1984: INNOVASJONSSENTERET A/S STIFTES
Eiere var Universitetet i Oslo, Oslo kommune, 11 større industribedrifter og forskningsinstituttene i Oslo. Idéen var å skape et sentralt organ med oppgave å knytte sammen relevante forskningsressurser i Oslo-regionen med næringslivets forskningsbehov. De første arbeidsoppgavene ble derfor definert som kontaktskaping mellom industrien og forskningen. Det overordnete målet var vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn.

 

1985: Svenning Torp ansettes som daglig leder og administrerende direktør i Innovasjonssenteret.
Torp ble ansatt fra 1. juni 1985, og var selskapets første ansatte. Torp er sivilingeniør med doktorgrad i biofysikk. Torp hadde lang fartstid fra forskningsinstitusjoner og fra næringslivet da han begynte i stillingen i IS. Torp satt i stillingen frem til februar 2010. Karl-Christian Agerup er ny administrerende direktør.

 

1985: INNOVASJONSSENTERET TAR INITIATIVET TIL EN FORSKNINGSPARK
Første utredning av en forskningspark kommer fra Innovasjonssentert høsten 1985. Forskningsparken blir lansert som “et redskap for å styrke samarbeidet mellom industri og forskning”.

 

1986: KIMEN TIL NORGES FØRSTE FORSKNINGSPARK
Les om initiativet formulert med Svenning Torps egne ord i Info 6/86.

 

1987: STIFTELSEN FOSFOR ETABLERES
Forskningsstiftelse for Oslo-regionen formelt stiftet 15. februar 1987. FOSFOR ble etablert som et tiltak for å skape et mer effektivt forskningssystem, og en medspiller for Innovasjonssenteret, i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Virkemidlene var kontakt og koordinering mellom universitetet og de anvendte forskningsinstituttene.

 

1988: BYGGESTART FORSKNINGSPARKEN, BYGGETRINN I
Byggetrinn I besto av oppføring av hus 1 og hus 2. Arkitektkontoret Niels Torp Arkitekter AS stod for utformingen av bygget.

 

1988: Reenskaugtraktaten I
Les mer om det viktige møtet i Drøbak

 

1989: ÅPNING AV FORSKNINGSPARKEN
Innflyttingen begynte sommeren 1989. Offisiell åpning ved statsminister Jan P. Syse 15. november 1989.

 

1989    INNOVASJONSSENTERET OG FOSFOR SAMLOKALISERES I FORSKNINGSPARKEN
Kongstanken bak forskningsparken var å samle ressurser, skape synergier og danne nettverk på tvers av de forskjellige forskningsinstitusjonene, industrien og næringslivet.

 

1989    Reenskaugtraktaten II
La grunnlaget for sammenslåingen av FOSFOR og Innovasjonssenteret året etter.

 

Tillit, innovasjon og tusen arbeidsplasser (1990 – 2000)


1990    Innovasjonssenteret og FOSFOR slås sammen til Forskningsparken AS
Sammenslåingen skjedde formelt på generalforsamlingen 6. juni 1990. Med en sammenslåing av de to selskapene, så man positive forretnings- og innholdsmessige fordeler. Flere eiere og styrket kapital ga Forskningsparken en bredere plattform å stå på, og ville løse de utfordringene FOSFOR og Innovasjonssenteret hver for seg hadde. Overfor brukerne ville sammenslåingen bidra til at Forskningsparken fremsto med et tydeligere konsept og tilbud. Sammenslåingen av et aksjeselskap og en stiftelse viste seg å være en komplisert juridisk prosess, og den første i norsk sammenheng.

 

1990    Bioteknologisenteret
Bioteknologisenteret er en veteran i Forskningsparken. Senteret har holdt hus i Forskningsparken i alle årene som har gått siden Forskningsparken sto klar i 1990.

 

1990    Barnehagen Forskningsparken Montessori AS åpner.

 

1993    Internettselskapet Oslonett flytter inn i Forskningsparken

 

1995    FORNY-programmet etableres
FORNY står for Forskningsbasert Nyskaping. Initiativet til FORNY kom fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Norges Forskningsråd, og involverte forskningsmiljøene på Kjeller, Ås og Blindern. FORNY-programmet for Oslo-regionen var en milepæl i arbeidet for å kommersialisere forskningsresultater. For første gang gjorde Universitetet i Oslo systematiske søk etter kommersialiserbare forskningsbaserte idéer. Forskningsparken fikk rollen som operatør av programmet, og ble en viktig del av FPs nyskapingsvirksomhet.

 

1997    Kelkoo etableres i Forskningsparken
Selskapet for den internettbaserte prissammenligningstjenesten het først Mascot Interactive, og ble senere omdøpt til Zoomit AS. I 2000 ble selskapet fusjonert med Franske Kelkoo og i 2004 ble selskapet kjøpt opp av amerikanske Yahoo.

 

1998    SIVA går inn på eiersiden med 20 mill
Avtalen med SIVA bidro til å styrke arbeidet med nyetableringer, både i sentrale strøk i Norge og i distriktene.

