Oslotech driver Forskningsparken i Oslo der forskere, startups og innovative miljøer finner løsninger og ny teknologi for morgendagens samfunn. Våre eiere har en tydelig miljøprofil - og våre leietakere er både miljøbevisste gründermiljøer og miljøfokuserte kunnskaps- og teknologileverandører.

Oslotech skal legge til rette for innovativt samspill basert på FN's bærekraftmål. Vår miljøpolicy har 4 punkter, basert på kontinuerlig forbedring:

1. Oslotech skal etterspørre og ta i bruk ny og bedre ressursbesparende teknologi for oppvarming, kjøling og drift av våre bygg. Vi skal redusere vår energibruk og være blant de fremste på energisparing.

2. Oslotech skal redusere avfallsmengdene og sørge for at avfall kildesorteres slik at ressursene i avfallet kommer best mulig til nytte.

3. Oslotech skal velge miljøvennlig transport og produkter til drift av våre bygg. Våre foretrukne leverandører skal ha en tydelig miljøprofil og skal kunne dokumentere sitt miljøarbeid.

4. Oslotech skal kontinuerlig forbedre vår egen og leietakernes kunnskap om bærekraftige og ressursbesparende løsninger – og gjennom åpen dialog med samfunnet og andre kompetansemiljøer – sørge for at andre får del i denne kunnskapen.

 

Oppdatert 22.03.2018