Et annet suksessrikt selskap var multimediaselskapet Mogul Media som ble etablert i 1994, og flyttet inn i Forskningsparken. Selskapet ble raskt en suksess, og med flere titalls ansatte flyttet selskapet ut av Forskningsparken i 1997. Les om blant annet Mogul Media i VGs sak fra 2000: Den norske internetthistorien

Gründerselskapet Chipcon Group AS ble etablert i 1996, og ble i 2006 solgt til Texas Instruments for 1,3 milliarder. Selskapet har utviklet databrikker for radiokommunikasjon, brikker som blant annet kan styre alarmer, hjertemaskiner og persienner, lys og varme. Denne saken kan du lese om i digi.no Les også saken i TU fra 2006: Trådløst IT-eventyr

 

Mange vellykkete selskaper kan nevnes, blant andre Taskon (senere Numerica Taskon og Mogul), Integrert Detector Elektronikk AS, Minard Development, GenoMar AS, Affitech AS, Intervett AS (senere Inforstream, Integra), EuNet Norge AS (senere KPNQwest). Dette var alle selskaper som bidro til stor verdiskapning.

Forskningsparkens formel for å få gode, forskningsbaserte idéer til å utvikle seg til vellykkete bedrifter, ga altså gode resultater utover på 1990-tallet. Veien som ble staket ut gikk via initiering av offentlige støtteprogrammer, utvikling av innovasjonstjenestene og tilbudet til leietakere. Filosofien var nettverksbygging og å skape tillit. Dette arbeidet la grunnlaget for den veksten Forskningsparken hadde på 2000-tallet.