Forskning møter næringsliv - Forskningsparken
 • Der forskning og næringsliv møtes

  Forskningsparken har en 30 år lang tradisjon som møtested mellom forskning og næringsliv

 • Legger til rette for synergier

  Vekstbedrifter og små startups har nytte av å jobbe nær andre som er i samme bransje. Forskningsparken setter sammen faglige klynger, og legger til rette for samarbeid.

Forskning møter næringsliv

FØRST I NORGE
Da arbeidet med Forskningsparken ble etablert i 1985, fantes det ingen lignende anlegg i Norge. Idéen var å bidra til at forskningsbaserte resultater kunne bli kommersialisert. En forskningspark skulle være et redskap for å styrke samarbeidet mellom industrien og forskningen. Tanken om at industrien og næringslivet på den ene siden og forskningsmiljøene på den andre siden skulle samarbeide om dette, innebar å føre historien om innovasjon inn på nye spor. Les hele historien om Forskningsparken

 

KUNNSKAP OG VEKST
Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Her er Universitetet, universitetssykehus og forskningsinstitutter nærmeste naboer og leietakere. 240 selskaper og 2400 personer har sin daglige arbeidsplass i parken, og på Campus er det til enhver tid 30.000 studenter, 3500 doktorgradsstudenter og 5000 vitenskapelige ansatte. 

OSLOTECH AS
Det er Oslotech AS som driver Forskningsparken. Oslotech står også bak StartupLab - inkubator og åpent kontormiljø som nå rommer 70 selskaper. StartupLab går også inn med kapital i utvalgte tidligfase teknologiselskaper.

Oslotech driver kurs i entreprenørskap for gründere og selskaper i tidlig vekst gjennom programmet og nettverket Build2Grow. Oslotech står også bak prosjektet BioVerdi som vil øke veksten i norsk bioindustri. Oslotech har reist såkornfondet Springfondet sammen med Kistefos. I 2014 gikk Springfondet sammen med Alliance Venture til Spring Alliance. 

 

BRANSJER: 

 • Bioteknologi og kjemi
 • Medisin og helseteknologi
 • IKT
 • Natur og miljøteknologi
 • Miljø og samfunn
 • Geologi, olje, gass, offshore, maritim
 • Materialvitenskap og nanoteknologi

 

TYPE LEIETAKERE:

 • Startups og vekstselskaper
 • Teknologibedrifter
 • Universitets- og forskningsinstitutter
 • Entreprenørskap
 • TTO, inkubator og tidligfase finansiering
 • Konsulenttjenester
 • Investorer

 

MILJØ OG NETTVERK

Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken. Det er Oslotech som driver Forskningsparken, og Oslotech har tatt initiativ til aktiviteter og nettverk for å øke innovasjon og verdiskaping i Oslo. Her er nettverksaktiviteter, kurs, aktiviteter og events, og dette gir tilgang på bransjekunnskap, samarbeidsmuligheter, erfaringsdeling og investorer.


I FORSKNINGSPARKEN:

 • Internasjonalt miljø
 • Oslo Medtech - bransjenettverk og medlemsorganisasjon for aktører innen medisinsk teknologi og eHelse
 • LFH - Leverandører for helse-Norge, bransjeorganisasjon for helse og velferdsteknologi
 • BioVerdi -dette prosjektet som fokuserte på virkemidlene for mer innovasjon i bionæringene endte opp i en rapport som ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet 20. mai 2014.
 • Build2Grow - Et åpent nettverk av vekstselskaper som møtes jevnlig i faglige workshops. Målet er å øke selskapenes lønnsomhet. En rekke videoforedrag ligger tilgjengelig her
 • Faglige frokostmøter
 • Debatter
 • Events
 • Sosiale arrangementer som fredagspub, husfest og juletrefest

 

CAMPUS

Kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier, garderober og sykkelparkering legger til rette for miljøvennlig jobbreise. 
På sommeren er det et pulserende liv rundt vannspeilet som går gjennom området. Flere hyggelige kaféer.

Å være lokalisert i Forskningsparken i Oslo gir merverdi i form av nettverk, tilgang på fagmiljøer og verdiøkende aktiviteter.

Ta en rask test om Forskningsparken passer dere

Å være lokalisert i Forskningsparken i Oslo gir merverdi i form av nettverk, tilgang på fagmiljøer og verdiøkende aktiviteter. Her kan du teste om dette er stedet for din bedrift.

Les mer

Jan P. Syse med øksa under åpningen i 1989

Forskningsparkens historie