 

1998    Universitetet i Oslo undertegnet leieavtale med Forskningsparken for byggetrinn II. 15. juni ble avtalen som gjorde Universitetet i Oslo til den største leietakeren i byggetrinn II undertegnet. Avtalen representerte en milepæl i Forskningsparkens historie. Leieavtalen med UiO ga Forskningsparken grunnlag for å gå videre med byggetrinn II. For UiOs del innebar avtalen en samlokalisering av universitetets mediefaglige virksomhet.

 

1999    Inkubatorprogrammet etableres
Sammen med SIVA etablerte Forskningsparken et nytt inkubatortilbud for gründere med idéer fra forskningsmiljøene. Med Forskningsparkens lange erfaring innen nyskapingsvirksomhet og med SIVA inn på eiersiden, ble inkubatortilbudet styrket og intensivert.

 

2000    Byggetrinn II ferdig

Med byggetrinn II fikk Oslo et mediesenter. UiO sto for halvparten av arealene med Insitutt for medier og kommunikasjon, InterMedia samt relevante deler av Institutt for informatikk. I tillegg kom Telenor FoU, Schibsted og NRK inn som leietakere.

 

2004    Birkeland Innovasjon etableres
Lovendring endret universitetets strategi ift forvaltning av grunnforskning og formidling/kommersialisering av forskningen. UiO etablerte Birkeland Innovasjon, og Forskningsparken mistet gradvis midler fra FORNY.

 

2005    Biomedisinsk Innovasjon (BMI) etableres
BMI ble etablert i samarbeid med Forskningsparken og Medinnova.

 

2005    Byggestart for byggetrinn III: Miljøforskningssenteret

 

2005    Springfondet etableres
Forskningsparken etablerer oppstartsfondet Springfondet i samarbeid med Kistefos AS. Eierandelen er 50/50. Springfondet bidrar til å styrke innovasjonsarbeidet i Forskningsparken.

 

2006    Chipcon solgt til Texas Instruments
Gründerselskapet Chipcon ble etablert i 1996, og ble i 2006 solgt til TI for 1,3 milliarder. Selskapet har utviklet databrikker for radiokommunikasjon, brikker som blant annet kan styre alarmer, hjertemaskiner og persienner, lys og varme.

 

2006    Byggetrinn III ferdig
Miljøforskningssenteret CIENS flyttet inn i de nyåpnede husene 6, 7 og 8.

 

2006    CIENS etableres og flytter inn i Forskningsparken
CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom en åtte forskningsinstitutter, ett assosiert medlem og UiO. Samarbeidet baserer seg på felles faglige strategier og forskningsprogram og felles forsknings- og formidlingsoppgaver.

 

2006    Regionalisering av nyskapingsvirksomheten
Inkubator Halden etablert i 2006, Nydalen Startup i 2009

 

2009    Byggetrinn IV ferdig
Byggetrinn IV består av parkeringshuset, hus 5.

 

2010    Karl-Christian Agerup tar over direktørstolen etter Svenning Torp i februar 2010.

 

2010    Forskningsparken går inn i IT Fornebu Visjon
I 2010 kjøpte Forskningsparken seg inn i deler av IT Fornebu Visjons virksomhet. Avtalen omfatter overdragelse av IT Fornebu Visjons nettverks- og inkubatorvirksomhet til Forskningsparken. Dette innebar overtakelse av nettverket Oslo Medtech. Les pressemeldingen fra denne hendelsen.

 

2012 Byggetrinn V ferdig. Bygg A er et kontorbygg på 7000 kvm og plass til ca. 500 ansatte. Bygget var innflyttingsklart i mars 2012, og bel offisielt åpnet av Nærings- og handelsminister Trond Giske 19. september 2012.

 

2012 Oslo Medtech og Oslotech åpner «gründerveksthus» den 5. mars 2012.  Ti medtech-selskaper var leietakere allerede fra åpningen. Navnet ble senere til Medtech Growth House. 

 

2012 StartupLab åpnet
StartupLab er en inkubator for teknologiselskaper, og er også Norges største inkubator. Les om starten og de første to årene her

 

2013: Forskningsparken AS endret navn til Oslotech AS. Bygget heter fortsatt Forskningsparken.

 

2013: StartupLab etablerer Founders Fund 
Founders Fund er et tidligfase fond der tidligere IT-gründere har gått inn med investeringer. Fondet er på ca. 30 millioner kroner. Investeringene er gjort i startups som sitter i Startuplab.


2016: Founders Fund II etablert høsten 2016

Founders Fund II er et nytt fond på 70 millioner kroner. Fondet skal investere i minst 50 oppstartsbedrifter og investorene går alle inn med minst 2 millioner kroner hver. Fondet vil ikke investere mer enn 3 millioner kroner i én bedrift. Blant investorene i dette fondet er Kjell Inge Røkke, Johan H. Andresen jr, Are Traasdahl og Jon von Tetzchner.  

 

2016: Helseinkubatoren Aleap
Oslotech, Oslo Medtech og Inven2 gikk i 2016 sammen om å etablere inkubator for helserelaterte startups. Aleap ble offisielt åpnet 12. oktober av H.M. Kronprins Haakon, med både helseminister Bent Høie og Oslo kommunes byrådsleder Raymond Johansen tilstede. 

 

2018: ShareLab åpnes
Oslotech bygget høsten 2017 en ny biotech inkubator for life science-gründere. Partnere er VWR, Inven2, The Life Science Cluster, Abbvie og flere andre. ShareLab ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 21. mars 2018.