Om Forskningsparken

Forskningsparken er en møteplass og et fellesskap for 300+ virksomheter fra næringsliv, inkubatorer, klynger, forskning og akademia.

Vårt team

Forskningsparkens formål er å legge til rette for verdiskaping fra vekstbedrifter og kommersialisering av forskning. Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer innen fag som teknologi, mobilitet, medievitenskap, livsvitenskap, helse, klima, energi og nanoteknologi holder til her. I umiddelbar nærhet finner man også Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og en rekke forskningsinstitutter.

Åpningstider
Mandag–torsdag: 07.30–17.00
Fredag: 07.30–16.00
Helger/helligdager: Stengt
Veibeskrivelse
T-bane
Linje 4
Linje 5
Stoppested: Forskningsparken (6 min gange)
Følg skiltet gangsti til Forskningsparkens hovedinngang
Trikk
17
18
Stoppested: Forskningsparken (6 min gange)
Følg skiltet gangsti til Forskningsparkens hovedinngang
Buss
23
46
Flybussen
Stoppested: Forskningsparken (6 min gange)
Følg skiltet gangsti til Forskningsparkens hovedinngang

Fra Ringveien, ta av og følg skilt mot Rikshospitalet. Deretter følger du skilt til Forskningsparken. Innkjøring er fra Gaustadalléen, og du fortsetter ned rundt bygget til innkjøring P-hus.

Veibeskrivelse på Google Maps

Sykkelparkering for besøkende utenfor Forskningsparkens hovedinngang.

Kart over sykkelruter

Innkjøringen til parkeringshuset ligger videre forbi Forskningsparkens hovedinngang. Merk at det første P-huset tilhører besøkende til UiO. For Forskningsparkens P-hus, følg veien videre ca. 100 meter.

Parkering for forflytningshemmede i P-husets U1.

Åpningstider:

  • For besøkende: Hverdager, 07:00-17:00

  • For leietakere med adgangskort/parkeringsavtale: Alle dager, 24 t

Betaling:

  • Automatisk trekk på kredittkort ved opprettelse av Autopay-profil

  • Betaling med kort på automat i U1. Trykk "Betal og husk meg" så slipper du å benytte automaten ved neste besøk

  • EasyPark-app

  • Betale på nett innen 48 timer

  • Faktura i posten (med fakturagebyr) hvis ingen av de andre alternativene benyttes

Parkeringsavtale:

Leietakere har anledning til å inngå parkeringsavtale i P-huset til månedspris.

Kun postlevering, pakkepost og mindre leveranser er tillatt over torget ved Service Desk. Varelevering skal skje via garasjen og transporteres direkte til leietakers område. Leietaker må selv sørge for mottak.

Maks høyde i garasjen er 2,10 meter. Større lastebiler bes om å benytte oppmerket plass for varelevering utenfor innkjøringsport.

Hvem eier og driver Forskningsparken?

Forskningsparken drives av Oslotech AS som igjen er eid av Universitet i Oslo, Oslo kommune og SIVA samt en rekke mindre aksjonærer. Oslotech har som formål å bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å tilby møteplasser og infrastruktur som fremmer vekst og innovasjon. Selskapet utbetaler ikke utbytte til eierne og alt overskudd fra eiendomsvirksomheten reinvesteres i aktiviteter, vedlikehold og utvidelser.

Bruk oss som testarena

Forskningsparken er en sandkasse for entreprenører og forskere hvor nysgjerrighet og skaperglede står i sentrum. Enten du vil gjøre forsøk, trenger respons på en brukerundersøkelse eller har en prototype du vil brukerteste kan Forskningsparken være en mulig arena for å gjennomføre ditt prosjekt.

Miljø og bærekraft

Vi er opptatt av å gjøre bærekraftige valg i alle deler av driften, som for eksempel oppvarming, avfall, transport og vedlikehold. Alle leverandører skal ha en tydelig miljøprofil og skal kunne dokumentere sitt miljøarbeid. I Forskningsparken kan leietakere enkelt skalere kontorlokalene, og sammen forhindrer vi dermed ressurskrevende ombygginger og flytteprosesser. Vi legger også til rette for gjenbruk av møbler og inventar og tar initiativ til små og store miljø- og bærekraftsprosjekter.

Mangfold og inkludering

Forskningsparken skal være et mangfoldig, likestilt og inkluderende miljø der alle føler seg respektert og inkludert uavhengig av blant annet rase, etnisitet, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, religion, nasjonalitet og økonomisk status. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre lokaler tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og sørge for at våre fysiske rom, teknologi og tjenester er inkluderende og imøtekommende.

Forskningsparkens historie

Forskningsparken ble offisielt åpnet i 1989. Initiativet kom fra det nystartete Innovasjonssenteret A/S som Universitetet i Oslo, Oslo kommune, forskningsinstituttene i Oslo-regionen og 11 industribedrifter sto bak. Initiativet til en forskningspark samlet altså flere aktører fra industri, næringsliv og forskning, som sammen løftet idéen frem til et større prosjekt. Siden den gang har Forskningsparken blitt et ledende senter for vekst, innovasjon og utvikling.