I 2018 er det 33 år siden den første starten for Forskningsparken. I løpet av disse årene har Forskningsparken blitt et ledende senter for vekst, innovasjon og utvikling. Veien dit har vært fylt av spennende samarbeid, nyskaping og mange bedriftsetableringer med suksess.

 

FØRST I NORGE

Da Forskningsparken først ble etablert, fantes det ingen lignende anlegg i Norge. Idéen var å bidra til at forskningsbaserte resultater kunne bli kommersialisert. En forskningspark skulle være et redskap for å styrke samarbeidet mellom industrien og forskningen. Tanken om at industrien og næringslivet på den ene siden og forskningsmiljøene på den andre siden skulle samarbeide om dette, innebar å føre historien om innovasjon inn på nye spor.

 

STARTET OPP SOMMEREN 1985

Innovasjonssenteret A/S ble stiftet i 1984, og var i drift fra sommeren 1985. I 1990 slo Innovasjonssenteret seg sammen med Forskningsstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR) og fikk navnet Forskningsparken AS. Det nye selskapet var allerede lokalisert i nye lokaler, hus 1 og 2, i Gaustadbekkdalen. Siden har bygget vokst med flere hus. I i 2012 ble siste byggetrinn fullført med bygg A og CIENS toppsenter. Samtidig endret selskapet navn til Oslotech AS. Oslotech står bak og driver Forskningsparken, og har initiert og eier helt eller delvis de ulike initiativene StartupLab, Aleap, ShareLab og flere initiativer for vekst.

 

Gjennom årene som har gått har Oslotech og Forskningsparken bidratt til at mange gode forskningsbaserte idéer har materialisert seg som bedrifter eller er blitt solgt til allerede eksisterende bedrifter. I dag har i 250 bedrifter og 2500 mennesker har sitt daglige virke her.

 

HISTORIEN

Tidslinjen viser viktige hendelser i det som er delt inn i pionértiden (1985-1990), tillit, innovasjon og tusen arbeidsplasser (1990-2000) og vekst (2000-).

Forskningsparkens tidslinje fra 1984 til 2018