Illustrasjon av adkomst Forskningsparken fra Forskningsparken t-bane. Niels Torp AS Arkitekter MNA

Høyhus over inngangsparti, B12

Fremtidig påbygging

Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer.

 

Plass til nye kunnskapsbedrifter

Forskningsparken har de siste årene myldret av bedrifter og folk. En stor andel av selskapene i parken er oppstartsselskaper. Når disse vokser, ansetter flere folk og trenger mer plass har det vært vanskelig å gi plass til disse. Flere har måttet flytte ut at Forskningsparken for å vokse videre.

Samtidig ser vi at ambisiøse kunnskapsmiljøer i nærmiljøet genererer forskningssamarbeid og kommersialisering, og ønsker å bli del av det innovative miljøet i parken, med StartupLab, helseklyngen med Norway Health Tech, Aleap, og delingslaben ShareLab.

 

Høyhuset er en mulighet som utforskes, og som vil gi disponibelt areal på ytterligere 22.000 kvm.

Plantegning

Byggetrinn for byggetrinn

BYGGETRINN 1

Bygg D og E ferdig i 1989.

 

BYGGETRINN 2

Bygg C og B ferdig i 1999.

 

BYGGETRINN 3

Bygg F, G og H ferdig i 2006.

 

BYGGETRINN 4

Parkeringshus AU ferdig i 2009.

 

BYGGETRINN 5

Bygg A ferdig i 2012

 

BYGGETRINN 6

Påbygg G og H ferdig i 2013

 

BYGGETRINN 7

Påbygg D og F, planlagt ferdig desember 2021