Forskningsparkens miljøpolicy

Vi skal legge til rette for innovativt samspill basert på FN's bærekraftmål.

Vår miljøpolicy har fire punkter, basert på kontinuerlig forbedring:

Forskningsparken drives av Oslotech AS.

1. Oslotech skal etterspørre og ta i bruk ny og bedre ressursbesparende teknologi for oppvarming, kjøling og drift av våre bygg. Vi skal redusere vår energibruk og være blant de fremste på energisparing.

2. Oslotech skal redusere avfallsmengdene og sørge for at avfall kildesorteres slik at ressursene i avfallet kommer best mulig til nytte.

3. Oslotech skal velge miljøvennlig transport og produkter til drift av våre bygg. Våre foretrukne leverandører skal ha en tydelig miljøprofil og skal kunne dokumentere sitt miljøarbeid.

4. Oslotech skal kontinuerlig forbedre vår egen og leietakernes kunnskap om bærekraftige og ressursbesparende løsninger – og gjennom åpen dialog med samfunnet og andre kompetansemiljøer – sørge for at andre får del i denne kunnskapen.

Stokkand på taket

Én fugl i hånden er bedre enn ti på taket, sies det. Mulig det, men vi kan i hvert fall si at vi har foreløpig én, og snart flere fugler på taket av Forskningsparken.

«Blått hydrogen er avgjørende for det grønne skiftet»

Bak delvis lukkede dører på Forskningsparkens grunnplan finner du et virvar av kobberrør, kolber og reagensrør, dyser, målere og slanger. Her holder forskere ved UiOs Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) til. De forsøker blant annet å finne løsninger på vårt behov for klima- og miljøvennlig energi.

Fiksefest i parken

Sammen med Startuplab, Restarters Norway & Elkjøp var Forskningsparken vertskap for Fiksefest i Parken Bakeri. Totalt 8 fiksere hjalp til med å reparere en nerf-gun, en forsterker, en Luxo-lampe, en kaffekvern og mye mer. 

Nå kan du pante i Forskningsparken

Unibottle tester i disse dager ut sin panteløsning for privatpersoner og bedrifter hvor du har muligheten til å levere panten rett i deres Unibox pantekontainer her i Forskningsparken og få panten rett inn på egen konto.

Tar opp kampen mot batteri-branner i avfallssorteringen

«Vi snakket med en erfaren gründer i USA tidligere i år, og han sa: "Have fun and get shit done!" Det er noe vi prøver å huske på.»

La humla suse: Slik bidrar Forskningsparken til biologisk mangfold

Grøntområder og biologisk mangfold er kanskje ikke det du forbinder mest med Forskningsparken. For du visste kanskje ikke at det finnes både dam, bekk, grønne tak og snart en blomstereng som bidrar til å skape liv i området rundt parken?

5 gode grunner til å velge en grønn vei til jobben i Forskningsparken

Folk som jobber i Forskningsparken velger mer miljøvennlig enn andre når de skal reise til og fra jobb, viser en undersøkelse gjennomført av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Transportøkonomisk institutt i 2018. Kanskje fordi det er enkelt å få til?

Utvikler smarte og rehabiliterende bikuber

Franskmannen Christophe Brod hoppet ut av telekombransjen, og rett inn i birøkterbransjen. Nå er han og Beefutures klare for å innlede en aldri så liten revolusjon innen bikuber.

La ikke avfallet gå til spille

Er du flink til å kildesortere på jobb? Tallene viser at du sannsynligvis har litt å gå på. Alle som jobber i Forskningsparken sorterte i 2022 ca 55% av sitt avfall. Det vil si at nesten halvparten av alt som ble kastet gikk i restavfallet.

Svinnet forsvinner

Det er i snitt 600 mennesker innom de to kantinene i Forskningsparken hver dag. Da gjelder det å beregne nok, men ikke for mye mat.

På jakt etter strømtyven

- Det er ikke alltid de mest synlige tiltakene som er de meste effektive, sier Erik Ersnes. Han er teknisk sjef for Forskningsparken og har god oversikt over energiforbruket i parken.

På leting etter rent vann

– Ved å kombinere tradisjonelle fagområder på nye måter kan du finne løsninger på mange problemer, sier selskapets leder, Helene Ree Ruden.

Kildesortering i Forskningsparken

I miljøstasjonen i U1, rett ved utkjøringen fra garasjen finner du beholdere for avfall. Der kan du kaste spesialavfall som f.eks. glass, porselen, metall, el-avfall og batterier.

Test

Future Food: Rethinking food systems to sustain tomorrow’s plate

Impact Breakfast

  • 06 juni 2024
  • 08.00-10.00
  • Lyng