM MIDLERTIDIG FLYTTET
Resepsjonen og postrommet er flyttet til bygg E (se skisse) i byggeperioden.

 

PARKEN BAKERI OG HAGEN-KANTINEN STENGT I BYGGEPERIODEN
I sommer er det kun Foodcourt-kantinen som er åpen.

 

 

 

Mer om de enkelte områdene:

 

  • Hagen-kantinen

Vi pusser opp kantinen for en bedre matopplevelse. I tillegg kommer det en ny kantinedriver i sommer, Gastro Catering.

 

 

  • Amfi

Vi bygger et større amfi som fungerer både som møteplass og transportåre fra resepsjonen og ned i plan 0.

 

 

  • Bak kinoen

Her møbleres det for å kunne ha både uformelle og formelle møter, ta telefoner, eller holde arrangement.

 

 

  • Lounge

Vi bygger en helt ny lounge innerst i Glassgata forbi Hagen-kantinen. Det får tre møterom og en stor lounge som vil fungere som alternativ til Toppsenteret. Vi ser en økning av arrangementer i Forskningsparken, og ønsker å møte behovet med denne loungen.

 

 

  • Hardwarelab

Utvidelsen av hardwarelaben har allerede startet, denne vil strekke seg under Parken Bakeri på plan 0. Hardwarelaben blir en del av fasilitetene som alle i Forskningsparken kan benytte. Les mer om hardwarelaben her

 

Byggeperiode

Byggearbeidene i hardwarelaben er allerede i gang og vil være ferdig ca. 28. juni. Arbeidene med trappen, atriet og resten av Glassgata starter i uke 26 (26. juni) og vil vare til begynnelsen av september.

 

Samarbeidspartnere

Vi har samarbeidet med Mad og Sane arkitekter om prosjektet, og har stor tro på at deres løsninger vil passe godt inn i miljøet her i Parken.

 

Hande AS er totalleverandører av håndverkstjenester. De har levert godt arbeid i Forskningsparken tidligere, f.eks Parken Bakeri og D2.

 

Kontakt

Prosjektleder er Community Manager, Thea Wiig.

For spørsmål eller mer informasjon knyttet til prosjektets formål og omfang kan Thea kontaktes på: thea@forskningsparken.no.

 

For spørsmål knyttet til byggeperioden kan driftssjef Knut Tore Haugen kontaktes på: kt@forskningsparken.no

Thea Wiig

Prosjektleder/Project Manager

E: thea(a)forskningsparken.no

T: +47 930 88 467 | +47 22 95 85 00

Eli på LinkedIn Knytt kontakt på LinkedIn

Knut Tore Haugen

Teknisk sjef | Technical Manager

E: kt(a)forskningsparken.no

T: +47 995 22 338 | +47 22 95 85 00

Eli på LinkedIn Knytt kontakt på LinkedIn

Resepsjonen

Velkommen til Forskningsparken

E: resepsjon(a)forskningsparken.no

T: +47 22 95 85 00