Forskningsparkens Personvernerklæring

Les hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Personværnerklæring

Vi setter pris på at du besøker våre nettsider og at du viser interesse for tjenestene vi tilbyr. Det er viktig for oss at våre kontakter og kunder er trygge på at personvernet deres ivaretas på en sikker og forsvarlig måte i henhold til gjeldende lovverk.

Denne personvernerklæringen gir en nærmere beskrivelse av hvordan Forskningsparken samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med besøk på våre hjemmesider, ovenfor kunder og kontakter.

Oslotech AS, driftsselskapet bak Forskningsparken (omtales nedenfor som vi, oss eller Forskningsparken), vil benytte og beskytte personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte.

Markedsføring og nettstatistikk

Forskningsparken behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter. 

Programvaren vi benytter til vår webside samler inn anonyme opplysninger om besøkende på websiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som kan forbedre og videreutvikle informasjonen på websiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles anonymt og i aggregert form. Vi kan derfor ikke spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler ikke inn IP-adresse, men besøkendes IP-adresser blir likevel registrert ved besøk på websiden. Behandling i aggregert form innebærer at alle data slås sammen til en gruppe (behandles ikke individuelt).

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon om alle besøkende på websiden blir dermed logget ved hjelp av denne tjenesten.

Informasjonskapsler - Cookies

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

"Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og vi bruker til å lage statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å:

- samle inn personlig identifiserbar informasjon uten din tillatelse

- samle inn sensitiv informasjon eller

- overlevere personlig identifiserbare data til tredjeparter

Slik unngår du informasjonskapsler/cookies:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Behandling av kunde- og leverandøropplysninger

Som ledd i vår virksomhet behandler vi personopplysninger for kunder og leverandører. Vi vil samle inn personlige data som du oppgir for å motta tilbud eller markedsføring fra oss, eller for at vi skal kontakte deg.

Forskningsparken behandler persondata på en sikker måte med kontrollert og begrenset innsyn. Persondata lagres på sikker måte og slettes når de ikke lenger er nødvendig for å besvare kundehenvendelser eller på annen måte oppfylle kundeforholdet.

Forskningsparken har ikke anledning til å dele eller selge persondata med tredjepart. Forskningsparken inngår databehandleravtaler med sine underleverandører. Dersom det oppstår datalekkasje med fare for at persondata kan bli misbrukt plikter utleier å varsle de berørte så raskt som mulig om innen 72 timer.

Nyhetsbrev og samtykke

Vi vil sende nyhetsbrev med nyheter, tilbud og invitasjoner til personer som aktivt har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å bruke lenken for avmelding nederst i våre elektroniske nyhetsbrev. 

Vi gjennomfører ikke en kundeprofilering i forbindelse med vår kommunikasjon. All informasjon som sendes ut fra våre kanaler er generell.

Arrangementfotografering

Ved å delta på arrangementer organisert av Oslo Science Park, erkjenner og samtykker du til at bilder og videoer kan bli tatt under arrangementet. Disse materialene kan bli brukt av Oslo Science Park til fremtidige markedsførings- og promoteringstiltak i våre publikasjoner, sosiale medier, nettsider eller andre mediekanaler. Ved å delta på arrangementet gir du herved Oslo Science Park retten til å bruke, reprodusere og distribuere ditt bilde, likhet og stemme til disse formålene uten ytterligere godkjenning fra deg eller noen betaling til deg.

Tidsrommet opplysningene vil bli lagret

Ved en avtales opphør slettes alle personopplysninger knyttet til avtalen. Vi tar vare på de nødvendige opplysningene for å ivareta reglene om oppbevaring av regnskapspliktig dokumentasjon i regnskapsloven og bokføringsloven.

Dine rettigheter som privatperson

Dine rettigheter som privatperson knyttet til behandling av personopplysninger fremgår av personopplysningsloven.

Noen av de mest sentrale rettighetene er retten til innsyn, retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Dersom vi ikke kan svare på henvendelser innen fristen, skal vi gi deg et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Sikkerhet

All behandling, oversendelse og oppbevaring av personopplysninger skal foregå i samsvar med de rutiner og krav som gjelder for virksomheter.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til post@forskningsparken.no

Du kan også kontakte oss via vår postadresse: Oslotech AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Version 1.3, 11.08.2023