Illustrasjon av adkomst Forskningsparken fra Forskningsparken t-bane. Niels Torp AS Arkitekter MNA

Høyhus over inngangsparti, B12

Fremtidig påbygging

Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer.

 

Plass til nye kunnskapsbedrifter

Forskningsparken har de siste årene myldret av bedrifter og folk. En stor andel av selskapene i parken er oppstartsselskaper. Når disse vokser, ansetter flere folk og trenger mer plass har det vært vanskelig å gi plass til disse. Flere har måttet flytte ut at Forskningsparken for å vokse videre.

Samtidig ser vi at ambisiøse kunnskapsmiljøer i nærmiljøet genererer forskningssamarbeid og kommersialisering, og ønsker å bli del av det innovative miljøet i parken, med StartupLab, helseklyngen med Norway Health Tech, Aleap, og delingslaben ShareLab.

 

Høyhuset er en mulighet som utforskes, og som vil gi disponibelt areal på ytterligere 22.000 kvm.

Invitasjon til folkemøte - Innspill til planforslag

Invitasjon til folkemøte - Innspill til planforslag

Forskningsparken i Oslo inviterer til et åpent informasjonsmøte, for å informere naboer, virksomheter og interesseorganisasjoner i influensområdet om arbeidet med planforslag for påbygging av eksisterende bygningsmasse med inntil 12 etasjer og 21.000 m2 BRA.

Les mer

Plantegning

Prosjektoppdateringer

Her vil det komme viktige datoer i byggeprosjektet.

 

 

Steg for steg, Byggetrinn for byggetrinn

BYGGETRINN 1

Bygg D og E ferdig i 1989.

 

BYGGETRINN 2

Bygg C og B ferdig i 1999.

 

BYGGETRINN 3

Bygg F, G og H ferdig i 2006.

 

BYGGETRINN 4

Parkeringshus AU ferdig i 2009.

 

BYGGETRINN 5

Bygg A ferdig i 2012

 

BYGGETRINN 6

Påbygg G og H ferdig i 2013

 

BYGGETRINN 7

Påbygg D og F, TBA